ideCAD Statik v10.20 Deneme Sürümü kullanıma sunulmuştur.

Betonarme tasarım hakkında sorular, görüşler, öneriler

ideCAD Statik v10.20 Deneme Sürümü kullanıma sunulmuştur.

Mesajgönderen HakanŞahin » 03 Tem 2020, 15:08

Bilgi Merkezi Portalımızdan indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz

Önce portal üyeliğinizi gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Ardından deneme sürümünü indirebilirsiniz.

https://portal.idecad.com.tr/portal/kb/articles/1-deneme-s%C3%BCr%C3%BCm%C3%BC-y%C3%BCkle


10.20 sürümünde, 10.17'e göre yapılan çalışmalar :
14.05.2020

1. 2018 Deprem Yönetmeliği kapsamında zımbalama kontrolleri, zımbalama donatı hesapları ve raporları yapıldı.
2. TBDY 7.11.5'e göre perde-döşeme arasında bağlantı donatısı ve aktarma donatısı hesapları ve raporları yapıldı. Döşeme raporunda verilen kesme sürtünmesi katsayısı ile ilgili bilgi, açıklama görseline eklendi.
3. 60 cm derin kirişler için TBDY 2018 Madde 7.4.1.1 kapsamında kiriş çiroz çizimleri yapıldı.
4. Perde uzunluklarının tüm katlarda bir kerede değiştirilebilmesini sağlayan Perde Uzunluğunu Değiştir komutu eklendi. (Fahri Boy, Feridun Yardımoğlu)
5. 3B görselleştirmede perde grubu tanımlarını inceleme olanağı eklendi.
6. Yarı rijit diyafram çözümüne yönelik hız optimizasyonu yapıldı. Projesine göre 3, 4 kat hızlanma sağlandı
7. Demo versiyonu için 5 kat sınırı kaldırıldı.
8. Montaj çizimlerinde ve nokta detaylarında kaynak kalınlıkları gösteriliyor.
9. Montaj çizimlerinde birden fazla eleman bulunuyorsa, en uzun olanı yatay olacak şekilde montaj çizimleri oluşturuluyor
10. Eğrisel formda veya dairesel kesitli olarak düzenlenen makasların çalışması hızlandırıldı.
11. Projede 2-3 aksları kesişiminde yer alan tek kayma levhalı birleşimin nokta detayı alınmasına yönelik iyileştirme yapıldı.
12. TBDY 2018 Madde 7.6.1.2.b maddesi kapsamında geometri kontrollerine mesajlar eklendi.
13. Kotu düşük döşeme bağlanan perdeli sistemlerde yarı rijit diyafram çözümünde, döşemeye bağlanan perde kesme kuvvetinin büyük hesaplanması durumunu gideren iyileştirmeler yapıldı. (forum fatihh, Erkut Korucuoğlu, İlker Duran, forum yunussacik, Basri Akyıldız)
14. U T L tipi perdelerde zımbalama kontrolleri eklendi.
15. Zımbalama kontrolünde kolon kenarlarında bulunan boşlukların dikkate alınması işlemi yapıldı. (Ömer Faruk Morbel)
16. 0.9G içeren kombinasyonlar için negatif deplasman kontrolü eklendi.
17. Çizimlerin pdf aktarılması işlemi sonrasında "pdf aktarma işlemi tamamlandı" yazısına görünmesine karşın pdf dosyası oluşmuyordu. Bu durumu engelleyecek iyileştirme yapıldı.
18. Süneklik düzeyi karma olan sistemlerde devrilme momenti koşulu sağlanmadığında çözüm koşulları sağlanmayan projelerde, rapor alındığında süneklik düzeyi yüksek perde olarak hata mesajı veriliyordu. Karma olarak düzenlendi.
19. Temel perde birleşim bölgelerinde verilen ankraj donatıların adetlerinin gösterilmesine yönelik iyileştirmeler yapıldı.
20. Çelik merdivenin olduğu projelerde yapı özet raporunda, C25 kullanılmamasına rağmen "C25'ten daha az kaliteli beton kullanılmış." hatası veriliyordu. Giderildi.
21. Kolon kesme güvenliği raporunda Minör satırında yazıların satır dışına kayması durumu iyileştirildi.
22. Yapı özet raporunda A21 ve A22 çerçeve sistemleri için verilen hata mesajlarında iyileştirmeler yapıldı.
23. Yapı özet raporunda karma çerçeve sistemleri için verilen hata mesajlarında iyileştirmeler yapıldı.
24. Yapı özet raporunda R katsayıları ile ilgili uyarılar eklendi.
25. Yapı özet raporunda kapasite oranı aşan grup perdelere ilişkin uyarılar eklendi.
26. Hw/lw >2 süneklik düzeyi yüksek perdeler için uzun doğrultusunda güçlü perde kontrolü sağlanmayan durumlar için rapora hata mesajı eklendi.
27. Güçlü perde raporunda Zayıf Kolon terimi yerine Zayıf Perde terimi yazılıyor.
28. Yapı özet kolon raporunda maksimum normal kuvvet kontrolü açıklamaları ve kontrolleri eklendi.
29. Yapı özet raporunda nervür ve kaset dişleri açıklamaları güncellendi.
30. Yapı özet raporunda A1 düzensizliği için x ve y yönü ayrı olarak açıklama bilgileri eklendi.
31. Yapı özet raporunda B1 düzensizliği için x ve y yönü ayrı olarak açıklama bilgileri eklendi
32. Yapı özet raporuna kirişsiz döşemeli sistemler için TBDY 2018 uyumluluğu kontrolleri eklendi.
33. Yapı özet raporuna Kirişsiz (Mantar) döşeme içeren taşıyıcı sistemler için, X ve Y yönlerinde perde içermelidir bilgisi eklendi.
34. Yapı genel bilgileri raporunda döşeme gerilme kontrolü bilgi yazıları "Döşeme basınç gerilmesi kontrolü" ve "Döşeme Kayma Gerilmesi Kontrolü" şeklinde değiştirildi. (Erhan Mollaoğlu)
35. Yapı özet raporunda Nervür ve Kaset başlığı altında dişleri ifadeleri düzenlendi.
36. Yapı özet raporu düzensizlik açıklamaları ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
37. Yapı özet raporundaki Birleşim kesme güvenliği başlığı süneklik düzeyine seçimine göre verilen bilgiler düzenlendi.
38. Yapı özet raporuna sürekli temel kesme güvenliği ile ilgili açıklamalar eklendi.
39. Proje hatalarında verilen zımbalama kontrolleri radye temel ve döşeme zımbalama olarak ikiye ayrıldı. Bilgiler ilgili döşeme/temel isimleri ile birlikte veriliyor.
40. Yapı özet raporu radye Temel zımbalama kontrolü TBDY 2018 e göre güncellendi ve kullanılan zımbalma donatısı bilgileri eklendi.
41. Yapı özet raporunda B1 düzensizliği için verilen bilgiler daha açık hale getirildi, X ve Y yönü için ayrı ayrı bilgiler basılıyor.
42. B1 Düzensizliği raporu açıklama görseli yenilendi. Ayrıca tablo altında 0.60 <=(nci )min < 0.80 aralığı için, "R katsayıları (Rx, Ry), 1.25(nci)min değeri ile çarpılarak azaltılmıştır. TBDY 3.6.2.3" mesajı eklendi.
43. Detaylı dinamik analiz raporu açıklama bilgileri ve buna bağlı olarak açıklama görselleri yenilendi.
44. R katsayısı seçim nedeni raporuna taşıyıcı sistem seçimi olarak ek kontroller eklendi.
45. Bodrum kat kabulü için periyot kontrolünü yapı özet raporunda Hesap yöntemi ve R katsayısı seçimi raporuna eklendi.
46. R Katsayısının seçim nedeni raporu başındaki açıklama görseli yenilendi.
47. R katsayısı seçim nedeni raporuna Taşıyıcı sistem tipi kontrolü, BYS kontrolü ve süneklik düzeyine göre perde devrilme momenti kontrolleri eklendi
48. Devrilme momenti kontrollerinin sağlanmadığı durumlar için rapor başında verilen proje hataları kısmına kontroller eklendi.
49. TBDY Madde 7.4.3.1 kontrolü kapsamında yetersiz kenetlenme koşulunu sağlayamayan kirişler rapor başında proje hataları bölümüne eklendi.
50. Analiz Ayarları Raporu/Temel-Zemin bölümünde Zemin Sınıfı bölümünde gösterimine ilişkin iyileştirmeler yapıldı.
51. Analiz ayarları TBDY sihirbazında DTS=4 olduğu durumda A23 ve A24 taşıyıcı sistemleri için BYS koşulu>= 6 koşulu eklendi.
52. Kirişlerin gövde donatıları da lif ve kapasite tasarımına eklendi.
53. Betonarme tasarım / Sonuç inceleme ara yüzünde zımbalama etki kapasite oranları izleyebilme olanağı eklendi.
54. Perde yatay donatı içten geçme durumunda 12m'den uzun perdelerin bindirme boyunun 1.5lb alınmasına yönelik iyileştirme yapıldı
55. Perde düşey açılımlarında, perde grup yapılan perdelerin detay çizimlerinin birlikte verilmesine ilişkin düzenlemeler yapıldı. (Basri Akyıldız)
56. Temel analizi 10.16'ya göre daha uzun sürüyordu. Optimizasyon yapıldı.
57. Kolon düşey açılımda kot ve uzunluk ölçülerinin ve eleman isimlerin konumlarına yönelik düzenlemeler yapıldı.
58. Kolon aplikasyonda yerinde aç opsiyonunda perde çizimleri, dışarıda aç opsiyonunda olduğu gibi ortak donatı yazılıyor ve başlık taramaları çiziliyor.
59. Üst kata farklı boyutta devam eden perdelerin düşey açılımlarına yönelik iyileştirmeler yapıldı.
60. 2B çizim sayfalarına geçildiğinde veya yeni çizim oluşturulduğunda yapı ağacı artık otomatik kapatılıyor.
61. Betonarme dizayn ayarları raporuna perde parametreleri ilgili bilgiler eklendi.
62. Perde ve perde grubu ön bilgileri raporuna minimum perde uç donatısı oranları, minimum başlık bölgesi pursantajı ve kısa perde pursantajı parametreleri eklendi.
63. Moment eğrilik detaylı raporunda sığmayan veya tablo dışına taşan yazılar düzeltildi.
64. Aşıklarda tüm kesişimlerden böl komutu çalışmıyordu. İyileştirildi.
65. Projede seçili eleman mevcut iken tekil veya montaj çizimi alınmak istendiğinde metraj tablosunda verilen adetlerle ilgili iyileştirme yapıldı.
66. Tek bir makas seçilerek sadece o makasa ait makas çizimi ve metrajı alınması olanağı eklendi.
67. Bir projede planda yavaşlık vardı ve ayrıca proje yüklenemiyordu. İyileştirildi. (Beta İbrahim Sarıdurmuş)
68. Sağdaki toolbara Perde grubu raporu eklendi. (Forum Mahmut Şengül)
69. Üst katta daha kalın perde olduğunda geometri kontrolünde uyarı eklendi. (forum mafiamax)
70. Birbirine bağlı ancak tek montaj oluşturmayan çelik elemanların seçilmesi durumunda sadece seçilmiş grubun tek parça göründüğü montaj çizimi olanağı eklendi. (Suat Yıldırım)
71. Grup perdelere bağlı ama 1/6 oranını sağlamayan perde elemanları için geometri kontrolünde 1/6 koşulu uyarısı kaldırıldı.
72. Yapı özet raporuna 1/6 oranını sağlamayan tek perde elemanları için uyarı eklendi.
73. Kritik perde yüksekliğince başlık etriye donatısı aralığı seçiminde boyuna donatının 6 katı ve perde kalınlığının 1/3'den az olamaz kontrolü eklendi. (Necati Yalçın Proje Ofisi)
74. Rijit diyafram olmayan yapılarda göreli kat öteleme sağlanmaması durumu proje hata tespit listesinde eklendi.
75. Projede aynı katta birden fazla aynı tipte stud adedinden oluşan döşeme mevcut olduğu durumlarda, çizimlerde stud tablosunda iyileştirmeler yapıldı.
76. Poligon kolonlarda etriye boyu gösterimi, tıpkı normal kolonlardaki düzende olduğu şekilde, etriye adet-çap bilgisi olarak açılımın altına yazılıyor. (Erhan Mollaoğlu)
77. Kolonlara kolon başlığı tanımlanmasına rağmen zımbalama kontrolü yapılmayan bazı projede zımbalama kontrolü için iyileştirme yapıldı. (Murat Uçarman'ın projesi)
78. Kiriş bağlanmayan ama perde bağlanan kolonlarda zımbalama tahkiki yapılıyordu. Artık yapılmıyor (Mehmet Karabay)
79. Radye detaylı metrajında Radye başlığı açıklaması, Radye Sehpa Donatısı olarak düzelildi. (Betül Beken,Bimat İnşaat)
80. Kolon güçlendirme (manto) aplikasyon detay çizimlerindeki etriye ve çiroz çizimlerinin gösterimi iyileştirildi.
81. İstinat duvarı, merdiven ve kuyu temel de için B420C seçeneği analiz ayarlarından seçilerek kullanılabiliyor
82. Kolon ayağı birleşimi tanımlandıktan sonra özelliklerine girilip çıkıldığında program kapanması durumu giderildi.
83. Kolon eksenel kuvvet kontrolü raporundaki başındaki açıklama resmi yenilendi.
84. Perde grubu eğilme tasarımı raporu başındaki açıklama resmi yenilendi.
85. Perde raporunda perde betonarmesi başındaki As açıklaması değiştirildi. (forum cagdaserel)
86. Perde grubu raporlar hazırlanması hızlandırıldı.
87. Kolon diyaloğunda bulunan P sütunu işaretlendiğinde, A11 çerçeve sistemi için verilen perde yok uyarısı iptal edildi.
88. Zımbalama uyarısı veren kolonda, betonarme diyaloğunda "Betonarme" butonu tıklanırsa uyarı kalkıyordu. İyileştirildi. (Semih Baykale'nin projesi)
89. Kademeli temelde alt kottaki temele uzanan kolonda bir üst kottaki temelde de zımbalama kontrolü yapılması durumu iyileştirildi.
90. Zımbalama kontrolü raporları açıklama görselleri düzenlendi.
91. Kolonlar yönetmelik boyut kontrolleri kapsamına, 3B de Sonuç inceleme ekranında "Tüm Yetersizlikler" aktif iken sağlanmayan elemanlar kırmızı olarak gösteriliyor.
92. Göreli kat ötelemesi raporunda kullanıcının seçtiği duvar bağlantı yöntemi ile ilgili bilgi veriliyor.
93. Göreli kat ötelemeleri kontrollerin sağlanmadığı durumda proje hata listesinde her yön için ayrı ayrı veriliyor.
94. Göreli kat ötelemesi raporu açıklama görseline çelik ve betonarme yapılar için değişen K değeri açıklaması eklendi. (Basri Akyıldız)
95. Riskli bina hesabında yapı bilgi düzeyi Asgari seçilince raporda sınırlı olarak basılıyordu. Asgari olarak basılıyor.
96. Perde Grubu raporu ribbon menüde Betonarme sekmesi altında bulunan rapor bölümünü de eklendi.
97. 40/40 kolonda çoklu etriye işaretli olması karşın kolon çirozlu seçiliyordu. İyileştirildi. (forum temomap )
98. Analiz ayarlarında seçenekleri bulunan döşeme tasarımı analiz opsiyonları, döşeme betonarme raporuna bilgi notu olarak eklendi.
99. Analizde döşeme ağ oluşturma sorunu oluşan projelerde oluşan durum için iyileştirmeler yapıldı. (Yusuf Tezcan, M.Kesgin projeleri)
100. Bağ kirişine doku atandığında 3B katı modelde atanan dokunun görünmemesi durumu iyileştirildi.
101. Yay, perdeye dönüştürülüp, geri al ile işlem iptal edildiğinde program kapanması durumu giderildi. (Erhan Mollaoğlu)
102. Çelik kolon, kiriş gibi raporlarda kombinasyon yazılarının diğer sütuna taşması durumu iyileştirildi.
103. Projede analiz ayarlarında ısı farkı girilmesine rağmen GKT ve YDKT çözümleri için ısı farkı kombinasyonları eklendi.
104. Kolon ve perde çizimlerinde poz numaraları donatı yazılarının yanına alındı.
105. Dinamik analiz raporunda verilen Hn değerinde asansör/makine dairesi işaretlendiğinde dikkate alınıyor. (forum mafiamax)
106. Görselleştirme menüsünde, seçilen yüklemeye ait detay parantez içinde eklendi. (forum mafiamax)
107. Projede krenli yapıda analiz yapılaması durumu iyileştirildi. (Fatih Söylemez)
108. Güçlü kolon kontrolü sağlanmayan düğüm noktalarında, Kolonun üstü mafsallı veya Kolonun altı mafsallı yazıları yerine sağlandı veya sağlanmadı yazıları yazılıyor.(forumda sorulan soru kapsamında qwerty)
109. Projede ana kattan başka kat penceresi oluşturulmadıysa Kat kopyalama işlemi ile başka katlar açılması yönünde uyarılar eklendi. (forum)
110. Kolon ve kirişte B3 düzensizliği olması durumunda TBDY 2018 Kolon ve Kiriş Tasarım Kuvvetleri raporunda bilgi eklendi.
111. B3 düzensizliği oluştuğu durumda kiriş ve kolon raporlarında 2007 yönetmelik referans maddesi 2018 için değiştirildi.
112. Projede açıklık aşmasına karşın bazı sürekli temellerde TS500 yükseklik/ açıklık oranı 1/10 şartı kontrol edilmemesi durumu iyileştirildi.
113. Nervürlü ve kaset döşeme kalıp planlarında plak üst ve alt kotları çakışma durumu iyileştirildi. (forum mafiamax)
114. Bir iskele projesinde analizde program kapanması durumu giderildi. (Hasan Selçuk)
115. Yapı Özet raporlarına Perde Grubu özet raporu eklendi, Perde Grubu Kapasite oranı, kesme güvenliği ve eksenel kuvvet kontrolü gibi kontroller eklendi
116. Perde başlık donatılarının plan gösterimindeki sayılarının kolon aplikasyon planında ve perde detayında farklı olması durumlarına ilişkin iyileştirmeler yapıldı.
117. Kolon kiriş statik raporunda verilen yükleme kombinasyonu bilgisinde daha iyi anlaşılması için yapı özet raporındaki açıklamalarda güncelleme yapıldı.
118. Projede Dinamik Analiz Giriş Bilgileri Raporunda Yapı serbest kütlesi, yapı toplam ağırlığından büyük değer basılıyordu. Bu durum giderildi. (forum-rsb mühendislik)
119. Projede kolon aplikasyon planı alırken kilitlenme oluşuyordu. Kilitleme oluştururan neden için iyileştirme yapıldı. (Ali Fuat Karaduman )
120. Sürekli temel açılımlarında verilen filiz detaylarında kolon donatı sayıları ile kolondaki var olan donatılar arasındaki uyumsuzluk giderildi. (forum_referanstatik)
121. Bodrum çevre perdeleri ve subasman perdeleri için geometri kontrolünde verilen "Perde kalınlığı 250 mm.den küçük olamaz" uyarısı bu perdeler için muaf tutuldu.
122. Çelik çizimlerde çatı ve kat planlarında yer alan birleşimlere ait nokta detayları yapıldı.
123. Bir projede kiriş betonarmede kiriş boyutu değiştirilip betonarme butonuna basılınca program kapanması durumu giderildi.
124. Temelde bir katta bağ kiriş varken geometri kontrolünde tüm katlarda hata vermesi durumu giderildi.
125. Seçilen bir perde veya kolonun zımbalama raporu alınabiliyor.
126. Çelik kolon raporunda TS EN seçimi yapıldığında bileşik etkide Kesit Sınıfı yazısı sığması için düzenleme yapıldı.
127. Projede aynı birleşim geometrisi kullanılmasına rağmen fazla sayıda nokta detayı oluşması durumu giderildi.
128. Perde uzunluğunu değiştir diyaloğunda F1 tuşu yardımı eklendi.
129. Poligon kolon mantolamasında etriye detay tasarımında iyileştirme yapıldı.
130. Menüde kolon başlığı zımbalama terimi, Kolon/Perde Zımbalama olarak değiştirildi. (Erhan Mollaoğlu)
131. Projede "üst kat perdesi alt perdesinden daha kalın" uyarısı üstte katta daha kalın olmayan perdede de veriliyordu. İyileştirildi. (Erhan Mollaoğlu)
132. Geometri kontrolünde perde boyutu kontrollerine ilişkin düzenlemeler yapıldı.
Kullanıcı avatarı
HakanŞahin
Site Admin
 
Mesajlar: 3137
Kayıt: 09 Eki 2008, 10:37
Konum:

Re: ideCAD Statik v10.20 Deneme Sürümü kullanıma sunulmuştur

Mesajgönderen zorbey123 » 30 Oca 2021, 22:39

demo versiyonda tbdy 2018 analiz ayarları sihirbazına giremicekmiyiz bilgisi olan varsa cevaplayabilirmi.
zorbey123
 
Mesajlar: 4
Kayıt: 30 Oca 2021, 22:29
Konum:

Re: ideCAD Statik v10.20 Deneme Sürümü kullanıma sunulmuştur

Mesajgönderen Levent Özpak » 01 Şub 2021, 14:16

zorbey123 yazdı:demo versiyonda tbdy 2018 analiz ayarları sihirbazına giremicekmiyiz bilgisi olan varsa cevaplayabilirmi.

Sorunuza bu başlıkta cevap verilmiştir.
https://www.idecadsupport.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=10038
Kullanıcı avatarı
Levent Özpak
 
Mesajlar: 3127
Kayıt: 09 Eki 2008, 10:24


Dön Betonarme Tasarım

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 12 misafir

cron