ideCAD Statik IDS Demo v10.09 Download

Bu bölümden güncel programları ve yardımcı dosyaları indirebilirsiniz.

ideCAD Statik IDS Demo v10.09 Download

Mesajgönderen HakanŞahin » 02 May 2019, 16:22

ideCAD Statik IDS v10.09 demo paketini indirebileceğiniz link:

http://download.idecad.com.tr/ideCAD_Statik_10.09DemKurulum_3412.exe

v8.62'e göre 10.09'a kadar yapılan çalışmalar :

1. 2019 yılı riskli binaların tespit edilmesine ilişkin esaslarının verildiği yönetmeliğe uygun olarak riskli bina analizi ve raporu yapıldı.
2. Analiz ayarlarında "perde toplam devrilme momenti hesabında 1/3 şartını sağlamayan bağ kirişlerinin de (Nv) katkısını dikkate al" seçeneği eklendi.
3. TBDY 2018 Ek 4B'de verilen modal kesme kuvvetleri ve modal devrilme momentleri hesaplarına göre yapı devrilme momenti kontrolleri raporu eklendi.
4. Eleman betonarme uç kuvvetleri sekmesinde tabloda, her bir yüklemeye ait uç kuvvetlerini ayrı ayrı detaylı veya en büyük değerlere göre listelenmesi seçenekleri eklendi.
5. ideCAD Wrep kullanıma sunuldu.
6. Yapı ağacından tıklanarak açılan raporların gösterildiği rapor ön izleme paneli eklendi.
7. Kolon aplikasyon ve düşey açılımlarda donatılar, çizim ayarlarındaki seçeneklerle tipine göre farklı renklerde gösterilebiliyor.
8. Çapraz uç birleşiminin deprem yönetmeliğine göre tasarımı için ek çalışmalar yapıldı.
9. 4K monitörlerde ikonların küçük görünmesi durumları için genel ayarlara ikonların otomatik ölçeklenmesi seçeneği eklendi.
10. Perde kesme güvenliği raporunda açıklama resimleri, sınırlı ve yüksek sünek için ayrı ayrı düzenlendi.
11. Raporda üst başlıkta artık ara versiyon bilgisi de veriliyor. (Pendik Belediyesi)
12. Kiriş kesme güvenliği raporu yeniden düzenlendi.
13. Kolon etriye aralıklarılarının kontrolü ve betonarme diyalogunda gösterimi geliştirildi. Diyalogta bindirme/orta/sıklaştırma/birleşim bölgesi aralıkları veriliyor. Buna bağlı olarak açığa çıkan eksik As mesajları oluşmuyor. Etriye sıklaştırma bölgesi aralığı 6fi'den fazla seçilmiyor.
14. Yapı ağacı- Statik Durum - Ez(r) yüklemesi oluşmuyorsa analiz ayarları raporunda düşey elastik spektrumu artık verilmiyor.
15. Analiz ayarlarında "sünek yapı maddelerini rijit bodruma uygula" satırı işaretlenmediğinde bodrum kat perdelerinde, perde raporu geliştirildi (Basri Akyıldız)
16. Kalıp planını alırken bazı yazılar üstü üste geliyordu. Çizim optimizasyonu bunu engelleyecek şekilde geliştirildi. (Deniz Bayram, Birol Güzel)
17. Yapı özet raporunda döşeme tipi ve Zemin tipi seçiminde bağlı olarak düzenlemeler yapıldı.
18. TBDY 2017 projesini 2018 projesine çevirme işlemi geliştirildi.
19. Sağ tuş menüden Izgara ve Sınır Ayarları kullanılamıyordu. Artık kullanılabiliyor. (forum exen, miralay, mkrts88, fuatturan)
20. Nk burkulma yükü hesabına ilişkin geliştirme yapıldı.
21. 8 versiyonunda yapılmış proje, 10.05 versiyonunda açılıp betonarme diyaloğuna girilemiyordu. Artık girilebiliyor.
22. TS500 dengeli donatı oranı yazısı yerine kullanımına uygun olarak TS500 Denklem 7.4 limit değer olarak değiştirildi.
23. Analiz ayarlarında, Rijitlik düzensizliği katsayısı nki>2 (TBDY 2007) olarak görünen yazı, TBDY 2018 olarak değiştirildi.
24. Grup perde ve açılı perdeler için yöne bağlı olarak 4.3.2.4 a ve b maddeleri ile 4.3.4.5 kontrolleri geliştirildi. (Basri Akyıldız)
25. Göreli kat ötelemesine esas olan DD3 değerleri için deprem sihirbazında yapılan önce DD1 değerlerinin tanımlanmasına gerek kalmayacak şekide geliştirme yapıldı.
26. Raporlarda ve diyaloglarda, ek dışmerkezliksiz ve ek dışmerkezlikli kombinasyonların gösterilmesine ilişkin geliştirme yapıldı. (Erhan Mollaoğlu)
27. Perde grubu betonarmede perde satırları çift tıklanlandığında program kapanıyordu. Giderildi.
28. Güncellemeden sonra, daha önceki versiyonda eklenen klavye kısayolları ve toolbarlar artık korunuyor. (forum siromar)
29. Bir ucu boşta bulunan kirişlerde diğer ucundaki kolon mesnetinde etriye sıklaştırmasına bağlı olarak eksik donatı mesajı oluşuyordu. İyileştirildi.
30. Bir projede bodrum katta kolon aplikasyon planı alırken program kapanıyordu. Giderildi. (forum gyatko )
31. Kolon mantolama çizimleri kolon düşey açılımlarında da seçenekli olarak veriliyor.
32. Bir projede kolon boyutları değiştirme işlemi sırasında program kapanıyordu. Giderildi.
33. Kolon aplikasyon planı ve perde düşey açılımında verilen plan çizimlerinin ortaklaştırılmasına ve farkların gidilmesine ilişkin geliştirme yapıldı.
34. Deprem yönetmeliği genel raporunda süneklik düzeyi yüksek 4.3.4.5. kontrolünde BYS koluşu sağlanması durumunda , "alınmalıdır" yerine "alınmıştır" yazılıyor.
35. Dikdörtgen kolonlarda düşey donatılara bağlanan çirozla ilgili 10.03'de göre farklı çıkmasını engelleyen geliştirme yapıldı. (forum ottomancagatay)
36. Açılı birleşen perdelerde başlık bölgesi uzunluğunun tespitine ilişkin geliştirme yapıldı.
37. Kiriş orta bölge etriye aralığı için TS 500 madde 8.1.6 kontrolü eklendi.
38. Yapı genel bilgileri raporunda TBDY 2018 seçilmesi durumunda zemin gerilmesi yerine taban basıncı terimi yazılıyor.
39. Döşeme kalınlık kontrolü raporunda kaset döşeme nervür olarak yazılıyordu. İyileştirildi.
40. Kolon düğüm noktasından hareket ettirilince kolonun yönü artık değişmiyor.
41. Döşeme kalınlık kontrolü raporunda kaset döşeme nervür olarak yazılıyordu. İyileştirildi.
42. Deprem sihirbazında A12 taşıyıcı sistem tipi seçildiğinde raporda A11 olarak görünmesi durumu iyileştirildi.
43. Bodrumlu yapılarda R/I değerinin hesaplanmasına ilişkin iyileştirmeler yapıldı.
44. Kiriş kesme güvenliği raporu ve diyalogunda 10.07'e göre ek düzenlemeler yapıldı.
45. Bir projede analiz yapıldığında Ex ve Ey yüklemelerinde analiz modelinde deplasman değerleri sıfıra yakın ve sıfır görünme durumu iyileştirildi. (Akkor mühendislik)
46. Analiz ayarlarında "perde toplam devrilme momenti hesabında 1/3 şartını sağlamayan bağ kirişlerinin de (Nv) katkısını dikkate al" seçeneği eklendi.
47. ideCAD Wrep kullanıma sunuldu.
48. Kolon aplikasyon ve düşey açılımlarda donatılar, çizim ayarlarındaki seçeneklerle tipine göre farklı renklerde gösterilebiliyor.
49. Riskli bina analizine yönelik analiz ve raporda geliştirmeler yapıldı.
50. Yapı ağacından rapor ön izlemede rapor artık tek sayfayı görecek şekilde açılıyor.
51. Rapor ön izleme ile bir rapor alınıp sonra başka bir projeyi açınca veya yeni proje oluşturunca önceki proje raporu artık görünmüyor.
52. Perde başlığındaki çirozun detay çizimi kolon aplikasyon ve perde detaylarında da gösteriliyor. Önceden sadece metraj tablosunda veriliyordu. (Erhan Mollaoğlu)
53. Daha önceden komut satırı kapatılmışsa program yeniden açıklığında artık aktif hale getirilmiyor. (Erhan Mollaoğlu)
54. Yapı ağacından rapor alındığında bazı raporların pencereye sığmaması durumları iyileştirildi.
55. Kolon düğüm noktasından hareket ettirilince kolonun yönü artık değişmiyor.
56. 2019 yılı riskli binaların tespit edilmesine ilişkin esaslarının verildiği yönetmeliğe uygun olarak riskli bina analizi ve raporu yapıldı.
57. Yapı ağacından tıklanarak açılan raporların gösterildiği rapor ön izleme paneli eklendi.
58. Çapraz uç birleşiminin deprem yönetmeliğine göre tasarımı için ek çalışmalar yapıldı.
59. 4K monitörlerde ikonların küçük görünmesi durumu giderildi
60. Perde kesme güvenliği raporu açıklama resimleri sınırlı ve yüksek sünek için ayrı ayrı düzenlendi, raporları düzenlendi.
61. Raporda üst başlıkta artık ara versiyon bilgisi de veriliyor. (Pendik Belediyesi)
62. Kiriş kesme güvenliği raporu yeniden düzenlendi.
63. Kolon etriye aralıklarılarının kontrolü ve betonarme diyalogunda gösterimi geliştirildi. Diyalogta bindirme/orta/sıklaştırma/birleşim bölgesi aralıkları veriliyor. Buna bağlı olarak açığa çıkan eksik As mesajları oluşmuyor. Etriye sıklaştırma bölgesi aralığı 6fi'den fazla seçilmiyor.
64. Yapı ağacı- Statik Durum - Ez(r) yüklemesi oluşmuyorsa analiz ayarları raporunda düşey elastik spektrumu artık verilmiyor.
65. Yapı ağacından bir rapor aldıktan sonra ikinci rapor alırken artık çift tıklamak gerekmiyor. Tek tıklama ile alınabiliyor.
66. Analiz ayarlarında "sünek yapı maddelerini rijit bodruma uygula" satırı işaretlenmediğinde bodrum kat perdelerinde perde raporunda Ve değerlerinin sıfır basılma durumu iyileştirildi. (Basri Akyıldız)
67. Kalıp planını alırken bazı yazılar üstü üste geliyordu. Çizim optimizasyonu bunu engelleyecek şekilde geliştirildi. (Deniz Bayram, Birol Güzel)
68. Yapı özet raporunda döşeme tipi ve Zemin tipi seçiminde bağlı olarak düzenlemeler yapıldı.
69. TBDY 2017 projesini 2018 projesine çevirme işlemi geliştirildi.
70. Sağ tuş menüden Izgara ve Sınır Ayarları kullanılamıyordu. Artık kullanılabiliyor. (forum exen, miralay, mkrts88, fuatturan)
71. Nk burkulma yükü hesabına ilişkin geliştirme yapıldı.
72. 8 versiyonunda yapılmış proje, 10.05 versiyonunda açılıp betonarme diyaloğuna girilemiyordu. Artık girilebiliyor.
73. TS500 dengeli donatı oranı yazısı yerine kullanımına uygun olarak TS500 Denklem 7.4 limit değer olarak değiştirildi.
74. Analiz ayarlarında, Rijitlik düzensizliği katsayısı nki>2 (TBDY 2007) olarak görünen yazı, TBDY 2018 olarak değiştirildi.
75. Grup perde ve açılı perdeler için yöne bağlı olarak 4.3.2.4 a ve b maddeleri ile 4.3.4.5 kontrolleri geliştirildi. (Basri Akyıldız)
76. Göreli kat ötelemesine esas olan DD3 değerleri için deprem sihirbazında yapılan önce DD1 değerlerinin tanımlanmasına gerek kalmayacak şekide geliştirme yapıldı.
77. Raporlarda ve diyaloglarda, ek dışmerkezliksiz ve ek dışmerkezlikli kombinasyonların gösterilmesine ilişkin durumlar iyileştirildi. (Erhan Mollaoğlu)
78. Perde grubu betonarmede perde satırları çift tıklanlandığında program kapanıyordu. Giderildi.
79. Güncellemeden sonra, daha önceki versiyonda eklenen klavye kısayolları ve toolbarlar artık korunuyor. (forum siromar)
80. Bir ucu boşta bulunan kirişlerinde diğer ucundaki kolon mesnetinde etriye sıklaştırmasına bağlı olarak eksik donatı mesajı oluşuyordu. İyileştirildi.
81. Bir projede bodrum katta kolon aplikasyon planı alırken program kapanıyordu. Giderildi. (forum gyatko )
82. Kolon mantolama çizimleri kolon düşey açılımlarında da seçenekli olarak veriliyor.
83. Bir projede kolon boyutları değiştirme işlemi sırasında program kapanıyordu. Giderildi.
84. Kolon aplikasyon planı ve perde düşey açılımında verilen plan çizimlerinin ortaklaştırılmasına ve farkların gidilmesine ilişkin geliştirme yapıldı.
85. Deprem yönetmeliği genel raporunda süneklik düzeyi yüksek 4.3.4.5. kontrolünde BYS koluşu sağlanması durumunda artk "alınmalıdır" yerine "alınmıştır" yazılıyor.
86. Betonarme diyaloğunda kesme güvenliği kurtarmayan kirişler varken, bu kirişler raporda kurtarıyor gözüküyordu. Giderildi. (Yakup Akyol)
87. Dikdörtgen kolonlarda düşey donatılara bağlanan çirozla ilgili 10.03'e göre farklı çıkmasını engelleyen geliştirme yapıldı. (forum ottomancagatay)
88. Açılı birleşen perdelerde başlık bölgesi uzunluğunun tespitine ilişkin geliştirme yapıldı.
89. Kiriş orta bölge etriye aralığı için TS 500 madde 8.1.6 kontrolü eklendi.
90. Yapı genel bilgileri raporunda TBDY 2018 seçilmesi durumunda zemin gerilmesi yerine taban basıncı terimi yazılıyor.
91. TBDY 2018 sihirbazında, tasarım spektrumları sekmesinde göreli kat ötelemesi kontrolü için, DD-3'e ait parametreler görülebiliyor ve değiştirilebiliyor. Değiştirilen parametreler arka planda sadece göreli kat ötelemesinde kullanılıyor.
92. Yapı ağacında hesap sonuçlarını izleme düzeni eklendi. Yapı ağacında Sonuç klasöründe eklenen listeden tüm yapıya veya elemanlara ait sonuçlar alınabiliyor.
93. Analiz sırasında, analiz durumu penceresinde modal analiz aşamalarında Ritz mi, Eigen mi kullanılmış bilgisi veriliyor.
94. Herhangi bir tali kirişin bir ucuna ana kirişe birleştiren birleşim yapıldığında, aynı tali kirişin diğer ucuna aynı birleşim yapıldığında diğer uçtakiyle aynı yönde olacak şekilde otomatikman birleşim oluşturuluyor. (Tolga Aydöner)
95. TBDY 2018 4.9.1.4 maddesine istinaden göreli kat ötelemesi hesabında kullanılan lamda değeri, hem göreli kat ötelemeleri raporunda hem de analiz ayarların diyalogunda gösteriyor.
96. Analiz ayalarında TBDY 2018 4.3.2.4 maddesinin tüm perdeli sistemlere uygulanıp uygulanmayacağı seçeneği eklendi.
97. Analiz ayarlarını raporunda TBDY 2018 kapsamında düzenlemeler yapıldı.
98. Perde raporunda ön bilgiler bölümünde düzenlemeler yapıldı.
99. Kiriş raporunda ön bilgiler bölümünde düzenlemeler yapıldı.
100. Kat genel ayarlarında Çatı terimi, Asansör/Makine Dairesi olarak değiştirildi.
101. Projede taşıyıcı eleman olmayan katlar olması durumunda "kontur hesapla" komutu çalışmıyordu. Artık çalışıyor.
102. Kuşak birleşimi kaynaklar sekmesinde şematik gösterim hatalıydı. Düzeltildi.
103. Dinamik analiz raporunda basılan yapı kat maksimum yükleri kullanılmadığı için kaldırıldı.
104. Projede bazı kolonlar rijit diyaframa bağlı olmaması gerekiyordu. Bağlı görünüyordu. Düzeltildi. (Şükrü Şahin)
105. Projede tali çelik kiriş raporunda yük bilgisi sayfası boş gelmesi durumu düzeltildi.
106. Çelik pozlandırma ayarları komutu ikonu değiştirildi.
107. R aşık ve Uzay aşık komutları ribbon menüde aşık komutu altında açılan listeye alındı.
108. TBDY 2018 sihirbazında, çelik seçiminde süneklik düzeyi yüksek için R ve D katsayılarının seçildiği Tablo 4.1'de görünen katsayılar doğru değildi. Düzeltildi.
109. TBDY 2018 sihirbazında, çelik yapılar süneklik düzeyi yüksek C11 yapı tipi, BYS>3 durumu için seçilebilir hale getirildi.
110. TBDY 2018 hesap sihirbazını bitirmeden pencereyi kapatmak istediğinizde gelen uyarı metni İngilizceydi, Türkçe yapıldı. (Erhan Mollaoğlu)
111. TBDY 2018 sihirbazındaki zemin sınıfları tablosunda ZE zemin sınıfına ait değerler yönetmelikle aynı görünmüyordu, düzeltildi.
112. TBDY 2018 sihirbazında, DTS=3 ve DTS=4 sınıfı olmayan yapılar için, tek doğrultuda dişli döşeme kullanılması durumunda süneklik düzeyi sınırlı seçeneği kapatıldı.
113. 30 cm genişliğindeki kolonda uzun doğrultuda 25fi koşulu dahilinde çiroz atılmayan durum düzeltildi.
114. Bağ kirişi bağlılık oranı kontrolü raporu, deprem yönetmeliği genel raporu içeriğine alındı.
115. Ribbon menüde merdiven bilgi yazısı çıkmıyordu. Artık çıkıyor.
116. Obje çizerken büyük blokların kırmızı olarak gösterilmesi çalışmayı yavaşlatıyordu. Bloklarda bu gösterim kaldırdı ve artık amacına uygun olarak sadece duvar, kiriş, çizgi vb. gibi objeler için gösteriliyor. (Forum servany2)
117. Kesit sayfası DWG export edilmiyordu. Program hata verip kapanıyordu. Düzeltildi (Erhan Mollaoğlu)
118. Raporda yükleme ve kombinasyonların açıklamalarında Ez(G) için açıklama eklendi.
119. Rapor başlığındaki revizyon ile versiyon bilgisi çakışıyordu. Düzenleme yapıldı.
120. Döşeme düzlem içi kayma ve gerilme kontrolü raporuna ait açıklama görseli yenilendi.
121. Deprem yönetemeliği genel raporında R katsayısı seçim nedeni görseli yenilendi.
122. Tekil ve sürekli temel raporlarının görselleri TBDY 2018 yönetmelik kapsamında yenilendi.
123. Proje, bazen açılırken bazen analiz yaparken kırılıyordu. Düzeltildi. (Yusuf Yılmaz'ın projesi)
124. Üst üste analizde göreli öteleme raporunda deplasmanlar ve göreli öteleme sınır değerleri değişmesi durumu düzeltildi.
125. TBDY 2018 sihirbazında sonrası analiz ayaları diyalogunu kapatırken oluşan program kapanması durumu düzeltildi.
126. Temel zemin sekmesinde değiştirilen zemin sınıfı TBDY 2018 spektrum sayfasında değişmiyordu. Düzeltildi.
127. Projede dinamik analiz raporu giriş bilgileri kısımında verilen yapı serbest kütlesi, yapı toplam ağırlığından büyük görünüyordu. Düzeltildi.
128. Projede devrilme momenti kontrolü raporunda madde 4.3.2.4a ve 4.3.2.4b kontrolleri görülmüyordu. Düzeltildi. (Emre Sevim)
129. Projelerde kirişli radye temel sisteminde sürekli temel kesme kuvvetlerinin kesme kuvvetleirnin büyük çıkması durumları giderildi. (Çark yapı, Selahattin Bektaş, Özge Öncü )
130. Bodrum katta toprak perdeleri ile kesişen perdelerde perde konturu eksik çizilme durumları düzeltildi.
131. Bazı projelerde karşılaşılan en büyük taban devrilme momenti hesabında kullanılan Denklem (4B.7) ve (4B.2.4) ile ilgili hata düzeltildi.
132. Devrilme momenti kontrolündeki ilişkin düzenlemeler ve iyileştirmeler yapıldı. Rapor sonucunda bilgilendiriliyor.
133. Devrilme momenti kontrolüne ilişkin analiz ayarlarına her iki yön için "4/5R uygula" seçeneği eklendi.
134. Kenar perdedeki Mdev momentleri Mo/6'dan küçük olarak kontrol ediliyordu. Düzeltildi.
135. Projede kenar aksta perde olmamasına rağmen kenar perde devrilme kontrolü yapılıyordu. Düzeltildi.
136. Kolon ön bilgileri raporunda TBDY 2018'e göre düzenlemeler yapıldı.
137. Kiriş ön bilgileri raporunda TBDY 2018'e göre düzenlemeler yapıldı.
138. Perde ön bilgileri raporunda TBDY 2018'e göre düzenlemeler yapıldı.
139. Nervür ve kaset ön bilgileri raporunda TBDY 2018'e göre düzenlemeler yapıldı.
140. Kenar akstaki perde y yönünde olmasına rağmen kontroller her iki yön için de yapılıyordu. Düzeltildi.
141. Projede kolon düğüm noktasından rijit kolun bağlanması sorunu vardı. Düzeltildi.
142. U profilde içte tarafına kayma levhalı birleşim tanımlanınca, çizimlerde bulon delikleri oluşmuyordu. Ancak profilin dış tarafında tanımlandığında çizimlerde bulonlar oluşuyordu. Düzeltildi.
143. Ekteki bodrumlu ve kirişssiz döşemeli sistemi olan projede analiz sırasında program kapanıyordu. Düzeltildi.
144. Kolon eksenel yük kontrolünde etkin kesit rijitlikleri kullanılmıyordu. Artık kullanılıyor. (Emre Turutoğlu)
145. Yeni yönetmeliğe göre sihirbaz ile veri girişi yapılmış bir modelde, eski yönetmeliğe dönüş yapıldığında, sihirbazda seçilen bazı seçenekler hafızada kalıyordu. Bunun sonucu olarak analizde fazladan işlem yapılıp raporda da gereksiz sonuçlar basılıyordu. (Erhan Mollaoğlu)
146. Göreli kat ötelemesi başındaki açıklamalar yenilendi.
147. Betonarme kiriş raporunda betonarme hesabı bölümünde kombinasyonlar ve rakamlar tabloya sığmıyordu. Düzeltildi.
148. Çelik birleşim raporunda yazılar birbirine karışıyordu. Düzeltildi.
149. Çelik çapraz raporunda eksenel kuvvet kontrolü sayfasında eleman isimleri kombinasyonlar ve kuvvetler birbirine karışıyordu. Düzeltildi.
150. TBDY 2018 Madde 9.6.3.4 için çapraz raporuna açıklama görseli eklendi.
151. B2 düzensizliği mevcut olan projede eşdeğer deprem yüküne göre dinamik analiz iç kuvvet ve yer değiştirmelerin artırımı için belirlenen beta katsayısında kullanılan alfa değişkeni yanlış alınıyordu. Düzeltildi.
152. Deprem yönetmeliği parametrelerini raporunda iyileştirmeler yapıldı.
153. Betonarme tasarım diyaloglarında sığmayan kombinasyonlar için düzenlemeler yapıldı.
154. TBDY 2018 7.11.3 kapsamında kirişli veya kirişsiz döşemelerde, düzlem içi çekme, basınç ve kayma gerilme kontrollerine ilişkin iyileştirmeler yapıldı.
155. Radye temel raporlarında sığmayan durumlar için düzenlemeler yapıldı.
156. Göreli öteleme ve Düzensizlik kontrollerinde kat yüksekliğine ilişkin bildirilen projede düzeltme yapıldı. (forum-yunussacik)
157. Bağ kirişi bağlılık derecesi hesabına ilişkin iyileştirmeler yapıldı.
158. Analiz ayarları sihirbazında kat genel ayarlarında yapılan makine/asansör dairsesi seçimin etkin olmaması durumu düzeltildi.
159. TBDY 2018 seçiliyken R katsayısı seçim nedeni raporunda verilen deprem bölgesi bilgisi kaldırıldı. (Basri Akyıldız)
160. TBDY 2018 seçiliyken analiz ayarları raporunda verilen TDY 2007 yazıları kaldırıldı.
161. TBDY 2018 seçiliyken seçmeli rapor Temel - Zemin bölümünde zemin tipi 2007'ye göre görünüyordu. Düzeltildi.
162. Seçmeli raporda analiz ayarları bölümünde TBDY 2018 ile ilgili parametreler eklendi.
163. İskele projesinde analiz yapılmıyordu. Düzeltildi. (Erkut Korucuoğlu Projesi)
164. Projeyi kayıt ederken program kilitleniyordu. Düzeltildi. (Hüseyin Uygun' un projesi)
165. Projede kademe olan kısımda programın iki farklı rijit diyafram yerine tek rijit diyafram tespit ediliyordu. Düzeltildi. (forum Olcay AYDIN'ın projesi)
166. Programda muhtelif yerlerde bulunan yazım hataları düzeltildi.
167. Kirişsiz döşeme için yapılan kombinasyon açıklamalarında sonuna "çerçeve kolonları mafsallı durum" açıklaması eklendi.
168. Projede TBDY 2018 Analiz ayarları sihirbazında zemin sınıfı ve spektrum katsayılarında yapılan değişiklikler, Analiz ayarları/TBDY 2018 Tasarım Spektrumu sekmesine yansımıyordu. Düzeltildi. (Erkut Korucuoğlu'nun projesi)
169. TBDY 2018 Analiz Parametreleri raporunda Bina Yükseklik Sınıfının hatalı görünmesine ilişkin durum düzeltildi.
170. Bir projede bir döşeme kalıp planı ve mimari kesite girmiyordu. Durum düzeltildi.
171. Projede sistem çözülemiyor hatası oluşuyordu. Dairesel kirişin eğrilik sayısına bağlı olan bu durum düzeltildi. (Forum Olcay AYDIN)
172. Antet dosyalarında iyileştirmeler yapıldı.
173. Kirişsiz döşemelerin otomatik 16 aşamalı yarı rijit diyafram çözümü yapıldı.
174. TBDY 2018'e göre seçmeli rapor ayarlarından zemin grubu seçimine göre düzenlemeler yapıldı.
175. TBDY 2018 madde 4.3.4.5 ve 4.3.4.6'a göre süneklik düzeylerine göre perde ve merkezi ve dışmerkezi çaprazlı elemanlarda devrilme kontrolleri ve raporu yapıldı.
176. TBDY 2018 madde 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 'e göre kombinasyonlarda düzenlemeler yapıldı.
177. TBDY 2018 7.11.2'de verilen dolgulu veya dolgusuz yerinde dökme dişli döşemeli sistemlerde plak kalınlığı 7 cm'den az olamaz kontrolü eklendi.
178. TBDY 2018 sihirbazında BYS = 1 olduğunda süneklik düzeyi, R ve D seçimi koşullarına göre kontroller eklendi.
179. TBDY 2018 deprem parametreleri raporu yapıldı.
180. TBDY 2018 madde 9.2.3.3 kaynak metali sınıfları kullanılması kaynak metalinin akma gerilmesi, birleştirilen esas metalin akma gerilmesinden daha az olmayacaktır kontrolü eklendi. Deprem yükleri etkisindeki elemanların ve birleşimlerinin tüm kaynaklarında Tablo 9.1'de özellikler kullanılıyor.
181. T profilli birleşim ribbon menüde tek kayma levhalı birleşimin altına alındı.
182. Yeni ribbon menü tasarımı yapıldı. Programın sağ tarafında, veri, tasarım ve çizime yönelik yardımcı araç çubukları eklendi.
183. 2018'e istinaden 2018 yönetmeliği seçili ise genel ayarlarda zemin emniyet gerilmesi yerine "Zemin Taşıma Gücü" yazılıyor.
184. Hızlı erişim toolbarı düzeninde iyileştirmeler yapıldı.
185. Antet ve blok dosyalarında düzenlemeler yapıldı.
186. TBDY 2018 kapsamında temel bağ kirişleri kontrolleri düzenlendi.
187. Toprak yükü girerken kolaylık olması açısından yük girişi yapılacak perdenin lokal eksenine dik olacak şekilde seçim yapılabiliyor.
188. TBDY 2018 7.11.3 kapsamında kirişli veya kirişsiz döşemelerde, düzlem içi çekme, basınç ve kayma gerilmelerinin kontrolleri yeniden gözden geçirildi ve kurtarmayan döşeme problemleri giderildi.
189. İkinci analizde döşeme gerilme kontrolü raporunda (ro fyd), (max gerilme) ve kayma gerilmesi sınır değerleri değişiyordu. Düzeltildi.
190. Perdelere yatay yük eklerken yük doğrultusunun gösterimi ile ilgili iyileştirme yapıldı.
191. Dwg export işleminde sonrasında kalıp planı kesitindeki taramalar hatalı oluşması durumu düzeltildi.
192. Paftasını hazırlanan bazı projelerde dwg export yaparken program sonlanması durumu giderildi. (forum-nisaltd, ibrahim Sarıdurmuşoğlu, erimer)
193. Yapı Özet/Öteleme ve Düzensizlikler Raporunda ikici mertebe etkilerinin kontrolünü belirleyen düzenleme yapıldı.
194. Yeni Yönetmelikte zemin grupları iptal olmasına rağmen seçmeli rapor diyaloğunda zemin grubu bölümünün olması ve hesap çıktılarında görünmesi karışıklığa neden olmaktaydı. Düzeltildi. (Orhan Sungur)
195. Yük analizinde birimler değiştiği zaman rapor üst üste yazılıyordu, ayrıca noktadan sonra gereksiz hane basılıyordu. Düzeltildi.
196. Merdiven genel bilgisi sayfasında merdiven analizi yapılmadığı durumunda basılan boş sayfalar için düzenleme yapıldı.
197. Herhangi bir çelik sistemde elemanlar arası kaplama komutu ile ilk elemanı tıkladıktan sonra, fare imleci hangi elemanı yakalar ise (kaplama tanımı tamamlanmamış olsa dahi) görüntüde bozulmalar oluyordu. Düzeltildi.
198. TDY 2018 sihirbazında Çevrimdışı hesaplamada SDS ve SD1 değerleri Za sınıfı için hesaplanıyordu. Düzeltildi.
199. Yapı genel bilgileri raporu TBDY 2018'e göre düzenlemeler yapıldı.
200. DWG exportta Kolon manto taraması kolon içinde görünüyor ve üst üste tarama gözüküyordu. Düzeltildi.
201. TBDY 2018 sihirbazında tek doğrultulu dişli döşemeler için karma sistemde A21 ve A22 sınıfı seçimler artık her zaman pasif gösteriliyor.
202. Sürekli temel raporunda sığmayan kombinasyonlar için düzenlemeler yapıldı.
203. Projede T şeklindeki poligon kolonların etriye ve çirozları çizilmiyordu. Artık çiziliyor. (Emre Koç)
204. TDY 2018 sihirbazında kat genel ayarlarına gir, tamam çık sonuç ekranı kapayınca program kapanıyordu. Düzeltildi.
205. TDY 2018 sihirbazında C32 sınırı BYS = 8 yapıldı.
206. Perde tasarım momentler rapor formatı düzeltildi.
207. Projede radye temel momentleri 900 tfm. gibi çok büyük değerlerler hesaplanmıştı. Bu durum düzelti. (Uğur Kantarlı'nın projesi)
208. Etriye çizimi boyu ile metrajdaki boy farklıydı. Düzeltildi.
209. Kiriş sıklaştırma bölgesinde sk<=hk*4, sk= 7.5 cm kontrolüne göre etriye aralığı hatalıydı. Düzeltildi.
210. Analiz yaparken bilgi ekranında görünen mükerrer bilgiler düzeltildi.
211. Deprem yönetmeliği genel raporunda TBDY 2018 seçiliyken A1 ve B2 düzensizlikleri için verilen yönetmelik referans maddesi düzeltildi.
212. İstinat ve Kuyu temel raporunda Deprem Azaltma Katsayısı basılmıyordu, artık basılıyor.
213. YDKT ve LRFD seçiminde depremli kombinasyonlardan Ez parametre katsayısı hatalıydı. Düzeltildi.
214. Çelik birleşimleri girilmiş bir yapıda taşı komutu kullanılırsa program kapanıyordu. Düzeltildi.
215. Trapez saclı döşemede boşluk açılmak istendiğinde seçim yönüne göre fark eden boşluk kısmında parçalar kalıyordu. Düzeltildi.
216. Çelik kombinasyonları, depremli kombinasyonlarda da etkin kesit rijitliğine göre belirlenen G ve Q kullanılıyordu. Artık normal G ve Q kullanılıyor.
217. Dayanıma göre tasarım ve şekil değiştirmeye göre tasarım malzeme modellerine göre kolon, perde ve kirişlerde moment - eğrilik ilişkisi grafikleri ve raporları eklendi.
218. Dayanıma göre tasarım ve şekil değiştirmeye göre tasarım malzeme modellerine göre kolon, perde ve kirişlerde kapasite tasarım hesapları ve diyagram çizimleri yapıldı.
219. Dayanıma göre tasarım ve şekil değiştirmeye göre tasarım malzeme modellerine göre Kesit hücresi(lif) tasarımı yapıldı
220. İvme kaydının ölçeklendirme ve dönüştürülmesi olanağı eklendi.
221. Nonlineer itme analizi yapıldı. Yükleme durumlarına göre taban Kesme Kuvveti- öteleme eğrileri ve modal kapasite eğrileri çiziliyor. Ayrıca 3b görselleştirmede plastik mafsalların hasar durumları incelenebiliyor.
222. TBDY 2018 7.11.3 Kirişli veya kirişsiz döşemelerde, düzlem içi çekme, basınç ve kayma gerilmelerinin kontrolleri ve raporu eklendi.
223. TDBY 2018 kapsamında madde 4.5.10.4a, b ve c kapsamında ek dış merkezlik etkisi yanında ek dış merkezlik olmasınız deprem hesabı yapılarak döşemeler dışındaki taşıyıcı elemanlarda iç kuvvetler ve yer değiştirmeler ediliyor ve döşeme tasarımında bu büyükler kullanılıyor. Döşemeler ve kirişler dışındaki taşıyıcı sistem elemanları için tasarıma esas alınan iç kuvvetler ve yer değiştirmeler bu yüklemelerden elde edilen zarflardan belirleniyor.
224. TDBY 2018 kapsamında 4.5.8'e istinaden sadece deprem etkili yük birleşimleri içinde yer alan ve bu birleşimlere giren yükler altındaki hesaplarda uygulanmak üzere hesaplarda etkin kesit rijitlikleri uygulanıyor.
225. TDBY 2018 kapsamında kolonlarda eksenel kuvvet kontrolü Ac >= Ndm / (0.40 fck) eklendi ve rapor formatı değiştirildi.
226. TDBY 2018 kapsamında kolon kesme güvenliği raporu Ve <= 0.85 Aw kök(fck) kontrolü eklendi ve rapor formati değiştirildi.
227. TDBY 2018 kapsamında süneklik düzeyi normal tanımı süneklik düzeyi sınırlı olarak değiştirildi.
228. TDBY 2018 kapsamında kiriş mesnet donatısı oranlarında değişiklikler yapıldı.
229. TDBY 2018 kapsamında kirişlerin kesme güvenliği kontrolü eklendi ve rapor formatı değiştirildi.
230. TDBY 2018 kapsamında kolon kiriş birleşim bölgesi kesme güvenliği kontrolü eklendi ve rapor formatı değiştirildi.
231. TDBY 2018 kapsamında perde enkesit ve perde kalınlığı koşulları kontrolleri eklendi.
232. TDBY 2018 kapsamında tünel kalıp projelerinde perde kalınlığı kontrolü min. 20cm kontrolü eklendi.
233. TDBY 2018 kapsamında tünel kalıp projelerinde perde donatı oranı kontrolü değiştirildi.
234. TDBY 2018 kapsamında perdelerin kesme güvenliği kontrolü eklendi ve rapor formatı değiştirildi.
235. TDBY 2018 kapsamında moment aktaran çerçevelerin tasarımında uyulması gereken kurallar düzenlendi.
236. TDBY 2018 kapsamında başlık levhalı bulonlu birleşiminin kontrolleri yapıldı.
237. TDBY 2018 kapsamında tam penetrasyonlu küt kaynaklı birleşimin kontrolleri yapıldı.
238. TDBY 2018 kapsamında bindirme levhalı kolon/kiriş eki birleşimin kontrolleri yapıldı.
239. TDBY 2018 kapsamında basınç elemanlarının tasarımında kullanılan denklem 8.25'e düzenlenme yapıldı.
240. TDBY 2018 kapsamında Denklem 9.54 te kullanılan My ibaresinin hesabı için detayda verilen denklem kullanılıyor.
241. TDBY 2018 kapsamında Bölüm 13 - gövdede yanal ötelenerek burkulma kontrolünde kullanılan değerde düzenleme yapıldı.
242. TDBY 2018 kapsamında çizimde kullanılan antetlerde düzenlemeler yapıldı.
243. TDBY 2018 Analiz ayarları sihirbazı eklendi.
244. TDBY 2018 kapsamında analiz ayarları diyalog tasarımı değiştirildi.
245. TDBY 2018 kapsamında Ra(T) Deprem yükü azaltma katsayısı için düzenlemeler yapıldı.
246. Perde çizimlerinde TBDY 2018'e göre kıvrımlı, kancalı-kancasız çizim opsiyonları perde parametrelerine eklendi.
247. Çelik elemanlarda TDBY 2018 kapsamında kolonların kirişlerden daha güçlü olması koşuluna ilişkin düzenlemeler yapıldı.
248. TDBY 2018 kapsamında süneklik düzeyi yüksek merkezi çaprazlı çerçeveler ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
249. TDBY 2018 kapsamında süneklik düzeyi sınırlı merkezi çaprazlı çelik çerçeveler ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
250. TBDY 2018 kapsamında donatı bindirmeleri kolon orta bölgesinde yapılıyor ve bu bölgede ilave sıklaştırma oluşturuluyor.
251. TDBY 2018 kapsamında spektrum fonksiyonu parametrelerini "AFAD Haritasından Al" u seçeneği eklendi.
252. TDBY 2018 kapsamında kombinasyonlarda düzenlemeler yapıldı.
253. TS500 dengeli donatı oranı kontrol ediliyor. Rapor ve betonarme diyalogunda donatı oranları veriliyor.
254. TDBY 2018 kapsamında yeterli modal kütle oranı %90'dan %95 e çıkarıldı.
255. TDBY 2018 kapsamında etkin göreli kat öteleme hesabı ve raporu yapıldı
256. TDBY 2018 kapsamında Madde 4.9.1.3'e göre kat öteleme sınırı kontrolünde kullanılmak üzere, düzenlemeler yapıldı . Seçenek analiz ayarlarına konuldu.
257. TDBY 2018 kapsamında Madde 4.8.4'e göre deprem yükü büyütme faktörü hesabı değiştirildi.
258. TDBY 2018 için Analiz ayarlarında Ao parametresi kaldırıldı.
259. TDBY 2018 kapsamında ikinci mertebe gösterge değeri hesabı değiştirildi.
260. TDBY 2018 kapsamında madde 4.10.1 Modal hesap ile Bodrumlu binalarda tasarımına esas iç kuvvetlerin hesabı eklendi.
261. TBDY 2018 kapsamında düşey deprem etkisinin hesaplanması eklendi.
262. TDBY 2018 kapsamında etkin göreli kat ötelemeleri hesabı ve raporu ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
263. TDBY 2018 kapsamında dinamik analiz raporunda görsel düzenlendi.
264. TDBY 2018 kapsamında Bölüm 9 - Moment Aktaran Çerçeveler için rapor görselleri düzenlendi.
265. TDBY 2018 kapsamında temel bağ kirişleri kontrolleri düzenlendi.
266. TDBY 2018 kapsamında eleman ön bilgileri raporlarındaki görseller düzenlendi.
267. TDBY 2018 kapsamında malzeme C25'den küçük beton sınıfı kullanılamaz mesajı eklendi.
268. TDBY 2018 kapsamında Madde 4.5.4.5 bağ kirişi kontrolü sağlamaz ise perdeler boşluksuz perde olarak değerlendirilmelidir koşuluna uygun olarak bağlılık derecesi kontrolü ve raporları düzenlendi.
269. TDBY 2018 kapsamında perde eksenel kuvvet kontrolü ve rapor görseli düzenlendi.
270. TBDY 2018 kapsamında dairesel kolon ve dikdörtgen kolonların enkesit koşullarının kontrolü eklendi.
271. TBDY 2018 kapsamında perde olma koşulu uzunluk/kalınlık oranı 6 olarak düzenlendi.
272. Antet ve blok dosyalarında düzenlemeler yapıldı.
273. Obje katmanı değiştir komutu tüm katlarda çalışmıyordu. Artık çalışıyor (forum Nyılmaz)
274. Klasik menü düzeninde Ayarlar menüsü altına Çelik Obje Ayarları satırı eklendi. Çelik Obje Ayarları altında tüm çelik elemanların ayarlarını açan komutlar listeleniyor.
275. Gergi çubuklarının çizimleri yapıldı.
276. Çift ve tek köşebentli birleşim eklendi.
277. Kutu profillerde sadece kaynaklı birleşim yapabilme olanağı eklendi.
278. Tali kirişlerin kesitlerini petek kiriş olarak tanımlama olanağı eklendi.
279. Mesnet bölgesi birleşimi eklendi
280. Tüm kolon ayağı birleşimlerine ek olarak sonlandırma somunu, kot ayarı somunu ve başlangıçta çift somun modellenmesi eklendi.
281. Çelik montaj çizimlerinde bulon bilgilerinin bulunduğu bulon listesi eklendi. Bulonların hangi elemana, hangi boyda, kaç adet olarak monte edileceği bilgisi veriliyor.
282. Perde plan çiziminde, perde-perde kesişim bölgeleri gösterilmiyordu. Artık kesik çizgi ile gösteriliyor.
283. Aşıklara tanımlanan gergi çubukları, çatı planı ve kesitlerde artık gösteriliyor.
284. Aşıklar için yeni aşık kuşak birleşimi eklendi.
285. Ara levhası birleşimde plakanın bağlandığı profilin dışına taşan kısmı için ayrı bir parametre olarak eklendi. Öncesinde bu mesafe direk kaynak çapı kadar olabiliyordu.
286. Ribbon Menüde "Birleşim Sekmesine", çelik ve betonarme sekmelerinde olduğu gibi "Referans" ve "Analiz" bölümleri eklendi. (forumdan fsoylemez)
287. TDBY 2018 kapsamında, Başlık levhalı bulonlu birleşimin gövde levhasının kolona bağlantısında tam penetrasyonlu küt kaynak kullanılabiliyor.
288. Proje yüklenirken ön izleme ekranında projenin adı ve son kayıt edildiği versiyon bilgisi gösteriliyor.
289. Betonarme perde ve kiriş seçilerek de kompozit döşeme oluşturabiliyor. Betonarme perde, kiriş seçilerek, çelik tali kiriş girişi yapılabiliyor. Bu tali kirişlerin kompozit tasarımına izin vermek için kompozit döşeme tanımlamak için seçilen dış çerçeve elemanlarının arasına betonarme perde ve kirişte artık dahil edilmiştir. (Tolga Aydöner)
290. Kompozit döşeme oluşturulurken seçilebilen elemanlar geliştirildi. - Betonarme kiriş, perde, çelik kiriş, grup ikincil kirişlerden herhangi biri (eleman bazında), tek ikincil kiriş seçilebiliyor.
291. Kompozit döşemede boşluk açma eklendi. Eleman seçerek açılan boşluk, seçili elemanların iç hatlarından açılıyor.
292. Kompozit döşemede, döşeme hattında ya da boşluk hattında kenar seçerek kenar offset eklendi.
293. Eleman seçilip ctrl+q'ya basılırsa eleman betonarme diyaloguna giriliyor.
294. Başlangıç açılış ekranı yapıldı. Açılış ekranında son açılan projeler, sosyal medya linkleri, duyurular iletişim bilgileri, yardım, güncelleme, video ve el kitaplarının linklerini içerek kaynaklar bölümleri
295. Ribbon menü düzeninde komut arama satırı eklendi.
296. Çelik aplikasyon planlarında profil isimlerinin de yazılmasına yönelik seçenek eklendi.
297. Çelik çizimlerimde sadece seçilen elemanların çizimleri alınabiliyor.
298. Berkitme birleşimi alt modu olarak yeni birleşim yatay berkitme modellenebiliyor.
299. Betonarme kirişlerinde rijit kol oluşturma yöntemi Sap2000 ile uyumlu olacak şekilde değiştirildi.
300. Planda kiriş vs. çizerken veya imleç kolon kiriş üzerine geldiğinde imlecin elemanı yakaladığı daha belirgin gösteriliyor.
301. Makaslara ait birleşimlerin de aşık birleşiminde olduğu gibi ctrl yolu ile toplu seçimi eklendi (Basri Akyıldız)
302. Makas- Kolon Başlığı arasında alın levhalı birleşim modellenebiliyor.
303. Kompozit döşeme ile ilgili çelik çizimlerde detayları eklendi. Stud yerleşim planı, kompozit döşeme detay çizimleri, stud listesi eklendi. (Fatih Söylemez)
304. Tek kayma levhalı birleşimin eklendi.
305. Çift köşebentli birleşim eklendi.
306. Tek köşebentli birleşim eklendi.
307. Alın levhalı kayma birleşimin eklendi.
308. 4 Bulonlu Rijitleştirilmiş birleşimin eklendi.
309. 4 Bulonlu Rijitleştirilmemiş alın levhalı birleşimin eklendi.
310. Rijitleştirilmiş 8 Bulonlu Birleşimin eklendi.
311. Kutu profiller için kolon ayağı tasarımı eklendi.
312. T profilli kayma birleşimi eklendi.
313. Çelik çizimlerinde eleman tiplerine göre farklı katmanlar oluşturuluyor ve bu katmanlar oluşacak şekilde dwg export ediliyor.
314. Bindirme levhalı ek birleşimine şim levhası eklendi.
315. Başlık levhalı kaynaklı birleşim için başlık levhalı bulonlu birleşimde olduğu gibi başlık şimi, tip ve levhalar bölümüne eklendi.
316. Komut satırı kısa yollarının düzenlebilmesi için komut satırı editörü eklendi.
317. Grup listesi komutunda artık birden fazla grup seçilebiliyor.
318. 3B görselleştirmede perde gurubu içinde olan perdelerin kesit tesirleri birleştirilmiş olarak kesit ağırlık merkezinde gösteriliyor.
319. Rijitleştirilmiş 4 Bulonlu Alın Levhalı birleşimin raporu için görsel hazırlandı.
320. Alın Levhalı moment aktran birleşimler için görseller güncellendi.
321. Program ilk defa açılırken Ribbon menu düzeni kullanılsın mı diye soruyor. Evet/hayır yanıtına göre program ribbon menü veya klasik menüyü aktif hale getiriyor.
322. TDBY 2007 yönetmeliğinde yapılmış proje yüklenirken TBDY 2018'e dönüştürme sorusu eklendi.
323. TBDY 2018 Yapı genel bilgileri raporu düzenlemeler yapıldı.
324. Kolon aplikasyon planında perdelerin akstan kaçıklıkları ölçülendirilmiyordu. Artık gösteriliyor.
325. Foruma eklenen bazı projelerde, kolon kesme güvenliği kontrolünde kolon boyları negatif veya sıfır görüyordu. projelerdeki durumlar düzeltildi.(From B.Akyıldız, nory)
326. Projede kiriş tablaların doğru çizilmediği durum düzeltildi. (Şükrü Şahin)
327. Kolon burkulma hesabında kolon serbest boyunun hatalı olduğu durumlar düzeltildi.
328. Kolon Özet Raporunda kolon burkulma hesabında "Yanal önlenmiş" yazıyordu ancak Kolon Burkulma Hesabı raporunda "yanal ötelenme önlenmemiş" görünüyor. Düzetildi.
329. Kalıp planlarında ismi sağ kenarda yazdırılan döşemelerin isimleri yanlış koordinatta görünüyordu. Düzeltildi. (Şükrü Şahin)
330. DWG importta donmuş ve kapalı katman içerisindeki yazılar import edilmiyordu, artık ediliyor.
331. Daire kolonların mantolarında çizimler hatalı veriliyordu. Düzeltildi. (Nedim Yılmaz)
332. Poligon kolonda çiroz ve etriyeler çizilmiyordu. Düzeltildi.
333. Sürekli temel ve kiriş açılımlarında Hızlı taşı komutu ile çalışmayan gövde kesit bloklarında taşınamayan yazılar artık taşınabiliyor.
334. Kolon betonarme diyaloğuna ikinci kez girildiğinde Burkulma sekmesindeki k katsayıları ve buna bağlı olarak lk ve beta değerleri değişiyordu. Düzeltildi.
335. Güçlendirme perdesinde kolon içine çizilen rotlar kolon dışına kayıyordu. Düzeltildi.
336. Çatı çaprazında bölünmüş kirişlere tek bir kiriş gibi çapraz atılıyordu. Artık seçilen aradaki bölmeye çapraz atılabiliyor.
337. Kolon-Kiriş Rijitleştirilmiş Alın Levhası çalışmayan parametreler ile ilgili düzenleme yapıldı.
338. Berkitme birleşimi ile modellemede daha hızlı ve kolay oluşturulabilmesi için iyileştirmeler yapıldı.
339. Aşıklar iki açıklıkta ve tek açıklıkta tanımlandığında farklı farklı çaprazlar oluşması durumunu giderecek iyileştirmeler yapıldı.
340. Guse birleşiminde yön değiştirmek isterken alın levhası beklenildiği şekilde oluşmuyordu. Düzeltildi.
341. Projede çoklu çapraz ile kolonlar arasına tanımlama yapılmak istendiğinde çapraz oluşmuyordu ve analiz yapılmak istenirse program kırılıyordu. Düzeltildi.
342. Makaslar sağa yanaşık modellenirse çoklu çapraz tanımlanamıyordu. Düzeltildi.
343. Makas birleşimi ile makasın alt ve üst başlığı çakışıyordu ve çakışma giderildi.
344. Yapma kolon birleşimi ve kolon ayağı tanımlandığında çizim düzgün oluşmuyordu. Artık oluşuyor.
345. Aşıklarda I profil seçildiğinde aşık birleşiminin hatalı oluşması düzeltildi.
346. Kolon ayağı birleşiminde ankraj tipi olarak birleşim modelinde yer alan en son tip seçildiğinde program seçimi uygulamıyordu. Artık uyguluyor.
347. Rijitleştirilmiş kayma birleşiminde h1 ve b1 parametreleri birleşim levhasının değil, berkitme levhasının parametreleri gösteriliyordu. Düzeltildi.
348. Projede tonoz bir kirişe aşık girilmiş. Bazı birleşimler L ayarlanabilirken bazıları U profilde kalıyordu, değiştiremiyordu. Düzeltildi.
349. Korkuluk makrosunda işlem yaparken 3 boyutlu ekranda seçili olma halinden çıkmış gibi görüyordu. Düzeltildi.
350. Ribbon menü düzeninde koordinat kutusu ve Yapı Ağacını kapatıldığında bir daha açılamıyordu. Koordinat kutusu göster komutu eklendi.
351. Projede çapraz birleşim levhalarının tekil eleman çizimleri çıkmıyor. Düzeltildi.
352. Eğik kirişlerde kaynaklı birleşim kullanıldığında boru profiller trimlenmiyordu. Artık trimleniyor.
353. Yan yana tanımlanmış çerçevelerde çaprazlar beklenilen şekilde oluşmuyordu. Düzeltildi.
354. İstinat duvarı çizimlerinde istinat duvarı kotları cm olarak veriliyordu artık metre olarak veriliyor. (Şükrü Şahin)
355. Bazı projelerde görünen, 2B çizimlerde Taşı tıklandığında programın kilitlenmesi durumu giderildi.
356. Projede Kolon Başlığı-Betonarme-Zımbalama diyaloğunda herhangi uyarı yoktu. Radye temel zımbalama kontrolü raporunda uyarı yoktu. Ancak Radye temel özet raporunda S05 kolonu için zımbalama kontrolünü sağlamayan uyarı veriliyordu. Uyarı artık veriliyor.
357. Projede aşıkların bir bölümü girilip, ardından çoklu çapraz ile işlem yapılırsa çoklu çapraz aşık olmayan bölgede girilen sayıda oluşmuyordu. Artık oluşturuluyor.
358. Cephe aşığı tanımlı iken çatı çaprazı tanımladığımda çatı çaprazı beklenen şekilde oluşmuyordu. Artık oluşuyor.
359. Bir projede görünen, betonarme elemanlar kaldırılmadan çelik çizimler tek seferde alınamıyordu. Tek tek alınabiliyordu, artık alınabiliyor.
360. Aşıklar artık varsayılan olarak analiz modeline dahil edilmiyor. İstenirse seçilerek dahil edilebiliyor.
361. Ribbon menüde komutlar için klavye kısayolu atanamıyordu. Artık atanabiliyor.
362. Projede bodrum kat kolon aplikasyon planı alırken program kilitleniyordu. Artık kilitlenmiyor. (İlhan Ergül' ün projesi)
363. Projde dosyaya iskele tanımlayınca poligon oluşturulamadı uyarısı ekrana geldikten sonra program kapanıyordu. Düzeltildi.
364. Kolon aplikasyon planı ve Perde açılımlarında dar alanlarda oluşabilen, çiroz ve etriye yazıların üste gelmesi durumları giderildi.
365. Projede kaynaklı birleşim girilirken aşırı yavaşlama söz konusuydu. Giderildi (Sami Kırlıoğlu'un projesi)
366. Kren birleşimine ait nokta detaylarında birleşim içerisinde mesnet bölümünde atanan kesitler çizimlerde oluşturulmuyordu. Düzeltildi.
367. Tasarımı yapılmadığı halde bazı birleşimler raporda gösteriliyor. Hesabı yapılmayan birleşimler artık raporda da gösterilmiyor.
368. Projede, poligon kolonu poligon kolon editöründe incelendiğinde üst kenarda iki adet düğüm noktası oluştuğu görülüyordu ve poligon kolonda analiz tamanlanmıyordu. Poligon kolon editöründe bu durumun oluşmasını engelleyecek iyileştirmeler yapıldı.
369. Projede aynı konumdaki iki perdeden bir rijit diyaframa bağlanırken diğeri bağlanmıyordu. Düzeltildi. (Selahattin Bektaş'ın projesi)
370. Yapı ağacında yüklemelerde .2S vb. gösterim yerine 0.2S şekilde gösterim yapıldı.
371. İnşaat aşamasındaki hesap ile sehim hesapları arasında fark çıkması durumu düzeltildi.
372. Projede kolon donatılarında, 6fi14'ü 6fi16 yapınca, kolon aplikasyon planında donatı nın 0fi14 görünmesi durumu düzeltildi.
373. Projede makas olması durumunda detaylı çelik metrajı hatalı oluşuyordu. Düzeltildi.
374. Projede Kat Genel Ayarları diyaloğuna gir. Su basman katını seçip, "Sil" satırını tıkla ve katı sil. Tamam'ı tıklayarak diyalogdan çıkınca program sonlanıyordu. Düzeltildi.
375. Projede zemin kattaki kolonlar 1. bodrum kattaki radye döşemeye rijit kollarla bağlanıyordu. Bu durumun oluşması engellendi.
376. Kolona bağlanan perdelerin, perde detaylarında donatı sayısı ve gösterimi hatalıydı. Düzeltildi.
377. İskele makrosunda en son kat için kolona verilen ek yükseklik kutucuğuna 0 yazılırsa program poligon oluşturulamadı uyarısı verip, kapanıyordu. Düzeltildi.
378. Başlık Levhalı Kaynaklı birleşimde tip ve levha bölümünde başlık levhasına ait h1 ve b1 parametreleri ile görsel uyumsuzdu. Uyumsuzluk giderildi.
379. Projede, imleci plan penceresinde döşeme üzerine getir veya döşemeyi seç. Program kapanıyordu. Kapanması durumu giderildi.
380. Yük kütüphanesi diyaloğunda Doğrusal Yük değeri hatalı görünüyordu. Düzeltildi.
381. Hol makrosu kullanıldıktan sonra çok sayıda "geri al (undo)" komutunu uygulandığında program kapanıyordu. Düzeltildi.
382. Ribbon menüde Hızlı Giriş Araç çubuğuna Kalıp planı kesiti komutu eklenip kalıp planı alınırsa program kapanıyordu. Düzeltildi.
383. Projede makaslar üzerine yatay çapraz oluşturulamıyordu. Düzeltildi.
384. Açılış ekranında programın logo'da bekleme süresi 4 sn'den 2'sn'ye düşürüldü. Sol tıkla beklemeden geçilebiliyor.
385. Projede D ve E akslarını silinden sonra beklendiği düzende çelik çizimleri alınabiliyordu. Düzeltildi. (Ruşen Özgür projesi)
386. Çelik kolonu seçip, benzer obje çiz komutu ile kolon çizilmek istendiğinde kolon döndürme açısı dikkate alınmıyordu. Düzeltildi.
387. Çelik kolon döndürme açısı kolon girmeden önce değiştirilemiyordu.
388. Projede, kolon ayağında, belirgin bir nervür tipi seçildiğinde, tali nervürde levhadan taşma oluyordu. Düzeltildi.
389. Makaslarda kutu profil kullanıldığında AISC 360-10 ASD veya LRFD seçilirse tasarım sonuçlarında çekme elemanlarına ait sonuçlar görünmüyordu. Düzeltildi.
390. Çelik kolon için "SHS 100*50" kesit tanımlayınca plan çizimlerinde kolon isimleri çıkmıyordu, ancak bu boyutlarda I profil bir kolonda isimler çıkıyordu. Düzeltildi.
391. Objeye atanmış bir kaplama profil yapı ağacından silinebiliyordu. Silinmesi engellendi. Profilin silinebilmesi için herhangi bir objeye atanmamış olması gerektiği kontrolü eklendi.
392. Yapma kolon birleşiminin çizimleri alındığında geometrisinin bozulması ve çizimlerin düzgün oluşmaması durumları giderildi.
393. Kaynaklı bileşim uygulanan boru profil kolonda uzunluk ölçüm hatası söz konusuydu. Açılı birleşimlerde trimlenen elemanlarda aynı problem mevcuttu. Düzeltildi.
394. Çelik birleşimlerin bulonlu tiplerinde her iki elemana da bulonlu bağlanan levhaların ayrı montaj yapılması yerine, yardımcı elemana montaj yapılıyor. Atölye bulonu, her iki elemana bulonla bağlanan birleşimlerde aktif oluyor.
395. Su basman perdelerine kat yüksekliği kadar negatif üst kot verilen projede, analiz sırasında program kapanıyordu. Bu durum engellendi. (Erdem Gençkaya'nın projesi)
396. Bazı projelerde analiz modelinde yapının deformasyon renk gösterimi hatalı görünüyordu. Düzeltildi.
397. Aşık gizle" komutuyla aşıklarla birlikte bunların gergileri gizlenmiyordu. Düzeltildi.
398. Projede çoklu çapraz komutu ile girilen çaprazların kesiti 2*L40*4 yapılmak istendiğinde çapraz hatalı oluşuyor. Düzeltildi.
399. Üst yapı etkileşimsiz çözüm yapılması durumunda sürekli temellerin bağlandıkları elemanların isimleri raporda yazılmıyordu. Artık yazılıyor.
400. Çelik Tasarım" menüsünde boş gelen listelerde "Detaylar" tuşuna basınca program kapanıyordu. Düzeltildi.
401. Bir projede seçmeli rapor alınmaya çalışıldığında program kapanıyordu. Düzeltildi.
402. Projede dosyası açılırken program kendini kapatıyordu. Düzeltildi. (Akkor mühendislik'e ait proje)
403. Sürekli temel parametrelerinde "Minimum açıklık momenti olarak ql2/2 yi kullan" satırının işaretini kaldırıp, projeyi kayıt etseniz dahi, programı kapatıp açtığınızda tekrar seçili halde geliyordu. Düzeltildi. (forum-siromar)
404. Ribbon menüde birleşim sekmesi, tasarım raporu alınabilen bileşimler veya konstrüktif birleşimler şeklinde ayrılarak tekrar düzenlendi.
405. Guse birleşimi 180 derece döndürülmüş bir kirişe uygulanırsa rijitleştirici geometrisi doğru oluşmuyordu. Düzeltildi.
406. Projede yarı rijit çözümde 2. bodrum kattaki P02 perdesinin meshleri oluşmuyordu. Artık oluşuyor.
407. Kolon ayağı tasarımında betonarme kolon - çelik kolon arasında bağlantı yapılırsa beton sınıfı algılanmıyordu. Artık algılanıyor.
408. Projede kalıp planı ve kolon aplikasyon planı alındığında program kırılıyordu. Düzeltildi. (Er-Tek proje'in projesi)
409. Projede makas birleşiminin kaynağı, makas üst başlığının boylu boyunca atılıyordu. Çizimlerde de nokta detayların gösteriminde hatalara vardı. Düzeltildi.
410. Ribbonda katman listesini açtıktan sonra fare tekerleği ile alt satırlara gelip tıklandığında başka bir katman özelliği değişiyor. Düzeltildi.
411. DWG import edilince Yazı boyutları olduğundan büyük geliyordu. Düzeltildi.
412. Riskli bina analizinde perde kesme kuvvetleri oranı 0.5'ten büyük olmasına rağmen m sınır değerine göre kontrol yapılıyordu. Düzeltildi. (Fer ay Analiz Proje)
413. Tali kirişler petek kesit ile modellenirse petek kiriş tasarım kriterleri uygulanmıyordu. Artık uygulanıyor.
414. Dikdörtgen levhalı boru profiller için kolon ayağı birleşiminde ankraj levhası d parametresi çalışmamaktaydı. Düzeltildi.
415. Tekla'ya aktarımla ilgili iyileştirmeler yapıldı.
416. Güçlendirme Perdesi çizimleri geliştirildi. Ankraj donatı seçenekleri eklendi. (Suat Yıldırım)
417. Çoklu çapraz modellenirken orta tuş ile son komut olan çoklu çapraz komutuna girilirse en son girilen değeri değil, program varsayılan değeri hatırlıyordu. Düzeltildi.
418. Asimetrik üçgen ve makaslar simetrik olanları çiziyordu. Düzeltildi.
419. Makas içerisinde herhangi bir tip seçilip düzenleme yapılıp modellendikten sonra son komutu tekrarla kullanılmak istenirse yapılan son ayarlar gelmiyordu. Düzeltildi.
420. Tüm makas tipleri için makas ayarları projeye kaydedilebilir hale getirildi. Şablon projeleri açıp makas tiplerine istenilen ayarlar verilip kaydedilebiliyor.
421. Makas yükseklik bölümünde yer alan h5 ve h6 değerleri kotta yer alan değeri 0 yapacak şekilde oluşuyordu. Makasın istenilen bir kotta modellenmesi mümkün olmuyordu. Düzeltildi.
422. Makas alt tiplerinden soldan üçgen eğimli ve düz makasa çoklu çapraz tanımlanamıyordu. Düzeltildi.
423. Eleman tanımlı makas kullanarak oluşturulan makasa atanan kaynak + levha birleşimlerinin diğer makas tiplerinde de atanabilmesi sağlandı.
424. T profilli Kayma Birleşiminde yatay ve düşey bulonları ters olarak yerleştiriliyordu. Düzeltildi.
425. ideCAD Wrep programında serbest tarama poligonu çizilemiyordu. Düzeltildi.
426. İki perdenin köşesi ve açılı perde-perde kesişim durumunda çizimlerde iyileştirmeler yapıldı.
427. Bindirmeli levhalı ek birleşimleri ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
428. Tek köşebentli Birleşimlerde kertmeler ters olarak çalışıyordu. Düzeltildi.
429. Analiz opsiyonlarını değiştirip eski haline alınca analiz sonuçlarının değişmesi durumları için düzenlemeler yapıldı. (İsa Sayın) TBDY 2018 ile çözüm yapıldığında böyle bir durum artık oluşmuyor.
430. Makas üzerine konsol eklenmesi durumunda çoklu çapraz ile veri girişi yapılırsa bir yönde konsol kısmında da çapraz oluşturulurken, diğer yönde oluşturulmuyordu. Düzeltildi.
431. Rüzgar birleşimi kolon- makas arasında kullanılırsa birleşim geometrisi hatalı oluşuyordu. Düzeltildi.
432. Bindirme levhalı ek birleşimi sadece bulonlu seçimi yapıldığında da kiriş gövdeleri üzerinde kaynak oluşturuyordu. Artık sadece kaynaklı birleşimde kaynak oluşturuluyor.
433. Bindirme levhalı ek birleşiminde; bindirme levhalı ekler alt sekmesinde yer alan boyutlar bölümündeki d parametresi çalışmıyordu. Düzeltildi.
434. Sap2000 e aktarırken, ısı farkları için rijitlik azaltmaları, düşey yükleme için rijit diyafram kullanılması ve genel rijitlik azaltması uygulamaları ile ilgili uyarı veriliyor.
435. Köşebentli birleşimlerde bulonların yatay yerleşimi uygun geometride oluşmuyordu. Düzeltildi..
436. Eğrisel kirişlerde çoklu çapraz modellendiğinde hatalı geometri oluşuyordu. Düzeltildi.
437. Projede kren tanımlandıktan sonra analiz süresi uzun sürüyordu. Düzeldi.
438. Taşıyıcı sisteme aşıkların dahil edilip edilmemesi durumunda çok farklı PMM oranları çıkıyordu. Düzeltildi.
439. Soğuk hadde Z kesitler analiz sistemine artık dahil edilmiyor ve soğuk hadde C kesitler sisteme kullanıcı tarafından dahil edilmeye çalışıldığında uyarı veriliyor.
440. Analiz ayarlarında Mod katkılarının birleştirilmesi ile hesaplanan yatay kat kuvvetlerini uygula yazısı, Çok modlu Eşdeğer Deprem Yöntemi olarak, Elemana özgü sonuçlardan mod katkılarının birleştirilmesi yazısı ise Mod Birleştirme Yöntemi olarak değiştirildi.
441. Projede makaslar perspektif ekranda görünmüyordu. Düzeltildi (Sami Kırlıoğlu'nun projesi)
442. Projede aşıklara kaplama tanımlanması halinde program kapanıyordu. Düzeltildi.
443. Çelik isimlendirme ayarları ribbon menüye eklendi.
444. Gergi çubuğu çizimleri için "Gergi Kılıfı Tablosu" detay bloğu eklendi.
445. Kompozit döşeme modellenmesinde, döşeme altında kalan çelik kiriş ve tali kirişlerin döşemeye paralel veya dik olması fark etmeden stud çivisi yerleştiriliyor.
446. Riskli bina analizinde göreli kat ötelemesinin hatalı kontrol edildiği durum giderildi.
447. Çelik kirişlerde sehim sınırı için daha önce tutulu olmayan boya bakılırken artık moment diyagramı veya eleman boyunu olarak seçilebiliyor.
448. Makaslarda sehim sınırı için daha önce tutulu olmayan boya bakılırken artık moment diyagramı veya eleman boyunu olarak seçilebiliyor.
449. Projede sadece çelik birleşim girilip proje kapatıldığında değişiklikleri kaydedip kaydetmeme sorulmuyordu. Artık soruluyor.
450. Eğik kolonlarında altında temel mesneti oluşuyordu. Kolonlar birbiriyle bağlanmıyordu. Artık bağlanıyor (forum manyaksel)
451. Yapı ağacında Materyal ismi değiştirilince Kesitler altındaki profillerin görünüşü yeni materyal ismini gösterecek şekilde otomatik güncellenmiyordu. Şimdi güncelleniyor.
452. "Hiçbirini Seçme" komutu düğüm noktaları için çalışmıyordu. Artık çalışıyor.
453. Sürekli olan bodrum çevre perdelerinin yatay donatılarının, sistem perdelerine ankraj boyu kadar uzatılarak bağlanması sağlandı.
454. Kullanılan yönetmelik rapor başlık sayfalarında yazılıyor.
455. Sadece seçilen elemanların metrajı alınabiliyor. (Suat Yıldırım)
456. Dwg export diyaloğunda birim cm. seçilince yazılar donatıların üstüne geliyordu. Artık gelmiyor. (Erhan Yalçın)
457. Donatı tablosundaki poz numaraları (P1, P2 vb.) export edilip Autocad'de açıldığında R1, R2 olarak geliyordu. Düzeltildi. (Şükrü Şahin)
458. Projede geçişleri sırasında yoğun taramalardan yazılmış bir yazı dolayısıyla yavaşlık söz konuydu, optimizasyon yapıldı, hızlandırıldı. (Cihangir Erdoğan'ın projesi)
459. Dwg import işleminde ve çalışma hızında yavaşlıklar için optimizasyon yapıldı.
460. Eğrisel poligon kolonlar için kolon aplikasyon planı ve kolon düşey açılımı için iyileştirmeler yapıldı.
461. Materyal diyaloğunda tanımlanan materyallerde kullanılan dokunun görüntüsü diyalogda gösteriliyor.
Kullanıcı avatarı
HakanŞahin
Site Admin
 
Mesajlar: 2944
Kayıt: 09 Eki 2008, 10:37
Konum:

Dön Download

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 0 misafir