Download ldeCAD Statik v10 *(10.17 Yeni version 20.01.2020)*

Betonarme tasarım hakkında sorular, görüşler, öneriler

Download ldeCAD Statik v10 *(10.17 Yeni version 20.01.2020)*

Mesajgönderen HakanŞahin » 29 Oca 2019, 14:15

Sayın Kullanıcılarımız,
ideCAD Statik IDS v10.17 sürümü kullanıma sunulmuştur.
Programı edinmek isteyen kullanıcılarımız, kilit değişimi yapmak için Bursa veya İstanbul ofislerimiz ile irtibat kurabilirler.
(10 versiyon lisansı olan kullanıcılarımız için kilit değişimi gerekmemektedir.)

Saygılarımızla,
ideYAPI A.Ş.

ideCAD Statik IDS v10.17 programını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz:

http://download.idecad.com.tr/ideCAD_Statik_10.17Kurulum_2346.exe10.17 sürümünde, 10.14'e göre yapılan çalışmalar :
20.01.2020

1. TBDY 2018 yönetmeliği Ek 4B.3, 4.4.2, 4.6.2.1, 4.8.3 maddeleriyle tam uyumlu, zaman tanım alanında mod toplama yöntemi ile dinamik analiz
2. TBDY 2018'e göre istinat duvarı hesabı ve raporları
3. Rijit bodrumlu binaların TBDY Madde 4.3.6.2'ye göre tek seferde çözülmesi analiz ayarlarında opsiyonel olarak eklendi.
4. Raporlarda yönetmelik tutarlılık kontrolleri geliştirildi. Süneklik düzeyi kontrolleri, R katsayısı hataları, deprem tasarım sınıfı kontrolleri, devrilme momenti kontrolüne bağlı olarak seçilmesi gereken yapı tipi belirtilerek kullanıcı uyarılıyor. Rapor başında verilen hatalar listesine ve yapı özet raporları bölümüne daha fazla kontrol eklendi.
5. Perde grubu (poligon perde raporları) ve rapor görselleri eklendi. Raporda grup perde ön bilgileri, grup perde betonarme raporları, grup perde statik sonuçları vb. alt başlıklar olarak veriliyor.
6. Perde gruplarının ekran görüntüleri yapı genel yerleşim şekilleri raporunda, yapı planı çiziminde, taralı olarak veriliyor ve grup adı yazılıyor.
7. Tasarıma ait eleman uç kuvvetleri raporları yenilendi. Ham ve tasarım uç kuvvetleri, arttırma katsayıları ile birlikte satır satır ve referans yönetmelik maddeleri ile birlikte veriliyor. Rapor açıklama resimleri eklendi.
8. Temele aktarılan eleman uç kuvvetleri raporları yenilendi. Ham ve tasarım uç kuvvetleri, arttırma katsayıları ile birlikte satır satır ve referans yönetmelik maddeleri ile birlikte veriliyor. Rapor açıklama resimleri eklendi.
9. Perde ayarlarına Kısa başlık perdesi seçeneği eklendi. Perde boyut koşulunu sağlamayan, başka bir perdeye veya perde grubuna dahil kısa perdelerin grup perde ile birlikte başlık olarak tasarlanması imkanı eklendi.
10. Perde gruplarına ait olan kısa perdelerin başlık bölgeleri çizimleri düzenlendi.
11. Perde grubu çizimlerinde başlık donatı sayıları ortak gösteriliyor ve başlık bölgeleri taranarak gösteriliyor.
12. Perde gruplarının kapasite diyagramlarının gösterimi iyileştirildi.
13. Perde grubu kesme kuvveti raporunda satırların daha rahat takip edilebilmesi için her bir perde grubu arasına çizgi eklendi.
14. Doğrusal performans analizi sonuçlarının 3B görselleştirmede tasarım sonuç bölümünde incelenebilmesi olanağı eklendi
15. Düşey deprem etkilerinin tepki spektrumu modal hesap algoritmasında hızlandırma ve iyileştirmeler yapıldı.
16. Rijit diyaframsız çelik veya betonarme yapılar için eleman bazında göreli öteleme sınır kontrolleri ve raporları eklendi.
17. Perde parametrelerine kritik perde yüksekliği veya kritik perde dışında başlık bölgesi için minimum pursantaj değerleri eklendi
18. Perde parametrelerine kritik perde yüksekliği başlık bölgesinin tüm kat boyunca aynı alınabilmesi seçeneği eklendi.
19. IFC formatında veri okuma ve veri kayıt etme olanağı eklendi
20. Bodrum kat kabulü için periyot kontrolü, yapı özet raporunda hesap yöntemi ve R katsayısı seçimi raporuna da eklendi.
21. Süneklik düzeyi yüksek perde raporu yenilendi.
22. Perde tasarım eğilme momentleri raporu yenilendi.
23. Kren içeren yapılar için modal hesapta iyileştirmeler yapıldı.
24. Deprem yönetmeliği raporunda verilen TBDY 2018 madde 4.3.2.4.a ve 4.3.2.4.b kontrol bilgileri yapı özet raporuna da eklendi.
25. Bodrum kat kabulü için yapılan periyot kontrolleri yapı özet raporuna eklendi.
26. Aynı kat içerisinde betonarme ve çelik döşemelerin birlikte bulunduğu yapılar için 2.mertebe gösterge değeri hesabı geliştirildi.
27. Sık kullanılan Obje Bul komutu, programın solunda bulunan araç çubuğuna eklendi.
28. Riskli bina raporunda özet bilgi tablosunda hesapta kullanılan beton ve donatı dayanım bilgileri eklendi.
29. 12m'den uzun perdeler için bindirmeli ek ve gönye boyları TBDY Madde 7.6.4'de verilen esaslara göre düzenlendi. (Serhat Proje Grubu, Erhan Mollaoğlu)
30. TBDY 2018 yönetmelik kapsamında, kesiti katlar arasında değişen kolonların kolon düşey açılımı iyileştirildi. (Oznb , Erhan Mollaoğlu)
31. Perde çizimlerinde başlık bölgeleri taranarak gösteriliyor.
32. TBDY 2018 7.11.3 kapsamında, döşemelerde yapılan düzlem içi kayma, basınç veya çekme kontrolünü sağlamayan döşemeler için sadece raporda gösterilen uyarılar döşeme betonarme diyaloğuna da eklendi.
33. Geometri kontrolünde TDBY 2018 seçiliyken, 20/50 kiriş için referans verilen maddesi TBDY 2007 olarak gösteriliyordu. TBDY 2018'e göre değiştirildi.
34. Radye temel kalınlıkları geoteknik raporuna eklendi. (Erhan Mollaoğlu)
35. Göreli kat ötelemesi kontrolü için analiz ayarlarında tanımlanan DD-3'e ait spektrum bilgileri, Yapı Genel Bilgileri raporuna eklendi. (Mesut Kesgin, Şeyda Yılmaz)
36. Yapı özet raporunda bazı satırlar koyu renkli satır- açık renk satır sıra düzenine uygun verilmiyordu, arka arkaya açık renkte veriliyordu. Bu durum bir koyu satır-bir açık satır olarak düzeltildi. (Fırat Durmaz)
37. Sürekli temel betonarme diyaloğunda, bir sürekli temelin üzerindeyken seç düğmesi tıklandığında tüm temeller seçiliyordu, artık sadece ilgili sürekli temel seçiliyor. (Çağlar Aydın)
38. Berkitme levhası için diyaloğa Ters çevir seçeneği eklendi.
39. Aşıkların toplu olarak seçilmesi veya seçimi kaldırılması için komut modu eklendi. Sol shift ile işlem yapılabiliyor.
40. Kiriş kesme donatısı raporunda kontrol sütununda < gösterimi =< olarak değiştirildi.
41. Tonoz ayarlarında saçak tiplerinin görselleri eklendi.
42. Projede Analiz ayarlarında inşaat aşamaları hesabı aktifken performans analizi sonrasında etkiler görünmüyordu. Düzeltildi. (Uğur Oflaz)
43. Projede kiriş betonarme diyaloğuna girince ya da kiriş açılımı almak isteyince program kapanıyordu. Kapanmasına neden olan durum için önlem alındı. (Emrah Tufan)
44. Açılı perde üzerinde açılan kapı/pencere boşluğu 3B görselleştirmede yerleştirilen konumda görünmüyordu. Düzeltildi. (Basri Akyıldız)
45. Radye temelde, sürekli temel ve tekil detaylarında verilen TBDY 2007'ye göre verilen temel filiz detayları TBDY 2018'e göre düzenlendi. (Tevekkül, Serhat Proje Grubu)
46. Farklı tipte 2B çizimler arasında kopyalama işleminde katman özelliklerinin korunması işlemi geliştirildi. Donatı, donatı toplam uzunluk yazısı, donatı ara uzunluk yazısı, çizim katmanları, kopyala işlemi sonrasında kullanılabiliyor.
47. Kiriş yükleri raporunda kiriş zati yükü için, yük tanımı olarak sabit yük terimi yerine zati yük terimi yazılıyor.
48. TBDY 2018 için hazırlanan geoteknik raporu, TBDY 2007 için de ayarlandı. 1.4G+1.6Q yüklemesine ait zemin basınç değerleri raporda verilmiyordu, eklendi.
49. Geometri kontrolüne, planda uzun kenarın kısa kenarı oranı en az altı olan kolon elemanları için perde olarak modellenmelidir uyarısı eklendi.
50. Perde raporunda, perde uzunluğu ln terimi olarak gösterilen değişken, deprem yönetmeliğinde kullanılan lw terimi olarak gösteriliyor.
51. S420, B420C kullanımı seçeneği Analiz ayarları/Diğer sekmesine seçenek konuldu.
52. Sürekli temel ampatmansız olarak tanımlanırsa, sürekli temel raporda ampatman hesabı artık basılmıyor. Öncesinde ampatman değerleri sıfır olarak veriliyordu.
53. Sürekli temel statik bilgileri raporunda temelin ucu boş veya başka bir sürekli temele bağlanması durumuna göre verilen mesnet bilgileri düzenlendi (Halil Tek'in projesi)
54. Doğrusal performans analizi raporunda artık basılmasına gerek olmayan bilgiler kaldırıldı.
55. Perde detayları ve kolon düşey açılımı metraj tablosunda, global pozlama işaretli değilse temel ankraj filizleri iki kez veriliyordu. Düzeltildi. Genel metrajda sorun yoktu.
56. Elemanlara dış yük tanımı sırasında seçilebilen yükleme durumları için düzenleme yapıldı. Yük tanımı sırasında seçimine gerekli olmayan yükleme durumları kaldırıldı.
57. Bir katta, tüm döşemeleri düşük döşeme tanımlanmış bir yapıda katta rijit diyafram oluşmaması durumu giderildi.
58. Analizi durumu diyalogunda İptal butonu analizin iptali için daha hızlı yanıt vermesi sağlandı.
59. Geoteknik raporda tekil temelin yazım hatası düzeltildi, sürekli temel tekil temel, tekil temelin sürekli temel olarak gösterilmesi durumu iyileştirildi.
60. TS 498'e göre hareketli yük azaltması, etkin kesit rijitlikleri uygulanmış düşey hareketli yükler için de kullanımı sağlandı.
61. Projede kazıklı temeller için tanımlanan zemin katmanları, diyaloğa tekrar girdiğimizde görünmüyordu. İyileştirildi. (Hakan Baykara)
62. Bölünen kirişlerde kiriş yükleri raporunda sabit ve hareketli yükler, kiriş parça sayısı kadar ayrı kalemlerde gösteriliyordu. Her kalemde yükler aynı ise artık tek gösterimle raporlanıyor. (cagdaserel)
63. Projede kolon betonarme diyaloğunda ve analiz sistemi görüntüleme ekranında herhangi bir yetersizlik yok iken Kolon Özet raporunda ve Kolon Kesme Güvenliği raporunda yetersiz olan kolonların görülüyordu. İyileştirildi. (Onur Kızıldamar' ın projesi)
64. Kar yükleri toplam yapı ağırlığına TBDY bölüm 4.5.9.2 'e 0.3 çarpanıyla ekleniyor.
65. İstinat duvarı betonarme diyalogunda donatıların kilitlenmesi olanağı eklendi. (Erhan Mollaoğlu)
66. İstinat duvarı çiziminde sehpa donatı detayı eklendi. (Erhan Mollaoğlu)
67. Zoom seçim komutu ribbon menüye ekledi.
68. Perde grubu raporu komutu ribbon menüye ekledi.
69. Kalıp ve temel aplikasyon planında, Ss ve S1 Değerleri, çevresel etki sınıfı, bina kullanım sınıfı, bina yükseklik sınıfı, deprem tasarım sınıfı, dayanım fazlalığı katsayıları vb. bilgilerin verildiği antet eklendi. (Özge Öncü)
70. Analiz ayarları TBDY seçenekleri sekmesinde yarı rijit diyafram seçeneği işaretlenmesine karşın seçim etkin olmuyordu. İyileştirildi. (Erhan Mollaoğlu)
71. Merdiven mesnetlerini ayarlarken aslında değişim uygulanmasına karşın, mesnetlenme uzaklığı hep 25 cm'de sabit kalmış gibi görünüyordu. Kenar tekrar tıklandığında artık değiştirilen değer kadar görünüyor. (forum-onuralbayrak)
72. Betonarme materyal statik bilgileri, Yapı Genel Bilgileri raporunda, Malzeme Bilgileri başlığı altında veriliyor.
73. Kolon mantosu çiroz çizimlerine yönelik iyileştirmeler yapıldı.
74. Perde raporunda, perde donatı adedinin bazı durumlarda 2 adet fazla gösterilmesi durumu iyileştirdi. (Necati Yalçın, Şükrü Şahin, Ali Hasan Yoluç, forum emreyaykin)
75. Perde raporlarında düşey donatılar, artık çizimlerdeki gibi adet ve aralık olarak veriliyor. (Şükrü Şahin)
76. Rapor programında hata oklarını kullanarak önceki-sonraki hatayı sırasıyla görebilme işlemine yönelik iyileştirme yapıldı.
77. Temel filiz detaylarında da bazı boy yazılarının üst üste gelmesi durumu iyileştirildi.
78. Poligon kolonlarda çiroz çizimlerine yönelik iyileştirmeler yapıldı.
79. Birden fazla katta temel varken geoteknik raporunda, projenin zemin basıncı grafiği gösteriminde artık arka plan siyah olarak değil, beyaz olarak veriliyor. (Erhan Mollaoğlu)
80. Yapı Özet Raporu'na etkin kesit rijitlikleri tablosunu eklendi.
81. 10 versiyonu içinde ara versiyonlar için eski versiyon olarak kaydet imkanı eklendi.
82. Perde detayındaki uç bölge donatı sayısı hatalı olmamasına karşın bazı katlarda çizimde farklı yazılması durumu iyileştirildi.
83. Şablonlarda kolon perde donatılarının çoklu renklerde gösterimini düzenlendi.
84. Radye döşeme kenarı ayarları kayıt edilmesi olanağı eklendi. (Erhan Mollaoğlu)
85. Bağ kirişi bağlılık derecesi raporu projede belirtilen duruma göre iyileştirildi. (Şükrü Şahin)
86. Performans analizi için bilgi düzeyine ilişkin iyileştirme yapıldı. Sınırlı bilgi düzeyinde, her katta en az üç adet beton örneği, kapsamlı bilgi düzeyinde, zemin katta üç, diğer katlarda en az iki, toplamda en az dokuz adet ve her 400 m2'den bir adet beton örneği yazısı eklendi.
87. Perde grubu ucunda kolon tanımlandıysa grup betonarme diyaloğunda artık o kolonların da çizimde gösteriliyor. Önceden ucu boş bırakılıyordu.
88. Perde grubu içinde kolon varken veya analiz yapılmadan perde grubu raporu alındığında program kapanıyordu. İyileştirildi.
89. Yarı rijit çözüm ve aşamalı inşaat hesabı aynı anda seçildiğinde, her analiz sonrasında döşemelerde farklı hata oluşması durumları düzeltildi.

10.14 sürümü için yapılan çalışmalar :
31.07.2019

1. Riskli yapı yönetmeliği Madde 3.2' ye istinaden, Kat genel Ayarlarında Asansör/Makine Dairesi olarak işaretlenen kat, riskli bina analizinde yapı yüksekliğine dahil edilmiyor.
2. Riskli bina kontrol parametreleri raporunda düzenlemeler yapıldı.
3. Doğrusal performans analizi ve raporunda iyileştirmeler yapıldı.
4. Geoteknik raporu alınca perspektif penceresi otomatik olarak üst görünüşe geçiyordu. İşlemden sonra perspektif görüntü otomatik aktif hale geliyor. (Erhan Mollaoğlu)
5. Perdelerin devrilme momenti kontrolünde verilen Mo değeri ile Ek 4B raporundaki Moxn,max değerleri arasındaki uyumsuzluk giderildi. (Murad Said Kösebaşkan'ın projesi)
6. Kolon düşey açılımları - plan çizimlerinde planların hangi kata ait olduğu anlaşılacak şekilde iyileştirmeler yapıldı. (Basri Akyıldız)
7. Perde düşey açılımında boyuna donatı adedi ile temel filizi adedi uyumsuzluğu giderildi.
8. Perde düşey açılımlarında tekil perdelerinin isim ve boyutları yazılıyor. Plan çizimleri kata hizalandı, perde isimleri plan bloğunun altına alındı
9. ZF tipi zeminde spektrum dışarıdan alındığında tanımla butonuna tıklandığında kullanıcıyı yönlendiren uyarılar eklendi.
10. Projede kompozit döşeme mevcut iken analiz yapıldığında oluşan program kapanması veya kütle yok mesajı verilmesi ile ilgili durum iyileştirildi.
11. Projede doğrusal performans analizi sırasında program kapanması durumu giderildi. (Ege statik)
12. Kolon kiriş birleşim kesme güvenliğinde diyalogda tanımsız satırlar oluşuyordu. Düzenlendi.
13. Uzay aşık ve R aşık makrolarının analiz modelleri uygun şekilde oluşturuluyor.

10.13 sürümü için yapılan çalışmalar :
22.07.2019

14. Riskli bina analizi revizyonunu kapsayan rapor görselleri düzenlendi.
15. Süneklik düzeyi sınırlı kolonların kesme güvenliği raporu için düzenlemeler yapıldı.
16. Doğrusal performans analizi ve raporunda iyileştirmeler yapıldı.
17. Geoteknik raporunda iyileştirmeler yapıldı.
18. Projede geoteknik raporu sırasında oluşan program kapanması durumu giderildi. (Basri Akyıldız'in projesi)
19. Yük kütüphanesinde Yeni butonuna basınca program kapanması durumu giderildi.
20. 2 katlı projelerde TBDY 2018 3.3.1.1(b) Tptüm<=1.1*Tpüst kontrolüne ilişkin rapor revize edildi.

10.12 sürümü için yapılan çalışmalar :
09.07.2019

21. 21.06.2019 tarihli riski bina yönetmeliği revizyonuna ilişkin düzenlemeler yapıldı.
22. Geoteknik yapı ön tasarım bilgileri raporu eklendi.
23. TBDY 2018 3.3.1.1(b) maddesine ilişkin Tptüm<=1.1*Tpüst kontrolü eklendi.
24. TBDY 2018 4.9.2.4 maddesinde verilen 2. mertebe etkilerinin bodrumun üzerindeki katlar için dikkate alınmasına ilişkin düzenleme yapıldı.
25. Poligon grup perdeleri için tüm katlarda ortak donatlarını değiştirme olanağı eklendi. Perde grubu tüm katlarda listelenebiliyor.
26. Betonarme projelerin teklaya aktarımı yapıldı.
27. Doğrusal performans analizinde iyileştirmeler yapıldı.
28. Tek kat kolon düşey çizimlerinde kolonun plan çizimi, düşey açılımın altına gelecek şekilde hizalandı.
29. Kolon kiriş birleşim kesme güvenliği diyalogunda, ara satırlar, yön açıklamaları ve kombinasyonların gösterimi ile ilgili düzenlemeler yapıldı.

10.11 sürümü için yapılan çalışmalar :
22.06.2019

30. Doğrusal performans analizinde iyileştirmeler yapıldı.
31. Doğrusal performans analizi raporlarında açıklama görselleri ve yapı bilgileri düzenlendi.
32. 2B çizim pencerelerinde "son seçim" komutu kullanılmıyordu. Kullanımı sağlandı. (Lütfullah Özhan)
33. Donatı tanımlanmamış kolon/perdenin olduğu projede perfromans analizi sırasında program kapanması durumu giderildi. (Mehmet Dindaş'ın projesi)

10.10 sürümü için yapılan çalışmalar :
14.06.2019

34. TBDY 2018'e göre mevcut binaların deprem performansının belirlenmesine ilişkin doğrusal performans analizi ve raporu yapıldı.
35. Riskli bina analizi raporunda iyileştirmeler yapıldı.
36. Eşdeğer deprem yükü yöntemi için hesaplanan hakim doğal titreşim periyodu dinamik hesap raporunda veriliyor.
37. Perde düşey açılımında bazı durumlarda filiz ölçülendirme yazılarının üst üste gelmesi durumları iyileştirildi. (Erdal Albayrak )
38. İstinat duvarında, taban dişinin çizim ile metrajdaki etriye boyunun farklı olması iyileştirildi. (Erhan Mollaoğlu)
39. Alın levhalı kiriş eki birleşiminde e1 mesafesi çalışmıyordu. İyileştirildi.
40. Açılış ekranında rapor ön izleme görünümünü kapalı hale getirildi.
41. Analiz ayarları raporunda bina önem katsayısı bilgilerinin verilmesi ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
42. Kat Genel Ayarları diyaloğunda proje ismi değiştirildiğinde TBDY 2018 sihirbazında enlem boylam bilgileri varsayılan değerlerine dönmesi durumu iyileştirildi.
43. Perde grubu olarak tanımlanan perdelerde Ve ve Vsınır değerlerinin gösterilmesine yönelik iyileştirmeler yapıldı.
44. Projede eski versiyon olarak kayıt edildiğinde program kapanması durumu giderildi. (Güray Oktay)
45. 2018 yönetmeliğine göre çözüm yapıldığında, kolonları taşıyan kirişlerin statik hesap raporunda 2007 yönetmeliği yerine, 2018 yönetmeliği ilgili maddesine referans gösteriliyor. (Mehmet Dindaş)
46. Bazı projelerde, "kolon boyutları ters çevirdiğinde" programın kapanması durumu giderildi.
47. Analiz ayarları raporunda Ta, Tb değerleri noktadan sonra 3 hane olarak düzenlendi. Önceden 2 hane veriliyordu.
48. 10.05'e göre analiz süresi fazla olan projede analiz süresine ilişkin optimizasyon yapıldı. (Ersin Açıkgöz)
49. Raporda 2018 deprem yönetmeliği kullanıldığında zemin gücü ifadesine ilişkin düzenlemeler yapıldı.
50. 3B Plan DWG eksport işlemi iyileştirildi.


10.09 sürümü için yapılan çalışmalar :
02.05.2019

1. 2019 yılı riskli binaların tespit edilmesine ilişkin esaslarının verildiği yönetmeliğe uygun olarak riskli bina analizi ve raporu yapıldı.
2. Analiz ayarlarında "perde toplam devrilme momenti hesabında 1/3 şartını sağlamayan bağ kirişlerinin de (Nv) katkısını dikkate al" seçeneği eklendi.
3. TBDY 2018 Ek 4B'de verilen modal kesme kuvvetleri ve modal devrilme momentleri hesaplarına göre yapı devrilme momenti kontrolleri raporu eklendi.
4. Eleman betonarme uç kuvvetleri sekmesinde tabloda, her bir yüklemeye ait uç kuvvetlerini ayrı ayrı detaylı veya en büyük değerlere göre listelenmesi seçenekleri eklendi.
5. ideCAD Wrep kullanıma sunuldu.
6. Yapı ağacından tıklanarak açılan raporların gösterildiği rapor ön izleme paneli eklendi.
7. Kolon aplikasyon ve düşey açılımlarda donatılar, çizim ayarlarındaki seçeneklerle tipine göre farklı renklerde gösterilebiliyor.
8. Çapraz uç birleşiminin deprem yönetmeliğine göre tasarımı için ek çalışmalar yapıldı.
9. 4K monitörlerde ikonların küçük görünmesi durumları için genel ayarlara ikonların otomatik ölçeklenmesi seçeneği eklendi.
10. Perde kesme güvenliği raporunda açıklama resimleri, sınırlı ve yüksek sünek için ayrı ayrı düzenlendi.
11. Raporda üst başlıkta artık ara versiyon bilgisi de veriliyor. (Pendik Belediyesi)
12. Kiriş kesme güvenliği raporu yeniden düzenlendi.
13. Kolon etriye aralıklarılarının kontrolü ve betonarme diyalogunda gösterimi geliştirildi. Diyalogta bindirme/orta/sıklaştırma/birleşim bölgesi aralıkları veriliyor. Buna bağlı olarak açığa çıkan eksik As mesajları oluşmuyor. Etriye sıklaştırma bölgesi aralığı 6fi'den fazla seçilmiyor.
14. Yapı ağacı- Statik Durum - Ez(r) yüklemesi oluşmuyorsa analiz ayarları raporunda düşey elastik spektrumu artık verilmiyor.
15. Analiz ayarlarında "sünek yapı maddelerini rijit bodruma uygula" satırı işaretlenmediğinde bodrum kat perdelerinde, perde raporu geliştirildi (Basri Akyıldız)
16. Kalıp planını alırken bazı yazılar üstü üste geliyordu. Çizim optimizasyonu bunu engelleyecek şekilde geliştirildi. (Deniz Bayram, Birol Güzel)
17. Yapı özet raporunda döşeme tipi ve Zemin tipi seçiminde bağlı olarak düzenlemeler yapıldı.
18. TBDY 2017 projesini 2018 projesine çevirme işlemi geliştirildi.
19. Sağ tuş menüden Izgara ve Sınır Ayarları kullanılamıyordu. Artık kullanılabiliyor. (forum exen, miralay, mkrts88, fuatturan)
20. Nk burkulma yükü hesabına ilişkin geliştirme yapıldı.
21. 8 versiyonunda yapılmış proje, 10.05 versiyonunda açılıp betonarme diyaloğuna girilemiyordu. Artık girilebiliyor.
22. TS500 dengeli donatı oranı yazısı yerine kullanımına uygun olarak TS500 Denklem 7.4 limit değer olarak değiştirildi.
23. Analiz ayarlarında, Rijitlik düzensizliği katsayısı nki>2 (TBDY 2007) olarak görünen yazı, TBDY 2018 olarak değiştirildi.
24. Grup perde ve açılı perdeler için yöne bağlı olarak 4.3.2.4 a ve b maddeleri ile 4.3.4.5 kontrolleri geliştirildi. (Basri Akyıldız)
25. Göreli kat ötelemesine esas olan DD3 değerleri için deprem sihirbazında yapılan önce DD1 değerlerinin tanımlanmasına gerek kalmayacak şekide geliştirme yapıldı.
26. Raporlarda ve diyaloglarda, ek dışmerkezliksiz ve ek dışmerkezlikli kombinasyonların gösterilmesine ilişkin geliştirme yapıldı. (Erhan Mollaoğlu)
27. Perde grubu betonarmede perde satırları çift tıklanlandığında program kapanıyordu. Giderildi.
28. Güncellemeden sonra, daha önceki versiyonda eklenen klavye kısayolları ve toolbarlar artık korunuyor. (forum siromar)
29. Bir ucu boşta bulunan kirişlerde diğer ucundaki kolon mesnetinde etriye sıklaştırmasına bağlı olarak eksik donatı mesajı oluşuyordu. İyileştirildi.
30. Bir projede bodrum katta kolon aplikasyon planı alırken program kapanıyordu. Giderildi. (forum gyatko )
31. Kolon mantolama çizimleri kolon düşey açılımlarında da seçenekli olarak veriliyor.
32. Bir projede kolon boyutları değiştirme işlemi sırasında program kapanıyordu. Giderildi.
33. Kolon aplikasyon planı ve perde düşey açılımında verilen plan çizimlerinin ortaklaştırılmasına ve farkların gidilmesine ilişkin geliştirme yapıldı.
34. Deprem yönetmeliği genel raporunda süneklik düzeyi yüksek 4.3.4.5. kontrolünde BYS koluşu sağlanması durumunda , "alınmalıdır" yerine "alınmıştır" yazılıyor.
35. Dikdörtgen kolonlarda düşey donatılara bağlanan çirozla ilgili 10.03'de göre farklı çıkmasını engelleyen geliştirme yapıldı. (forum ottomancagatay)
36. Açılı birleşen perdelerde başlık bölgesi uzunluğunun tespitine ilişkin geliştirme yapıldı.
37. Kiriş orta bölge etriye aralığı için TS 500 madde 8.1.6 kontrolü eklendi.
38. Yapı genel bilgileri raporunda TBDY 2018 seçilmesi durumunda zemin gerilmesi yerine taban basıncı terimi yazılıyor.
39. Döşeme kalınlık kontrolü raporunda kaset döşeme nervür olarak yazılıyordu. İyileştirildi.
40. Kolon düğüm noktasından hareket ettirilince kolonun yönü artık değişmiyor.

10.05 sürümü için yapılan çalışmalar :

1. TBDY 2018 sihirbazında, tasarım spektrumları sekmesinde göreli kat ötelemesi kontrolü için, DD-3'e ait parametreler görülebiliyor ve değiştirilebiliyor. Değiştirilen parametreler arka planda sadece göreli kat ötelemesinde kullanılıyor.
2. Yapı ağacında hesap sonuçlarını izleme düzeni eklendi. Yapı ağacında Sonuç klasöründe eklenen listeden tüm yapıya veya elemanlara ait sonuçlar alınabiliyor.
3. Analiz sırasında, analiz durumu penceresinde modal analiz aşamalarında Ritz mi, Eigen mi kullanılmış bilgisi veriliyor.
4. Herhangi bir tali kirişin bir ucuna ana kirişe birleştiren birleşim yapıldığında, aynı tali kirişin diğer ucuna aynı birleşim yapıldığında diğer uçtakiyle aynı yönde olacak şekilde otomatikman birleşim oluşturuluyor. (Tolga Aydöner)
5. TBDY 2018 4.9.1.4 maddesine istinaden göreli kat ötelemesi hesabında kullanılan lamda değeri, hem göreli kat ötelemeleri raporunda hem de analiz ayarların diyaloğunda gösteriyor.
6. Analiz ayalarında TBDY 2018 4.3.2.4 maddesinin tüm perdeli sistemlere uygulanıp uygulanmayacağı seçeneği eklendi.
7. Analiz ayarlarını raporunda TBDY 2018 kapsamında düzenlemeler yapıldı.
8. Perde raporunda ön bilgiler bölümünde düzenlemeler yapıldı.
9. Kiriş raporunda ön bilgiler bölümünde düzenlemeler yapıldı.
10. Kat genel ayarlarında Çatı terimi, Asansör/Makine Dairesi olarak değiştirildi.
11. Projede taşıyıcı eleman olmayan katlar olması durumunda "kontur hesapla" komutu çalışmıyordu. Artık çalışıyor.
12. Kuşak birleşimi kaynaklar sekmesinde şematik gösterim hatalıydı. Düzeltildi.
13. Dinamik analiz raporunda basılan yapı kat maksimum yükleri kullanılmadığı için kaldırıldı.
14. Projede bazı kolonlar rijit diyaframa bağlı olmaması gerekiyordu. Bağlı görünüyordu. Düzeltildi. (Şükrü Şahin)
15. Projede tali çelik kiriş raporunda yük bilgisi sayfası boş gelmesi durumu düzeltildi.
16. Çelik pozlandırma ayarları komutu ikonu değiştirildi.
17. R aşık ve Uzay aşık komutları ribbon menüde aşık komutu altında açılan listeye alındı.
18. TBDY 2018 sihirbazında, çelik seçiminde süneklik düzeyi yüksek için R ve D katsayılarının seçildiği Tablo 4.1'de görünen katsayılar seçimi ile ilgili düzenleme yapıldı.
19. TBDY 2018 sihirbazında, çelik yapılar süneklik düzeyi yüksek C11 yapı tipi, BYS>3 durumu için seçilebilir hale getirildi.
20. TBDY 2018 hesap sihirbazını bitirmeden pencereyi kapatmak istediğinizde gelen uyarı metni İngilizce'ydi, Türkçe yapıldı. (Erhan Mollaoğlu)
21. TBDY 2018 sihirbazındaki zemin sınıfları tablosunda ZE zemin sınıfına ait değerler yönetmelikle aynı görünmüyordu, düzeltildi.
22. TBDY 2018 sihirbazında, DTS=3 ve DTS=4 sınıfı olmayan yapılar için, tek doğrultuda dişli döşeme kullanılması durumunda süneklik düzeyi sınırlı seçeneği kapatıldı.
23. Kolonda 25fi koşulu dahilinde çiroz atılmayan durum düzeltildi.
24. Bağ kirişi bağlılık oranı kontrolü raporu, deprem yönetmeliği genel raporu içeriğine alındı.
25. Ribbon menüde merdiven bilgi yazısı çıkmıyordu. Artık çıkıyor.
26. Obje çizerken büyük blokların kırmızı olarak gösterilmesi çalışmayı yavaşlatıyordu. Bloklarda bu gösterim kaldırdı ve artık amacına uygun olarak sadece duvar, kiriş, çizgi vb. gibi objeler için gösteriliyor. (Forum servany2)
27. Kesit sayfası DWG export edilmiyordu. Program hata verip kapanıyordu. Düzeltildi (Erhan Mollaoğlu)
28. Raporda yükleme ve kombinasyonların açıklamalarında Ez(G) için açıklama eklendi.
29. Rapor başlığındaki revizyon ile versiyon bilgisi çakışıyordu. Düzenleme yapıldı.
30. Döşeme düzlem içi kayma ve gerilme kontrolü raporuna ait açıklama görseli yenilendi.
31. Deprem yönetemeliği genel raporunda R katsayısı seçim nedeni görseli yenilendi.
32. Tekil ve sürekli temel raporlarının görselleri TBDY 2018 yönetmelik kapsamında yenilendi.
33. Proje, bazen açılırken bazen analiz yaparken kırılıyordu. Düzeltildi. (Yusuf Yılmaz'ın projesi)
34. Üst üste analizde göreli öteleme raporunda deplasmanlar ve göreli öteleme sınır değerleri değişmesi durumu düzeltildi.
35. TBDY 2018 sihirbazında sonrası analiz ayaları diyalogunu kapatırken oluşan program kapanması durumu düzeltildi.
36. Temel zemin sekmesinde değiştirilen zemin sınıfı TBDY 2018 spektrum sayfasında değişmiyordu. Düzeltildi.
37. Projede dinamik analiz raporu giriş bilgileri kısımında verilen yapı serbest kütlesi, yapı toplam ağırlığından büyük görünüyordu. Düzeltildi.
38. Projede devrilme momenti kontrolü raporunda madde 4.3.2.4a ve 4.3.2.4b kontrolleri görülmüyordu. Düzeltildi. (Emre Sevim)
39. Projelerde kirişli radye temel sisteminde sürekli temel kesme kuvvetlerinin kesme kuvvetlerinin büyük çıkması durumları giderildi. (Çark yapı, Selahattin Bektaş, Özge Öncü )
40. Bodrum katta toprak perdeleri ile kesişen perdelerde perde konturu eksik çizilme durumları düzeltildi.
41. Bazı projelerde karşılaşılan en buyuk taban devrilme momenti hesabında kullanılan Denklem (4B.7) ve (4B.2.4) ile ilgili bir iyilestirme yapildi.

10.03 sürümü için yapılan çalışmalar :

1. Devrilme momenti kontrolündeki ilişkin düzenlemeler ve iyileştirmeler yapıldı. Rapor sonucunda bilgilendiriliyor.
2. Devrilme momenti kontrolüne ilişkin analiz ayarlarına her iki yön için "4/5R uygula" seçeneği eklendi.
3. Kenar perdedeki Mdev momentleri M0/6'dan küçük olarak kontrol ediliyordu. Düzeltildi.
4. Projede kenar aksta perde olmamasına rağmen kenar perde devrilme kontrolü yapılıyordu. Düzeltildi.
5. Kolon ön bilgileri raporunda TBDY 2018'e göre düzenlemeler yapıldı.
6. Kiriş ön bilgileri raporunda TBDY 2018'e göre düzenlemeler yapıldı.
7. Perde ön bilgileri raporunda TBDY 2018'e göre düzenlemeler yapıldı.
8. Nervür ve kaset ön bilgileri raporunda TBDY 2018'e göre düzenlemeler yapıldı.
9. Kenar akstaki perde y yönünde olmasına rağmen kontroller her iki yön için de yapılıyordu. Düzeltildi.
10. Projede kolon düğüm noktasından rijit kolun bağlanması sorunu vardı. Düzeltildi.
11. U profilde içte tarafına kayma levhalı birleşim tanımlanınca, çizimlerde bulon delikleri oluşmuyordu. Ancak profilin dış tarafında tanımlandığında çizimlerde bulonlar oluşuyordu. Düzeltildi.
12. Bodrumlu ve kirişssiz döşemeli sistemi olan projede analiz sırasında program kapanıyordu. Düzeltildi.
13. Kolon eksenel yük kontrolünde etkin kesit rijitlikleri kullanılmıyordu. Artık kullanılıyor. (Emre Turutoğlu)
14. Yeni yönetmeliğe göre sihirbaz ile veri girişi yapılmış bir modelde, eski yönetmeliğe dönüş yapıldığında, sihirbazda seçilen bazı seçenekler hafızada kalıyordu. Bunun sonucu olarak analizde fazladan işlem yapılıp raporda da gereksiz sonuçlar basılıyordu. (Erhan Mollaoğlu)
15. Göreli kat ötelemesi başındaki açıklamalar yenilendi.
16. Betonarme kiriş raporunda betonarme hesabı bölümünde kombinasyonlar ve rakamlar tabloya sığmıyordu. Düzeltildi.
17. Çelik birleşim raporunda yazılar birbirine karışıyordu. Düzeltildi.
18. Çelik çapraz raporunda eksenel kuvvet kontrolü sayfasında eleman isimleri kombinasyonlar ve kuvvetler birbirine karışıyordu. Düzeltildi.
19. TBDY 2018 Madde 9.6.3.4 için çapraz raporuna açıklama görseli eklendi.
20. B2 düzensizliği mevcut olan projede eşdeğer deprem yüküne göre dinamik analiz iç kuvvet ve yer değiştirmelerin artırımı için belirlenen beta katsayısında kullanılan alfa değişkeni yanlış alınıyordu. Düzeltildi.
21. Deprem yönetmeliği parametreleri raporunda iyileştirmeler yapıldı.
22. Betonarme tasarım diyaloglarında sığmayan kombinasyonlar için düzenlemeler yapıldı.
23. TBDY 2018 7.11.3 kapsamında kirişli veya kirişsiz döşemelerde, düzlem içi çekme, basınç ve kayma gerilme kontrollerine ilişkin iyileştirmeler yapıldı.
24. Radye temel raporlarında sığmayan durumlar için düzenlemeler yapıldı.
25. Göreli öteleme ve Düzensizlik kontrollerinde kat yüksekliğine ilişkin bildirilen projede düzeltme yapıldı. (forum-yunussacik)
26. Antet dosyalarında iyileştirmeler yapıldı.
27. Bağ kirişi bağlılık derecesi hesabına ilişkin iyileştirmeler yapıldı.
28. Analiz ayarları sihirbazında kat genel ayarlarında yapılan "çatı" seçimin etkin olmaması durumu düzeltildi.
29. TBDY 2018 seçiliyken R katsayısı seçim nedeni raporunda verilen deprem bölgesi bilgisi kaldırıldı. (Basri Akyıldız)
30. TBDY 2018 seçiliyken analiz ayarları raporunda verilen TDY 2007 yazıları kaldırıldı.
31. TBDY 2018 seçiliyken seçmeli rapor Temel - Zemin bölümünde zemin tipi 2007'ye göre görünüyordu. Düzeltildi.
32. Seçmeli raporda analiz ayarları bölümünde TBDY 2018 ile ilgili parametreler eklendi.
33. İskele projesinde analiz yapılmıyordu. Düzeltildi. (Erkut Korucuoğlu Projesi)
34. Projeyi kayıt ederken program kilitleniyordu. Düzeltildi. (Hüseyin Uygun' un projesi)
35. Projede kademe olan kısımda programın iki farklı rijit diyafram yerine tek rijit diyafram tespit ediliyordu. Düzeltildi. (forum Olcay AYDIN'ın projesi)
36. Programda muhtelif yerlerde bulunan Türkçe yazım hataları düzeltildi.
37. Kirişsiz döşeme için yapılan kombinasyon açıklamalarında sonuna "çerçeve kolonları mafsallı durum" açıklaması eklendi.
38. Projede TBDY 2018 Analiz ayarları sihirbazında zemin sınıfı ve spektrum katsayılarında yapılan değişiklikler, Analiz ayarları/TBDY 2018 Tasarım Spektrumu sekmesine yansımıyordu. Düzeltildi. (Erkut Korucuoğlu'nun projesi)
39. TBDY 2018 Analiz Parametreleri raporunda Bina Yükseklik Sınıfının yazımsal olarak farklı görünmesine ilişkin durum düzeltildi.
40. Bir projede bir döşeme, kalıp planı ve mimari kesite girmiyordu. Durum düzeltildi.
41. Projede sistem çözülemiyor hatası oluşuyordu. Dairesel kirişin eğrilik sayısına bağlı olan bu durum düzeltildi. (Forum Olcay AYDIN)10.02 sürümü için yapılan çalışmalar :

- Kirişsiz döşeme içeren yapı sistemlerinin çok aşamalı analizi (Mantar döşeme analizi)
- TBDY 2018 madde 4.3.4.5 ve 4.3.4.6'a göre perde devrilme kontrolleri
- TBDY 2018 madde 4.3.2.4'e göre perde devrilme kontrolleri ve R değerinin belirlenmesi
- TBDY 2018 7.11.3 kapsamında kirişli veya kirişsiz döşemelerde, düzlem içi çekme, basınç ve kayma gerilme kontrolleri düzenlemeleri ve geiştirmeleri yapıldı
- TBDY 2018 Sihirbazında çatı sütunu eklemesi ile yönetmelik gereği asansör kulesi, ekipman dairesi vb. olması durumunda BYS'in belirlenmesinde düzenleme
- Perdelere yatay yük ekle komutunda yük doğrultu gösterimi ile ilgili iyileştirme
- Yapı Özet/Öteleme ve Düzensizlikler Raporunda ikici mertebe etkileri kontrolü ile ilgili düzenleme
- Yapı Genel Bilgi Raporunda TBDY 2018'e uygun düzenleme
- Perde raporunda tasarım momentleri format düzenlemesi
- Etriye çizimleri ve metraj arasındaki boy farkı yazımı düzeltmesi
- YDKT ve LRFD yönetmelik seçimlerinde düşey deprem etkisinin kombinasyon katsayı düzeltmesi
- Trapez saclı kompozit döşemelerde, döşeme boşluğu komutu düzeltmesi
- T şeklindeki poligon kolon etriye ve çiroz çizimleri düzenlemesi
- TBDY 2018 Sihirbazında tek doğrultulu dişli döşemeler için karma sistemde A21 ve A22 seçimleri pasifleştirmesi
- TBDY 2018 Sihirbazında çevrimdışı seçeneğinde düzeltme
- Dwg export işleminde program göçmesinin önlenmesi
- TBDY 2018'de zemin gruplarının olmaması nedeniyle seçmeli rapor ve analiz ayarlarında düzenleme
- TBDY 2018 kapsamında temel bağ kirişi kontrollerinde düzenleme
- Yeni Ribbon menü tasarımı ve ilave üst ve yan araç çubukları ile veri girişi, tasarım ve çizim komutlarına kolay ulaşım
- Antet ve blok dosyalarında TBDY 2018'e göre düzenleme
- TBDY 2018 madde 9.2.3.3 gereği kaynak metali sınıfları düzenlemesi Tablo 9.1'e uygunluk için birleşim kaynak elektrodlarında düzenleme
- TBDY 2018 deprem parametreleri raporu oluşturulması
- TBDY 2018 7.11.2 gereği dolgulu veya dolgusuz yerinde dökme dişli döşemeli sistemlerde döşeme kalınlığı kontrolü
- TBDY 2018 sihirbazında BYS=1 durumu için süneklik düzeyi, R ve D katsayılarının seçimi koşullarının kontrolü
- Dwg export uygulamasında kalıp planı kesit tarama hataları düzeltmesi
- Yük analizi raporunda birim değiştirme durumunda üst üste yazma sorunu giderilmesi
- Merdiven genel bilgisi raporunda merdiven analizi yapılmaması durumu için düzenleme
- Çelik yapı sistemlerinde elemanlar arası kaplama komutu kullanılırken oluşan grafiksel hata düzeltmesi
- Sürekli temel raporunda kombinasyon satırında grafiksel düzenleme
- TBDY 2018 Sihirbazında C32 durumu için sınır değerin BYS=8 olarak düzenlenmesi
- Kiriş sıklaştırma bölgesinde etriye aralığı kontrolü düzenlenmesi
- İstinat ve kuyu temel raporlarında deprem azaltma katsayısının eklenmesi
- Materyal diyalogunda tüm materyaller için önizleme

ideCAD Statik 10.00 ile gelen yenilikler ve geliştirmeler :

1- Arayüz
- Bölüm 1, 2, 3 ve 4'te yer alan Deprem Düzeyi, BYS, BKS, DTS ve Tasarım/ Değerlendirme Yöntemleri ile performans hedeflerinin belirlenmesi için TBDY 2018 Sihirbazı
- Yatay ve Düşey Elastik Spektrumların çevrimiçi ve çevrimdışı seçenekleri ile AFAD' dan gelen verilerle elde edilmesi
- Düşey deprem etkisinin spektrum ile hesaplanması için seçim olanağı
- Perde kollarını gruplama özelliği ile çekirdek/poligon perdelerin yönetmeliğe uygun şekilde modellenmesi, analiz ve tasarımı
- Bağ kirişi tanımlama özelliği ile analiz ve tasarımda, boşluklu perde taşıyıcı sistem tipi için gerekli alt yapı
- Çelik yapılar için yatay yük taşıyıcı sistem elemanlarını belirleme
- TBDY 2018 Ek 9B.2 ile önerilen birleşimlerden Rijitleştirilmiş 4 Bulonlu Birleşimin modellenmesi
- Ribbon menüde komutlar için kısa yol atama özelliği
- Yeni Ribbon menü tasarımı ve ilave üst ve yan araç çubukları ile veri girişi, tasarım ve çizim komutlarına kolay ulaşım
- TBDY 2018 Sihirbazında çatı sütunu eklemesi ile yönetmelik gereği asansör kulesi, ekipman dairesi vb. olması durumunda BYS'in belirlenmesinde düzenleme
- Betonarme perde ve kirişler seçilerek çelik tali kiriş ve kompozit döşeme modelleme
- Çelik ana kirişlere de kompozit tasarım yapabilme
- Çelik döşeme tiplerinde boşluk açma ve döşeme kenarlarına ofset özelliği
- Kompozit döşeme çizimleri için trapez sac tipi ve beton donatı tipi seçimi
- TBDY 2018 Ek 9B.2 Rijitleştirilmiş 4 Bulonlu Birleşim modellemesi
- Aşık birleşimine alternatif olarak kuşak birleşimi modelleme
- Berkitme makrosunda geliştirme ile düşey ve yatay berkitme birleşimleri modelleme
- Kolon tasarım diyalogunda kolon çizimlerinin gösterilmesi ve çizim üstünde donatı çap ve aralığını değiştirebilme
- Perde tasarım diyalogunda perde çizimlerinin gösterilmesi ve çizim üstünde donatı çap ve aralığını değiştirebilme
- Perde grubu tasarım diyalogunda poligon perde çizimlerinin gösterilmesi ve çizim üstünde donatı çap ve aralığını değiştirebilme

2- Analiz
- Sabit tek modlu itme analizi (Pushover)
- Betonarme (sargılı ve sargısız) ve çelik malzemeleri FİBER modelleme
- Pdelta analizi
- Psigma etkilerinin belirlenmesi
- Ek dış merkezlik etkisinin belirlenmesi için Dinamik Yöntem ile analiz
- Bodrumlu ve geçiş katlı yapılar için Dinamik analiz (iki aşamalı analiz yöntemi: TBDY 2018 4.8.5)
- Kirişsiz döşeme (Mantar Döşeme) için çok aşamalı analiz (TBDY 2018 4.3.4.4)
- TBDY 2018 4.3.2.4 gereği perde devrilme kontrolleri
- TBDY 2018 4.3.4.5, 4.3.4.6, 4.3.4.7 gereği perde devrilme kontrolleri

- Sadece deprem etkisini içeren kombinasyonlar için etkin kesit rijitliklerinin otomatik oluşturulması,
- Betonarme ve çelik elemanlarda sünek ve sünek olmayan davranışa uygun D (Dayanım Fazlalığı) katsayısının otomatik kullanımı
- Düzensizlik Kontrolleri
- Boşluklu perdelerde bağ kirişi tanımı (bağ derecesi) kontrolü
- Bölüm 4'te yer alan göreli kat ötelemesi sınır değerleri, ikinci mertebe gösterge değeri, Eşdeğer Deprem yüküne göre modal analizden belirlenen iç kuvvet ve yer değiştirmeler için Büyütme katsayısı, yeterli titreşim modu sayısı hesaplama güncellemeleri
- Temele aktarılan kuvvetlerin bodrumlu ve bodrumsuz yapılarda yönetmeliğe uygun hesabı

3- Tasarım
i) TBDY 2018
- Kolon, kiriş ve perdelerde kesme güvenliği; kolon ve perde eksenel kuvvet; kolon - kiriş birleşim bölgesi kesme güvenliği kontrollerinde güncellemeler
- Kolon boyuna donatı bindirme, sıklaştırma; kiriş mesnet donatısı oranı tünel kalıp proje perde donatı oranı hesaplarında güncelleme
- TBDY 2018-7.11.3 gereği kirişli veya kirişsiz döşemeli binalarda döşemelerin düzlem içi ve düzlem dışı eksenel ve kayma gerilmelerinin kontrolü
- Süneklik düzeyi yüksek ve sınırlı moment aktaran çelik çerçevelerin TBDY 2018'e uygun tasarımı
- Süneklik düzeyi yüksek ve sınırlı merkezi çaprazlı çelik çerçevelerin TBDY 2018'e uygun tasarımı
- EK 9B' de verilen moment aktaran birleşimlere dair uygulama sınırları ve dayanım kontrolleri
ii) Betonarme Tasarım
- TS 500'e göre kolon tasarımı için karşılıklı etki diyagramı oluşturulması
iii) Çelik Yapı Tasarımı
- Petek kirişlerin kompozit tasarımı için AISC Design Guide 31 adaptasyonu
- Çelik Yapıların Tasarım Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik 2018 revizyonun adaptasyonu
- Kutu/Boru Profil çelik kolonların temele bağlantı/ kolon ayağı birleşimi tasarımı
- Tek köşebentli birleşimlerin ön tanımlı plastik tasarıma uygun birleşim otomatik tasarımı
- Çift köşebentli birleşimlerin ön tanımlı plastik tasarıma uygun birleşim otomatik tasarımı
- Tek kayma levhalı birleşim ön tanımlı plastik tasarıma uygun birleşim otomatik tasarımı
- T profilli birleşim ön tanımlı plastik tasarıma uygun birleşim otomatik tasarımı
- Alın levhalı kayma birleşimi ön tanımlı plastik tasarıma uygun birleşim otomatik tasarımı
- Rijitleştirilmemiş 4 bulonlu birleşim ön tanımlı plastik tasarıma uygun birleşim otomatik tasarımı
- Rijitleştirilmiş 8 bulonlu birleşim ön tanımlı plastik tasarıma uygun birleşim otomatik tasarımı
- Bindirme levhalı ek birleşimi ön tanımlı plastik tasarıma uygun birleşim otomatik tasarımı

4- Çizimler
i) Betonarme Çizimler
- Güçlendirme perde çizimleri ve ankraj detayları geliştirilmesi
- Kolon boyuna donatı düzeni
- Etriye ve çiroz detayı
- Kolonlarda enine donatı düzenlemesi
- Perdelerde başlık bölgesi düzenlemeleri
- Kompozit kiriş aplikasyon planı ve kesitleri, donatı düzenleri
- Dairesel kolon mantolama çizimlerinde iyileştirme
ii) Çelik Çizimler
- Sadece seçilen elemanların tekil eleman ve montaj çizimlerinin alınabilmesi
- Kompozit kirişler için kayma çivileri aplikasyon planı, kesitler ve donatı düzeni
- Gergi çubukları ve gergi kılıflarının izometrik çizim, aplikasyon planı ve aks çizimlerine eklenmesi
- Gergi çubukları ve gergi kılıflarının tekil eleman ve montaj çizimlerine eklenmesi
- Katmanların geliştirilmesi
- Çelik elemanlarda kullanıcı tanımlı isimlendirme olması halinde çelik çizimlerde aynı isimlendirmenin korunması
- Çelik montaj çizimlerinde detaylı bulon bilgisi
- Aplikasyon planlarında elemanların poz ve enkesit isimlerinin yer alması opsiyonları

5- Raporlama
- Sabit tek modlu itme analizi (Pushover) detaylı raporu
- TBDY 2018 Bölüm 4 için yukarıda bahsi geçen göreli kat öteleme, ikinci mertebe gösterge değeri, Eşdeğer Taban kesme kuvvetine göre büyütme katsayısı vb. hesaplamaları içeren raporlarda güncelleme
- TBDY 2018 Bölüm 7 için yukarıda bahsi geçen kolon, kiriş ve perde kesme güvenliği, eksenel kuvvet kontrolleri vb. hesaplamaları içeren raporlarda güncelleme
- Çelik yapılar için moment aktaran çerçeve elemanlarının detaylı raporları
- Çelik yapılar için merkezi çaprazlı çerçeve elemanlarının detaylı raporları
- Birleşim tasarım raporları
- Detaylı çelik metraj raporuna gergi çubukları ve gergi kılıfları eklenmesi
- Detaylı çelik metraj raporuna kompozit kirişler için kayma çivileri tablosu
- Sadece seçilen elemanların detaylı metraj raporu
- TBDY 2018 Deprem parametreleri raporu oluşturuldu.
- TBDY 2018 4.3.2.4 gereği perde devrilme kontrolleri ile uyumlu perde raporları
- TBDY 2018 4.3.4.5- 4.3.4.6, 4.3.4.7 gereği perde devrilme kontrolleri ile uyumlu perde raporları


v10.00 yeni eklenen olanaklar (v8.62'e göre) :
1. Dayanıma göre tasarım ve şekil değiştirmeye göre tasarım malzeme modellerine göre kolon, perde ve kirişlerde moment - eğrilik ilişkisi grafikleri ve raporları eklendi.
2. Dayanıma göre tasarım ve şekil değiştirmeye göre tasarım malzeme modellerine göre kolon, perde ve kirişlerde kapasite tasarım hesapları ve diyagram çizimleri yapıldı.
3. Dayanıma göre tasarım ve şekil değiştirmeye göre tasarım malzeme modellerine göre Kesit hücresi(lif) tasarımı yapıldı
4. İvme kaydının ölçeklendirme ve dönüştürülmesi olanağı eklendi.
5. Nonlineer itme analizi yapıldı. Yükleme durumlarına göre taban Kesme Kuvveti- öteleme eğrileri ve modal kapasite eğrileri çiziliyor. Ayrıca 3b görselleştirmede plastik mafsalların hasar durumları incelenebiliyor.
6. TBDY 2018 7.11.3 Kirişli veya kirişsiz döşemelerde, düzlem içi çekme, basınç ve kayma gerilmelerinin kontrolleri ve raporu eklendi.
7. TDBY 2018 kapsamında madde 4.5.10.4a, b ve c kapsamında ek dış merkezlik etkisi yanında ek dış merkezlik olmasınız deprem hesabı yapılarak döşemeler dışındaki taşıyıcı elemanlarda iç kuvvetler ve yer değiştirmeler ediliyor ve döşeme tasarımında bu büyükler kullanılıyor. Döşemeler ve kirişler dışındaki taşıyıcı sistem elemanları için tasarıma esas alınan iç kuvvetler ve yer değiştirmeler bu yüklemelerden elde edilen zarflardan belirleniyor.
8. TDBY 2018 kapsamında 4.5.8'e istinaden sadece deprem etkili yük birleşimleri içinde yer alan ve bu birleşimlere giren yükler altındaki hesaplarda uygulanmak üzere hesaplarda etkin kesit rijitlikleri uygulanıyor.
9. TDBY 2018 kapsamında kolonlarda eksenel kuvvet kontrolü Ac >= Ndm / (0.40 fck) eklendi ve rapor formatı değiştirildi.
10. TDBY 2018 kapsamında kolon kesme güvenliği raporu Ve <= 0.85 Aw ­ kök(fck) kontrolü eklendi ve rapor formatı değiştirildi.
11. TDBY 2018 kapsamında süneklik düzeyi normal tanımı süneklik düzeyi sınırlı olarak değiştirildi.
12. TDBY 2018 kapsamında kiriş mesnet donatısı oranlarında değişiklikler yapıldı.
13. TDBY 2018 kapsamında kirişlerin kesme güvenliği kontrolü eklendi ve rapor formatı değiştirildi.
14. TDBY 2018 kapsamında kolon kiriş birleşim bölgesi kesme güvenliği kontrolü eklendi ve rapor formatı değiştirildi.
15. TDBY 2018 kapsamında perde enkesit ve perde kalınlığı koşulları kontrolleri eklendi.
16. TDBY 2018 kapsamında tünel kalıp projelerinde perde kalınlığı kontrolü min. 20cm kontrolü eklendi.
17. TDBY 2018 kapsamında tünel kalıp projelerinde perde donatı oranı kontrolü değiştirildi.
18. TDBY 2018 kapsamında perdelerin kesme güvenliği kontrolü eklendi ve rapor formatı değiştirildi.
19. TDBY 2018 kapsamında moment aktaran çerçevelerin tasarımında uyulması gereken kurallar düzenlendi.
20. TDBY 2018 kapsamında başlık levhalı bulonlu birleşiminin kontrolleri yapıldı.
21. TDBY 2018 kapsamında tam penetrasyonlu küt kaynaklı birleşimin kontrolleri yapıldı.
22. TDBY 2018 kapsamında bindirme levhalı kolon/kiriş eki birleşimin kontrolleri yapıldı.
23. TDBY 2018 kapsamında basınç elemanlarının tasarımında kullanılan denklem 8.25'e düzenlenme yapıldı.
24. TDBY 2018 kapsamında Denklem 9.54'de kullanılan My ibaresinin hesabı için detayda verilen denklem kullanılıyor.
25. TDBY 2018 kapsamında Bölüm 13 gövdede yanal ötelenerek burkulma kontrolünde kullanılan değerde düzenleme yapıldı.
26. TDBY 2018 kapsamında çizimde kullanılan antetlerde düzenlemeler yapıldı.
27. TDBY 2018 Analiz ayarları sihirbazı eklendi.
28. TDBY 2018 kapsamında analiz ayarları diyalog tasarımı değiştirildi.
29. TDBY 2018 kapsamında Ra(T) Deprem yükü azaltma katsayısı için düzenlemeler yapıldı.
30. Perde çizimlerinde TBDY 2018'e göre kıvrımlı, kancalı-kancasız çizim opsiyonları perde parametrelerine eklendi.
31. Çelik elemanlarda TDBY 2018 kapsamında kolonların kirişlerden daha güçlü olması koşuluna ilişkin düzenlemeler yapıldı.
32. TDBY 2018 kapsamında süneklik düzeyi yüksek merkezi çaprazlı çerçeveler ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
33. TDBY 2018 kapsamında süneklik düzeyi sınırlı merkezi çaprazlı çelik çerçeveler ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
34. TBDY 2018 kapsamında donatı bindirmeleri kolon orta bölgesinde yapılıyor ve bu bölgede ilave sıklaştırma oluşturuluyor.
35. TDBY 2018 kapsamında spektrum fonksiyonu parametrelerini AFAD Haritasından Al u seçeneği eklendi.
36. TDBY 2018 kapsamında kombinasyonlarda düzenlemeler yapıldı.
37. TS500 dengeli donatı oranı kontrol ediliyor. Rapor ve betonarme diyalogunda donatı oranları veriliyor.
38. TDBY 2018 kapsamında yeterli modal kütle oranı %90'dan %95'e çıkarıldı.
39. TDBY 2018 kapsamında etkin göreli kat öteleme hesabı ve raporu yapıldı
40. TDBY 2018 kapsamında Madde 4.9.1.3' e göre kat öteleme sınırı kontrolünde kullanılmak üzere, düzenlemeler yapıldı . Seçenek analiz ayarlarına konuldu.
41. TDBY 2018 kapsamında Madde 4.8.4' e göre deprem yükü büyütme faktörü hesabı değiştirildi.
42. TDBY 2018 için Analiz ayarlarında Ao parametresi kaldırıldı.
43. TDBY 2018 kapsamında ikinci mertebe gösterge değeri hesabı değiştirildi.
44. TDBY 2018 kapsamında madde 4.10.1 Modal hesap ile Bodrumlu binalarda tasarımına esas iç kuvvetlerin hesabı eklendi.
45. TBDY 2018 kapsamında düşey deprem etkisinin hesaplanması eklendi.
46. TDBY 2018 kapsamında etkin göreli kat ötelemeleri hesabı ve raporu ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
47. TDBY 2018 kapsamında dinamik analiz raporunda görsel düzenlendi.
48. TDBY 2018 kapsamında Bölüm 9 Moment Aktaran Çerçeveler için rapor görselleri düzenlendi.
49. TDBY 2018 kapsamında temel bağ kirişleri kontrolleri düzenlendi.
50. TDBY 2018 kapsamında eleman ön bilgileri raporlarındaki görseller düzenlendi.
51. TDBY 2018 kapsamında malzeme C25'den küçük beton sınıfı kullanılamaz mesajı eklendi.
52. TDBY 2018 kapsamında Madde 4.5.4.5 bağ kirişi kontrolü sağlamaz ise perdeler boşluksuz perde olarak değerlendirilmelidir koşuluna uygun olarak bağlılık derecesi kontrolü ve raporları düzenlendi.
53. TDBY 2018 kapsamında perde eksenel kuvvet kontrolü ve rapor görseli düzenlendi.
54. TBDY 2018 kapsamında dairesel kolon ve dikdörtgen kolonların enkesit koşullarının kontrolü eklendi.
55. TBDY 2018 kapsamında perde olma koşulu uzunluk/kalınlık oranı 6 olarak düzenlendi.
56. Antet ve blok dosyalarında düzenlemeler yapıldı.
57. Obje katmanı değiştir komutu tüm katlarda çalışmıyordu. Artık çalışıyor (forum Nyılmaz)
58. Klasik menü düzeninde Ayarlar menüsü altına Çelik Obje Ayarları satırı eklendi. Çelik Obje Ayarları altında tüm çelik elemanların ayarlarını açan komutlar listeleniyor.
59. Gergi çubuklarının çizimleri yapıldı.
60. Çift ve tek köşebentli birleşim eklendi.
61. Kutu profillerde sadece kaynaklı birleşim yapabilme olanağı eklendi.
62. Tali kirişlerin kesitlerini petek kiriş olarak tanımlama olanağı eklendi.
63. Mesnet bölgesi birleşimi eklendi
64. Tüm kolon ayağı birleşimlerine ek olarak sonlandırma somunu, kot ayarı somunu ve başlangıçta çift somun modellenmesi eklendi.
65. Çelik montaj çizimlerinde bulon bilgilerinin bulunduğu bulon listesi eklendi. Bulonların hangi elemana, hangi boyda, kaç adet olarak monte edileceği bilgisi veriliyor.
66. Perde plan çiziminde, perde-perde kesişim bölgeleri gösterilmiyordu. Artık kesik çizgi ile gösteriliyor.
67. Aşıklara tanımlanan gergi çubukları, çatı planı ve kesitlerde artık gösteriliyor.
68. Aşıklar için yeni aşık kuşak birleşimi eklendi.
69. Ara levhası birleşimde plakanın bağlandığı profilin dışına taşan kısmı için ayrı bir parametre olarak eklendi. Öncesinde bu mesafe direk kaynak çapı kadar olabiliyordu.
70. Ribbon Menüde Birleşim Sekmesine , çelik ve betonarme sekmelerinde olduğu gibi Referans ve Analiz bölümleri eklendi. (forumdan fsoylemez)
71. TDBY 2018 kapsamında, Başlık levhalı bulonlu birleşimin gövde levhasının kolona bağlantısında tam penetrasyonlu küt kaynak kullanılabiliyor.
72. Proje yüklenirken ön izleme ekranında projenin adı ve son kayıt edildiği versiyon bilgisi gösteriliyor.
73. Betonarme perde ve kiriş seçilerek de kompozit döşeme oluşturabiliyor. Betonarme perde, kiriş seçilerek, çelik tali kiriş girişi yapılabiliyor. Bu tali kirişlerin kompozit tasarımına izin vermek için kompozit döşeme tanımlamak için seçilen dış çerçeve elemanlarının arasına betonarme perde ve kirişte artık dahil edilmiştir. (Tolga Aydöner)
74. Kompozit döşeme oluşturulurken seçilebilen elemanlar geliştirildi. Betonarme kiriş, perde, çelik kiriş, grup ikincil kirişlerden herhangi biri (eleman bazında), tek ikincil kiriş seçilebiliyor.
75. Kompozit döşemede boşluk açma eklendi. Eleman seçerek açılan boşluk, seçili elemanların iç hatlarından açılıyor.
76. Kompozit döşemede, döşeme hattında ya da boşluk hattında kenar seçerek kenar offset eklendi.
77. Eleman seçilip ctrl+q'ya basılırsa eleman betonarme diyaloguna giriliyor.
78. Başlangıç açılış ekranı yapıldı. Açılış ekranında son açılan projeler, sosyal medya linkleri, duyurular iletişim bilgileri, yardım, güncelleme, video ve el kitaplarının linklerini içerek kaynaklar bölümleri
79. Ribbon menü düzeninde komut arama satırı eklendi.
80. Çelik aplikasyon planlarında profil isimlerinin de yazılmasına yönelik seçenek eklendi.
81. Çelik çizimlerimde sadece seçilen elemanların çizimleri alınabiliyor.
82. Berkitme birleşimi alt modu olarak yeni birleşim yatay berkitme modellenebiliyor.
83. Betonarme kirişlerinde rijit kol oluşturma yöntemi Sap2000 ile uyumlu olacak şekilde değiştirildi.
84. Planda kiriş vs. çizerken veya imleç kolon kiriş üzerine geldiğinde imlecin elemanı yakaladığı daha belirgin gösteriliyor.
85. Makaslara ait birleşimlerin de aşık birleşiminde olduğu gibi ctrl yolu ile toplu seçimi eklendi (Basri Akyıldız)
86. Makas- Kolon Başlığı arasında alın levhalı birleşim modellenebiliyor.
87. Kompozit döşeme ile ilgili çelik çizimlerde detayları eklendi. Stud yerleşim planı, kompozit döşeme detay çizimleri, stud listesi eklendi. (Fatih Söylemez)
88. Tek kayma levhalı birleşimin eklendi.
89. Çift köşebentli birleşim eklendi.
90. Tek köşebentli birleşim eklendi.
91. Alın levhalı kayma birleşimin eklendi.
92. 4 Bulonlu Rijitleştirilmiş birleşimin eklendi.
93. 4 Bulonlu Rijitleştirilmemiş alın levhalı birleşimin eklendi.
94. Rijitleştirilmiş 8 Bulonlu Birleşimin eklendi.
95. Kutu profiller için kolon ayağı tasarımı eklendi.
96. T profilli kayma birleşimi eklendi.
97. Çelik çizimlerinde eleman tiplerine göre farklı katmanlar oluşturuluyor ve bu katmanlar oluşacak şekilde dwg export ediliyor.
98. Bindirme levhalı ek birleşimine şim levhası eklendi.
99. Başlık levhalı kaynaklı birleşim için başlık levhalı bulonlu birleşimde olduğu gibi başlık şimi, tip ve levhalar bölümüne eklendi.
100. Komut satırı kısa yollarının düzenlenebilmesi için komut satırı editörü eklendi.
101. Grup listesi komutunda artık birden fazla grup seçilebiliyor.
102. 3B görselleştirmede perde gurubu içinde olan perdelerin kesit tesirleri birleştirilmiş olarak kesit ağırlık merkezinde gösteriliyor.
103. Rijitleştirilmiş 4 Bulonlu Alın Levhalı birleşimin raporu için görsel hazırlandı.
104. Alın Levhalı moment aktaran birleşimler için görseller güncellendi.
105. Program ilk defa açılırken Ribbon menu düzeni kullanılsın mı diye soruyor. Evet/hayır yanıtına göre program ribbon menü veya klasik menüyü aktif hale getiriyor.
106. TDBY 2007 yönetmeliğinde yapılmış proje yüklenirken TBDY 2018'e dönüştürme sorusu eklendi.
107. TBDY 2018 Yapı genel bilgileri raporu düzenlemeler yapıldı.

v10.00 geliştirilen olanaklar (v8.62' göre):
108. Kolon aplikasyon planında perdelerin akstan kaçıklıkları ölçülendirilmiyordu. Artık gösteriliyor.
109. Foruma eklenen bazı projelerde, kolon kesme güvenliği kontrolünde kolon boyları negatif veya sıfır görüyordu. projelerdeki durumlar düzeltildi.(From B.Akyıldız, nory)
110. Bir projede kiriş tablaların doğru çizilmediği durum düzeltildi. (Şükrü Şahin)
111. Kolon burkulma hesabında kolon serbest boyunua ilişkin geliştirme yapıldı.
112. Kolon Özet Raporunda kolon burkulma hesabında Yanal önlenmiş yazıyordu ancak Kolon Burkulma Hesabı raporunda yanal ötelenme önlenmemiş görünüyor. Düzetildi.
113. Kalıp planlarında ismi sağ kenarda yazdırılan döşemelerin isimleri yanlış koordinatta görünüyordu. Düzeltildi. (Şükrü Şahin)
114. DWG importta donmuş ve kapalı katman içerisindeki yazılar import edilmiyordu, artık ediliyor.
115. Daire kolonların mantolarında çizimler hatalı veriliyordu. Düzeltildi. (Nedim Yılmaz)
116. Poligon kolonda çiroz ve etriyeler çizilmiyordu. Düzeltildi.
117. Sürekli temel ve kiriş açılımlarında Hızlı taşı komutu ile çalışmayan gövde kesit bloklarında taşınamayan yazılar artık taşınabiliyor.
118. Kolon betonarme diyaloğuna ikinci kez girildiğinde Burkulma sekmesindeki k katsayıları ve buna bağlı olarak lk ve beta değerleri değişiyordu. Düzeltildi.
119. Güçlendirme perdesinde kolon içine çizilen rotlar kolon dışına kayıyordu. Düzeltildi.
120. Çatı çaprazında bölünmüş kirişlere tek bir kiriş gibi çapraz atılıyordu. Artık seçilen aradaki bölmeye çapraz atılabiliyor.
121. Kolon-Kiriş Rijitleştirilmiş Alın Levhası çalışmayan parametreler ile ilgili düzenleme yapıldı.
122. Berkitme birleşimi ile modellemede daha hızlı ve kolay oluşturulabilmesi için iyileştirmeler yapıldı.
123. Aşıklar iki açıklıkta ve tek açıklıkta tanımlandığında farklı farklı çaprazlar oluşması durumunu giderecek iyileştirmeler yapıldı.
124. Guse birleşiminde yön değiştirmek isterken alın levhası beklenildiği şekilde oluşmuyordu. Düzeltildi.
125. Projede çoklu çapraz ile kolonlar arasına tanımlama yapılmak istendiğinde çapraz oluşmuyordu ve analiz yapılmak istenirse program kırılıyordu. Düzeltildi.
126. Makaslar sağa yanaşık modellenirse çoklu çapraz tanımlanamıyordu. Düzeltildi.
127. Makas birleşimi ile makasın alt ve üst başlığı çakışıyordu ve çakışma giderildi.
128. Yapma kolon birleşimi ve kolon ayağı tanımlandığında çizim düzgün oluşmuyordu. Artık oluşuyor.
129. Aşıklarda I profil seçildiğinde aşık birleşiminin hatalı oluşması düzeltildi.
130. Kolon ayağı birleşiminde ankraj tipi olarak birleşim modelinde yer alan en son tip seçildiğinde program seçimi uygulamıyordu. Artık uyguluyor.
131. Rijitleştirilmiş kayma birleşiminde h1 ve b1 parametreleri birleşim levhasının değil, berkitme levhasının parametreleri gösteriliyordu. Düzeltildi.
132. Projede tonoz bir kirişe aşık girilmiş. Bazı birleşimler L ayarlanabilirken bazıları U profilde kalıyordu, değiştiremiyordu. Düzeltildi.
133. Korkuluk makrosunda işlem yaparken 3 boyutlu ekranda seçili olma halinden çıkmış gibi görüyordu. Düzeltildi.
134. Ribbon menü düzeninde koordinat kutusu ve Yapı Ağacını kapatıldığında bir daha açılamıyordu. Koordinat kutusu göster komutu eklendi.
135. Projede çapraz birleşim levhalarının tekil eleman çizimleri çıkmıyordu. Düzeltildi.
136. Eğik kirişlerde kaynaklı birleşim kullanıldığında boru profiller trimlenmiyordu. Artık trimleniyor.
137. Yan yana tanımlanmış çerçevelerde çaprazlar beklenilen şekilde oluşmuyordu. Düzeltildi.
138. İstinat duvarı çizimlerinde istinat duvarı kotları cm olarak veriliyordu artık metre olarak veriliyor. (Şükrü Şahin)
139. Bazı projelerde görünen, 2B çizimlerde Taşı tıklandığında programın kilitlenmesi durumu giderildi.
140. Projede Kolon Başlığı-Betonarme-Zımbalama diyaloğunda herhangi uyarı yoktu. Radye temel zımbalama kontrolü raporunda uyarı yoktu. Ancak Radye temel özet raporunda S05 kolonu için zımbalama kontrolünü sağlamayan uyarı veriliyordu. Uyarı artık veriliyor.
141. Projede aşıkların bir bölümü girilip, ardından çoklu çapraz ile işlem yapılırsa çoklu çapraz aşık olmayan bölgede girilen sayıda oluşmuyordu. Artık oluşturuluyor.
142. Cephe aşığı tanımlı iken çatı çaprazı tanımladığımda çatı çaprazı beklenen şekilde oluşmuyordu. Artık oluşuyor.
143. Bir projede görünen, betonarme elemanlar kaldırılmadan çelik çizimler tek seferde alınamıyordu. Tek tek alınabiliyordu, artık alınabiliyor.
144. Aşıklar artık varsayılan olarak analiz modeline dahil edilmiyor. İstenirse seçilerek dahil edilebiliyor.
145. Ribbon menüde komutlar için klavye kısayolu atanamıyordu. Artık atanabiliyor.
146. Projede bodrum kat kolon aplikasyon planı alırken program kilitleniyordu. Artık kilitlenmiyor. (İlhan Ergül' ün projesi)
147. Projde dosyaya iskele tanımlayınca poligon oluşturulamadı uyarısı ekrana geldikten sonra program kapanıyordu. Düzeltildi.
148. Kolon aplikasyon planı ve Perde açılımlarında dar alanlarda oluşabilen, çiroz ve etriye yazıların üste gelmesi durumları giderildi.
149. Projede kaynaklı birleşim girilirken aşırı yavaşlama söz konusuydu. Giderildi (Sami Kırlıoğlu'un projesi)
150. Kren birleşimine ait nokta detaylarında birleşim içerisinde mesnet bölümünde atanan kesitler çizimlerde oluşturulmuyordu. Düzeltildi.
151. Tasarımı yapılmadığı halde bazı birleşimler raporda gösteriliyordu. Hesabı yapılmayan birleşimler artık raporda gösterilmiyor.
152. Projede, poligon kolonu poligon kolon editöründe incelendiğinde üst kenarda iki adet düğüm noktası oluştuğu görülüyordu ve poligon kolonda analiz tamanlanmıyordu. Poligon kolon editöründe bu durumun oluşmasını engelleyecek iyileştirmeler yapıldı.
153. Projede aynı konumdaki iki perdeden bir rijit diyaframa bağlanırken diğeri bağlanmıyordu. Düzeltildi. (Selahattin Bektaş'ın projesi)
154. Yapı ağacında yüklemelerde .2S vb. gösterim yerine 0.2S şekilde gösterim yapıldı.
155. İnşaat aşamasındaki hesap ile sehim hesapları arasında fark çıkması durumu düzeltildi.
156. Projede kolon donatılarında, 6fi14'ü 6fi16 yapınca, kolon aplikasyon planında donatının 0fi14 görünmesi durumu düzeltildi.
157. Projede makas olması durumunda detaylı çelik metrajı hatalı oluşuyordu. Düzeltildi.
158. Projede Kat Genel Ayarları diyaloğuna gir. Su basman katını seçip, Sil satırını tıkla ve katı sil. Tamam'ı tıklayarak diyalogdan çıkınca program sonlanıyordu. Düzeltildi.
159. Projede zemin kattaki kolonlar 1. bodrum kattaki radye döşemeye rijit kollarla bağlanıyordu. Bu durumun oluşması engellendi.
160. Kolona bağlanan perdelerin, perde detaylarında donatı sayısı ve gösterimi hatalıydı. Düzeltildi.
161. İskele makrosunda en son kat için kolona verilen ek yükseklik kutucuğuna 0 yazılırsa program poligon oluşturulamadı uyarısı verip, kapanıyordu. Düzeltildi.
162. Başlık Levhalı Kaynaklı birleşimde tip ve levha bölümünde başlık levhasına ait h1 ve b1 parametreleri ile görsel uyumsuzdu. Uyumsuzluk giderildi.
163. Projede, imleci plan penceresinde döşeme üzerine getir veya döşemeyi seç. Program kapanıyordu. Kapanması durumu giderildi.
164. Yük kütüphanesi diyaloğunda Doğrusal Yük değeri hatalı görünüyordu. Düzeltildi.
165. Hol makrosu kullanıldıktan sonra çok sayıda geri al (undo) komutunu uygulandığında program kapanıyordu. Düzeltildi.
166. Ribbon menüde Hızlı Giriş Araç çubuğuna Kalıp planı kesiti komutu eklenip kalıp planı alınırsa program kapanıyordu. Düzeltildi.
167. Projede makaslar üzerine yatay çapraz oluşturulamıyordu. Düzeltildi.
168. Açılış ekranında programın logo'da bekleme süresi 4 sn'den 2'sn'ye düşürüldü. Sol tıkla beklemeden geçilebiliyor.
169. Projede D ve E akslarını silinden sonra beklendiği düzende çelik çizimleri alınabiliyordu. Düzeltildi. (Ruşen Özgür projesi)
170. Çelik kolonu seçip, benzer obje çiz komutu ile kolon çizilmek istendiğinde kolon döndürme açısı dikkate alınmıyordu. Düzeltildi.
171. Çelik kolon döndürme açısı kolon girmeden önce değiştirilemiyordu.
172. Projede, kolon ayağında, belirgin bir nervür tipi seçildiğinde, tali nervürde levhadan taşma oluyordu. Düzeltildi.
173. Makaslarda kutu profil kullanıldığında AISC 360-10 ASD veya LRFD seçilirse tasarım sonuçlarında çekme elemanlarına ait sonuçlar görünmüyordu. Düzeltildi.
174. Çelik kolon için SHS 100*50 kesit tanımlayınca plan çizimlerinde kolon isimleri çıkmıyordu, ancak bu boyutlarda I profil bir kolonda isimler çıkıyordu. Düzeltildi.
175. Objeye atanmış bir kaplama profil yapı ağacından silinebiliyordu. Silinmesi engellendi. Profilin silinebilmesi için herhangi bir objeye atanmamış olması gerektiği kontrolü eklendi.
176. Yapma kolon birleşiminin çizimleri alındığında geometrisinin bozulması ve çizimlerin düzgün oluşmaması durumları giderildi.
177. Kaynaklı bileşim uygulanan boru profil kolonda uzunluk ölçüm hatası söz konusuydu. Açılı birleşimlerde trimlenen elemanlarda aynı problem mevcuttu. Düzeltildi.
178. Çelik birleşimlerin bulonlu tiplerinde her iki elemana da bulonlu bağlanan levhaların ayrı montaj yapılması yerine, yardımcı elemana montaj yapılıyor. Atölye bulonu, her iki elemana bulonla bağlanan birleşimlerde aktif oluyor.
179. Su basman perdelerine kat yüksekliği kadar negatif üst kot verilen projede, analiz sırasında program kapanıyordu. Bu durum engellendi. (Erdem Gençkaya'nın projesi)
180. Bazı projelerde analiz modelinde yapının deformasyon renk gösterimi hatalı görünüyordu. Düzeltildi.
181. Aşık gizle komutuyla aşıklarla birlikte bunların gergileri gizlenmiyordu. Düzeltildi.
182. Projede çoklu çapraz komutu ile girilen çaprazların kesiti 2*L40* 4 yapılmak istendiğinde çapraz hatalı oluşuyor. Düzeltildi.
183. Üst yapı etkileşimsiz çözüm yapılması durumunda sürekli temellerin bağlandıkları elemanların isimleri raporda yazılmıyordu. Artık yazılıyor.
184. Çelik Tasarım menüsünde boş gelen listelerde Detaylar tuşuna basınca program kapanıyordu. Düzeltildi.
185. Bir projede seçmeli rapor alınmaya çalışıldığında program kapanıyordu. Düzeltildi.
186. Projede dosyası açılırken program kendini kapatıyordu. Düzeltildi. (Akkor mühendislik'e ait proje)
187. Sürekli temel parametrelerinde Minimum açıklık momenti olarak q*l*l/2 yi kullan satırının işaretini kaldırıp, projeyi kayıt etseniz dahi, programı kapatıp açtığınızda tekrar seçili halde geliyordu. Düzeltildi. (forum-siromar)
188. Ribbon menüde birleşim sekmesi, tasarım raporu alınabilen bileşimler veya konstrüktif birleşimler şeklinde ayrılarak tekrar düzenlendi.
189. Guse birleşimi 180 derece döndürülmüş bir kirişe uygulanırsa rijitleştirici geometrisi doğru oluşmuyordu. Düzeltildi.
190. Projede yarı rijit çözümde 2. bodrum kattaki P02 perdesinin meshleri oluşmuyordu. Artık oluşuyor.
191. Kolon ayağı tasarımında betonarme kolon - çelik kolon arasında bağlantı yapılırsa beton sınıfı algılanmıyordu. Artık algılanıyor.
192. Projede kalıp planı ve kolon aplikasyon planı alındığında program kırılıyordu. Düzeltildi. (Er-Tek proje'in projesi)
193. Projede makas birleşiminin kaynağı, makas üst başlığının boylu boyunca atılıyordu. Çizimlerde de nokta detayların gösteriminde hatalara vardı. Düzeltildi.
194. Ribbonda katman listesini açtıktan sonra fare tekerleği ile alt satırlara gelip tıklandığında başka bir katman özelliği değişiyor. Düzeltildi.
195. DWG import edilince Yazı boyutları olduğundan büyük geliyordu. Düzeltildi.
196. Riskli bina analizinde perde kesme kuvvetleri oranı 0.5'ten büyük olmasına rağmen m sınır değerine göre kontrol yapılıyordu. Düzeltildi. (Fer ay Analiz Proje)
197. Tali kirişler petek kesit ile modellenirse petek kiriş tasarım kriterleri uygulanmıyordu. Artık uygulanıyor.
198. Dikdörtgen levhalı boru profiller için kolon ayağı birleşiminde ankraj levhası d parametresi çalışmamaktaydı. Düzeltildi.
199. Tekla'ya aktarımla ilgili iyileştirmeler yapıldı.
200. Güçlendirme Perdesi çizimleri geliştirildi. Ankraj donatı seçenekleri eklendi. (Suat Yıldırım)
201. Çoklu çapraz modellenirken orta tuş ile son komut olan çoklu çapraz komutuna girilirse en son girilen değeri değil, program varsayılan değeri hatırlıyordu. Düzeltildi.
202. Asimetrik üçgen ve makaslar simetrik olanları çiziyordu. Düzeltildi.
203. Makas içerisinde herhangi bir tip seçilip düzenleme yapılıp modellendikten sonra son komutu tekrarla kullanılmak istenirse yapılan son ayarlar gelmiyordu. Düzeltildi.
204. Tüm makas tipleri için makas ayarları projeye kaydedilebilir hale getirildi. Şablon projeleri açıp makas tiplerine istenilen ayarlar verilip kaydedilebiliyor.
205. Makas yükseklik bölümünde yer alan h5 ve h6 değerleri kotta yer alan değeri 0 yapacak şekilde oluşuyordu. Makasın istenilen bir kotta modellenmesi mümkün olmuyordu. Düzeltildi.
206. Makas alt tiplerinden soldan üçgen eğimli ve düz makasa çoklu çapraz tanımlanamıyordu. Düzeltildi.
207. Eleman tanımlı makas kullanarak oluşturulan makasa atanan kaynak + levha birleşimlerinin diğer makas tiplerinde de atanabilmesi sağlandı.
208. T profilli Kayma Birleşiminde yatay ve düşey bulonları ters olarak yerleştiriliyordu. Düzeltildi.
209. ideCAD Wrep programında serbest tarama poligonu çizilemiyordu. Düzeltildi.
210. İki perdenin köşesi ve açılı perde-perde kesişim durumunda çizimlerde iyileştirmeler yapıldı.
211. Bindirmeli levhalı ek birleşimleri ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
212. Tek köşebentli Birleşimlerde kertmeler ters olarak çalışıyordu. Düzeltildi.
213. Analiz opsiyonlarını değiştirip eski haline alınca analiz sonuçlarının değişmesi durumları için düzenlemeler yapıldı. (İsa Sayın) TBDY 2018 ile çözüm yapıldığında böyle bir durum artık oluşmuyor.
214. Makas üzerine konsol eklenmesi durumunda çoklu çapraz ile veri girişi yapılırsa bir yönde konsol kısmında da çapraz oluşturulurken, diğer yönde oluşturulmuyordu. Düzeltildi.
215. Rüzgar birleşimi kolon- makas arasında kullanılırsa birleşim geometrisi hatalı oluşuyordu. Düzeltildi.
216. Bindirme levhalı ek birleşimi sadece bulonlu seçimi yapıldığında da kiriş gövdeleri üzerinde kaynak oluşturuyordu. Artık sadece kaynaklı birleşimde kaynak oluşturuluyor.
217. Bindirme levhalı ek birleşiminde; bindirme levhalı ekler alt sekmesinde yer alan boyutlar bölümündeki d parametresi çalışmıyordu. Düzeltildi.
218. Sap2000 e aktarırken, ısı farkları için rijitlik azaltmaları, düşey yükleme için rijit diyafram kullanılması ve genel rijitlik azaltması uygulamaları ile ilgili uyarı veriliyor.
219. Köşebentli birleşimlerde bulonların yatay yerleşimi uygun geometride oluşmuyordu. Düzeltildi..
220. Eğrisel kirişlerde çoklu çapraz modellendiğinde hatalı geometri oluşuyordu. Düzeltildi.
221. Projede kren tanımlandıktan sonra analiz süresi uzun sürüyordu. Düzeldi.
222. Taşıyıcı sisteme aşıkların dahil edilip edilmemesi durumunda çok farklı PMM oranları çıkıyordu. Düzeltildi.
223. Soğuk hadde Z kesitler analiz sistemine artık dahil edilmiyor ve soğuk hadde C kesitler sisteme kullanıcı tarafından dahil edilmeye çalışıldığında uyarı veriliyor.
224. Analiz ayarlarında Mod katkılarının birleştirilmesi ile hesaplanan yatay kat kuvvetlerini uygula yazısı, Çok modlu Eşdeğer Deprem Yöntemi olarak, Elemana özgü sonuçlardan mod katkılarının birleştirilmesi yazısı ise Mod Birleştirme Yöntemi olarak değiştirildi.
225. Projede makaslar perspektif ekranda görünmüyordu. Düzeltildi (Sami Kırlıoğlu'nun projesi)
226. Projede aşıklara kaplama tanımlanması halinde program kapanıyordu. Düzeltildi.
227. Çelik isimlendirme ayarları ribbon menüye eklendi.
228. Gergi çubuğu çizimleri için Gergi Kılıfı Tablosu detay bloğu eklendi.
229. Kompozit döşeme modellenmesinde, döşeme altında kalan çelik kiriş ve tali kirişlerin döşemeye paralel veya dik olması fark etmeden stud çivisi yerleştiriliyor.
230. Riskli bina analizinde göreli kat ötelemesinin hatalı kontrol edildiği durum giderildi.
231. Çelik kirişlerde sehim sınırı için daha önce tutulu olmayan boya bakılırken artık moment diyagramı veya eleman boyunu olarak seçilebiliyor.
232. Makaslarda sehim sınırı için daha önce tutulu olmayan boya bakılırken artık moment diyagramı veya eleman boyunu olarak seçilebiliyor.
233. Projede sadece çelik birleşim girilip proje kapatıldığında değişiklikleri kaydedip kaydetmeme sorulmuyordu. Artık soruluyor.
234. Eğik kolonlarında altında temel mesneti oluşuyordu. Kolonlar birbiriyle bağlanmıyordu. Artık bağlanıyor (forum manyaksel)
235. Yapı ağacında Materyal ismi değiştirilince Kesitler altındaki profillerin görünüşü yeni materyal ismini gösterecek şekilde otomatik güncellenmiyordu. Şimdi güncelleniyor.
236. Hiçbirini Seçme komutu düğüm noktaları için çalışmıyordu. Artık çalışıyor.
237. Sürekli olan bodrum çevre perdelerinin yatay donatılarının, sistem perdelerine ankraj boyu kadar uzatılarak bağlanması sağlandı.
238. Kullanılan yönetmelik rapor başlık sayfalarında yazılıyor.
239. Sadece seçilen elemanların metrajı alınabiliyor. (Suat Yıldırım)
240. Dwg export diyaloğunda birim cm. seçilince yazılar donatıların üstüne geliyordu. Artık gelmiyor. (Erhan Yalçın)
241. Donatı tablosundaki poz numaraları (P1, P2 vb.) export edilip Autocad'de açıldığında R1, R2 olarak geliyordu. Düzeltildi. (Şükrü Şahin)
242. Projede geçişleri sırasında yoğun taramalardan yazılmış bir yazı dolayısıyla yavaşlık söz konuydu, optimizasyon yapıldı, hızlandırıldı. (Cihangir Erdoğan' ın projesi)
243. Dwg import işleminde ve çalışma hızında yavaşlıklar için optimizasyon yapıldı.
244. Eğrisel poligon kolonlar için kolon aplikasyon planı ve kolon düşey açılımı için iyileştirmeler yapıldı.
245. Materyal diyaloğunda tanımlanan materyallerde kullanılan dokunun görüntüsü diyalogda gösteriliyor.
Kullanıcı avatarı
HakanŞahin
Site Admin
 
Mesajlar: 3092
Kayıt: 09 Eki 2008, 10:37
Konum:

Re: ideCAD Statik IDS v10.02 Download (29.01.2019)

Mesajgönderen ciyame » 02 Şub 2019, 10:01

merhabalar!

Sentinel key found(H0007) hatası veriyor!
ciyame
 
Mesajlar: 7
Kayıt: 13 Mar 2009, 17:13
Konum:

Re: ideCAD Statik IDS v10.02 Download (29.01.2019)

Mesajgönderen yusuf061 » 02 Şub 2019, 14:21

Sentinel key found(H0007) hatası veriyor...
yusuf061
 
Mesajlar: 1
Kayıt: 11 Eki 2018, 23:53
Konum:

Re: ideCAD Statik IDS v10.02 Download (29.01.2019)

Mesajgönderen Oznb » 02 Şub 2019, 14:50

virüs programından kaynaklanıyor. Virüs programını kapatınca düzeliyor
Ozan BAŞTOPÇU
İnşaat Müh.
Oznb
 
Mesajlar: 85
Kayıt: 26 Eki 2008, 17:30

Re: ideCAD Statik IDS v10.02 Download (29.01.2019)

Mesajgönderen HakanŞahin » 04 Şub 2019, 10:13

ciyame yazdı:Sentinel key found(H0007) hatası veriyor!

yusuf061 yazdı:Sentinel key found(H0007) hatası veriyor...


Kurulumu verilen ideCAD Statik 10'u çalıştırmak için donanım kilidine sahip olmanız gereklidir. Lisans almak veya lisansınızı yenilemek için Bursa veya İstanbul ofisimizi arayabilirsiniz. ideCAD Statik 10 lisansınız(kilidiniz) varsa aşağıdaki linkten hasp programını kendininiz kurarak sorunu giderebilirsiniz

Sentinel HASP 7.90:
https://fdsext.gemalto.com/filesSN/Index/3a4ca0ce25ef44b39c99c3b44123b917?sid=3142f2534f1b6300102400818110c78e
Kullanıcı avatarı
HakanŞahin
Site Admin
 
Mesajlar: 3092
Kayıt: 09 Eki 2008, 10:37
Konum:

Re: ideCAD Statik IDS v10.03 Download (06.02.2019) *Yeni*

Mesajgönderen Onrugrlu » 07 Şub 2019, 15:41

iyi günler programı kurdum lisans anahtarını takıp programı açtıktan sonra ekranda şu uyarıyı almaktayım nasıl çözebilirim.
Eklentiler
11.png
11.png (23.03 KiB) 295922 kere görüntülendi
Onrugrlu
 
Mesajlar: 20
Kayıt: 02 Oca 2018, 04:02
Konum:

Re: ideCAD Statik IDS v10.03 Download (06.02.2019) *Yeni*

Mesajgönderen HakanŞahin » 07 Şub 2019, 17:49

Onrugrlu yazdı:iyi günler programı kurdum lisans anahtarını takıp programı açtıktan sonra ekranda şu uyarıyı almaktayım nasıl çözebilirim.

Kilidinizin firmware versiyonunun güncellenmesi gereklidir. İşlem için Bursa teknik servisimizi arayabilirsiniz.
Kullanıcı avatarı
HakanŞahin
Site Admin
 
Mesajlar: 3092
Kayıt: 09 Eki 2008, 10:37
Konum:

Re: ideCAD Statik IDS v10.03 Download (06.02.2019) *Yeni*

Mesajgönderen md_79 » 08 Şub 2019, 15:41

No matching Feature found (H0050) hatası veriyor. Yardımcı olabilirmisiniz.
md_79
 
Mesajlar: 1
Kayıt: 25 Haz 2015, 11:47
Konum:

Re: ideCAD Statik IDS v10.03 Download (06.02.2019) *Yeni*

Mesajgönderen HakanŞahin » 11 Şub 2019, 09:29

md_79 yazdı:No matching Feature found (H0050) hatası veriyor. Yardımcı olabilirmisiniz.

Merhaba
Kilidinizin 10 versiyonuna güncellemesi gereklidir. Kilit değişimi için Bursa ya da İstanbul ofisimizi arayabilirsiniz.
Kullanıcı avatarı
HakanŞahin
Site Admin
 
Mesajlar: 3092
Kayıt: 09 Eki 2008, 10:37
Konum:

Re: ideCAD Statik IDS v10.03 Download (06.02.2019) *Yeni*

Mesajgönderen MaFiAMaX » 12 Şub 2019, 12:18

Perde ve kolon betonarme diyalogunda donatı girişi sırasında çizimin de gerçek zamanlı gösterilmesi şahane olmuş. Ellerinize sağlık. Perde grubunda kolların birbiriyle alakası, donatı düzeni çok rahatlıkla çizim almadan görülebiliyor.

Teknik kısıtlama yoksa özellikle perde grubundaki çizimin daha rahat görülebilmesi için pencere boyutunun tam ekran yapılabilmesi sağlanabilirse ne güzel olur :)

perde-grubu.png
perde-grubu.png (39.08 KiB) 293679 kere görüntülendi
Erhan MOLLAOĞLU
İnşaat Yük. Müh.
MaFiAMaX
 
Mesajlar: 347
Kayıt: 23 Nis 2009, 13:00

Re: ideCAD Statik IDS v10.03 Download (06.02.2019) *Yeni*

Mesajgönderen YasinTezel » 12 Şub 2019, 13:57

MaFiAMaX yazdı:Perde ve kolon betonarme diyalogunda donatı girişi sırasında çizimin de gerçek zamanlı gösterilmesi şahane olmuş. Ellerinize sağlık. Perde grubunda kolların birbiriyle alakası, donatı düzeni çok rahatlıkla çizim almadan görülebiliyor.

Teknik kısıtlama yoksa özellikle perde grubundaki çizimin daha rahat görülebilmesi için pencere boyutunun tam ekran yapılabilmesi sağlanabilirse ne güzel olur :)

perde-grubu.png Eklentisi bulunamıyor


Erhan Bey Merhaba,

Çizim sadece ön izleme amaçlı değildir. Belki farketmediniz diye bilgi vermek istedim.
Şuan için mouse tekerleği ile zoom ve pan işlemleri ile çizime yakınlaşabilirsiniz. Ayrıca başlık veya donatı bilgilerinin üzerini tıklayarak çizim üzerinde donatıları düzenleyebiliyorsunuz.
Tam ekran gösterilebilmesi ile ilgili isteğinizi notlarımıza alıyorum.


perde donatı.png
perde donatı.png (54.52 KiB) 293601 kere görüntülendi
Kullanıcı avatarı
YasinTezel
 
Mesajlar: 791
Kayıt: 08 Eki 2008, 15:59

Re: ideCAD Statik IDS v10.03 Download (06.02.2019) *Yeni*

Mesajgönderen MaFiAMaX » 12 Şub 2019, 14:15

Merhaba Yasin Bey,

Veri girişi yapılabildiğini fark etmiştim ama yakınlaştırmayı hiç denememiştim. Yakınlaştırma varsa zaten tam ekrana gerek kalmıyor. Gerçekten çok işlevsel olmuş, teşekkürler.
Erhan MOLLAOĞLU
İnşaat Yük. Müh.
MaFiAMaX
 
Mesajlar: 347
Kayıt: 23 Nis 2009, 13:00

Re: ideCAD Statik IDS v10.03 Download (06.02.2019) *Yeni*

Mesajgönderen Emre.Ozcan » 13 Şub 2019, 15:14

06.02.2018 'de yayınlanan idestatik sürümünde default versiyonunda sağ taraftaki çizim açılım toolbarında mouse ile üstüne gelindiğinde merdiven çizimi yazısı görünmüyor.Ufak bir ayrıntı olsada bilgilendireyim dedim.
Emre.Ozcan
 
Mesajlar: 14
Kayıt: 15 Şub 2018, 15:32
Konum:

Re: ideCAD Statik IDS v10.03 Download (06.02.2019) *Yeni*

Mesajgönderen YasinTezel » 13 Şub 2019, 15:20

Emre.Ozcan yazdı:06.02.2018 'de yayınlanan idestatik sürümünde default versiyonunda sağ taraftaki çizim açılım toolbarında mouse ile üstüne gelindiğinde merdiven çizimi yazısı görünmüyor.Ufak bir ayrıntı olsada bilgilendireyim dedim.


Bilgilendirme için teşekkürler. Notlarımıza alınmıştır.
Kullanıcı avatarı
YasinTezel
 
Mesajlar: 791
Kayıt: 08 Eki 2008, 15:59

Re: ideCAD Statik IDS v10.03 Download (06.02.2019)

Mesajgönderen hasand » 04 Mar 2019, 17:47

v10.03 de import ile bloklu plan attım gelişmiş yakalamayı seçip aksa tıkladığımda donma oluyor ayrıca çizim yaparken blok çizimin üstüne geldiğimiz zaman kırmızı olmasını iptal edebilirmiyiz teşekkürler
hasand
 
Mesajlar: 1
Kayıt: 04 Mar 2019, 17:27
Konum:

Re: ideCAD Statik IDS v10.03 Download (06.02.2019)

Mesajgönderen mskeser » 05 Mar 2019, 09:09

İyi Günler,
Belediyede statik kontrol yapıyorum. İnşaat mühendisiyim. Mail yoluyla ulaşmaya çalıştım ama geri dönüş olmadı. Kontrol yapabilmemiz için belediyelere program gönderir yada en azından demo versiyonunu yayınlarsanız kullanıcılarınızı rahatlatmış olursunuz :)
mskeser
 
Mesajlar: 1
Kayıt: 28 Şub 2019, 10:39
Konum:

Re: ideCAD Statik IDS v10.03 Download (06.02.2019)

Mesajgönderen Ismail Hakki Besler » 05 Mar 2019, 09:37

mskeser yazdı:İyi Günler,
Belediyede statik kontrol yapıyorum. İnşaat mühendisiyim. Mail yoluyla ulaşmaya çalıştım ama geri dönüş olmadı. Kontrol yapabilmemiz için belediyelere program gönderir yada en azından demo versiyonunu yayınlarsanız kullanıcılarınızı rahatlatmış olursunuz :)


Teknik konularda, destek@ideyapi.com.tr adresine yazın lütfen.
Kullanıcı avatarı
Ismail Hakki Besler
 
Mesajlar: 833
Kayıt: 15 Eki 2008, 11:00
Konum:

Re: ideCAD Statik IDS v10.03 Download (06.02.2019)

Mesajgönderen YasinTezel » 05 Mar 2019, 11:00

hasand yazdı:v10.03 de import ile bloklu plan attım gelişmiş yakalamayı seçip aksa tıkladığımda donma oluyor ayrıca çizim yaparken blok çizimin üstüne geldiğimiz zaman kırmızı olmasını iptal edebilirmiyiz teşekkürler


Merhaba

Yavaşlık ve donma problemi düğüm noktası yakalama işlemleri yapılırken büyük blokların bahsettiğiniz gibi kırmızı olarak belirginleştirilip gösterilmesinden kaynaklı olduğu tespit edilmişti.
Bloklar için bu özelliği iptal ettik, sadece kolon,kiriş gibi objelerde bu özellik çalışacak. Yayınlayacağımız bir sonraki güncellemede sorununuz düzelecektir.
Kullanıcı avatarı
YasinTezel
 
Mesajlar: 791
Kayıt: 08 Eki 2008, 15:59

Re: ideCAD Statik IDS v10.03 Download (06.02.2019)

Mesajgönderen mustafaalisahin » 06 Mar 2019, 10:35

Deprem Performans Analizi Yeni Yönetmeliğe Göre Hazır Değil Sanırım Henüz, Analiz Yapmıyor.
mustafaalisahin
 
Mesajlar: 1
Kayıt: 09 Oca 2019, 15:00
Konum:

Re: ideCAD Statik IDS v10.03 Download (06.02.2019)

Mesajgönderen nurgulkaya » 06 Mar 2019, 13:28

Merhaba;

Bölüm 15 için gerekli çalışmalar henüz tamamlanmadığından dolayı performans analizi TBDY 2018 'e uygun yapılamamaktadır. Çalışma sonrası uyumluluk dosyaları ile birlikte detaylara forum üzerinden ulaşabilirsiniz.


İyi Çalışmalar.
Kullanıcı avatarı
nurgulkaya
 
Mesajlar: 705
Kayıt: 02 Mar 2014, 18:28
Konum:

Sonraki

Dön ideCAD ile Betonarme Tasarım

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Google [Bot] ve 225 misafir