ideCAD Statik 8.61 *Demo Versiyon* Yüklemek için tıklayınız

Çelik tasarım hakkında sorular, görüşler, öneriler

ideCAD Statik 8.61 *Demo Versiyon* Yüklemek için tıklayınız

Mesajgönderen HakanŞahin » 19 Nis 2017, 16:54

Sayın İlgili,

8.61 demo versiyonu kullanıma sunulmuştur. Programı şu linkten indirebilirsiniz:

https://portal.idecad.com.tr/portal/tr/ ... ler/statik

Geliştirilen yeni olanaklar:

1. Ribbon Menü düzeni eklendi. Ayarlar/Genel Ayarlar'dan ribbon menü seçilebilir.

arayuz.png
arayuz.png (384.15 KiB) 12577 kere görüntülendi


2. ENV 1992-1-1 Eurocode 2'ye göre shellerin, perdelerin, döşemelerin düzlem içi gerilmelerini dikkate alan betonarme hesabı (yeni yönetmelik uyarınca yarı rijit döşeme betonarme hesabı)

analizayarlaridoseme.png
analizayarlaridoseme.png (42.5 KiB) 12577 kere görüntülendi


dosemesonuclari.png
dosemesonuclari.png (472.59 KiB) 12577 kere görüntülendi


3. Yarı rijit diyafram analiz sistemi 2017 deprem yönetmeliğine uygun olarak yeniden geliştirildi.

4. Kat döşemeleri ve perdelerin sonlu eleman ağ oluşturma ile ilgili sorunları giderildi.

5. Çelik korkuluk eklendi.

korkuluk_d.jpg
korkuluk_d.jpg (115.36 KiB) 12577 kere görüntülendi


korkuluk%20resim.PNG
korkuluk%20resim.PNG (469.18 KiB) 12577 kere görüntülendi


6. Çelik merdiven eklendi.

merdiven_d.jpg
merdiven_d.jpg (102.5 KiB) 12577 kere görüntülendi


image1286.gif
image1286.gif (17.57 KiB) 12577 kere görüntülendi


7. Tekla programına model aktarımı sağlandı.

tekla.png
tekla.png (607.83 KiB) 12577 kere görüntülendi


teklaaktar_arayuz.jpg
teklaaktar_arayuz.jpg (154.91 KiB) 12577 kere görüntülendi


8. Birleşim raporlarının toplu olarak alınabilmesi olanağı eklendi.

birleşim rapor.PNG
birleşim rapor.PNG (41.61 KiB) 12577 kere görüntülendi


9. Birleşim özet raporu eklendi.

10. Birleşim yetersizliklerinin rapor ilk sayfasında listelenmesi eklendi.

11. Tekla'da olduğu gibi 'clip' özelliği perspektif ekranda 3d olarak eklendi.

kesme_duzlemi.png
kesme_duzlemi.png (572.03 KiB) 12577 kere görüntülendi


12. Yükleme ve kombinasyonlar raporunda artık kullanıcı tanımlı yüklemeler de basılıyor.

kombinasyon.png
kombinasyon.png (25.02 KiB) 12577 kere görüntülendi


13. Sap2000 programına aktarım tekrar eklendi.

14. Eğik döşemelerin kolon ve perdelere bağlanabilmesi ile ilgili bazı sorunlar giderildi.

15. Kiriş, kolon çelik vb. tasarım diyaloglarında PMM, narinlik oranı vb. tüm oranların tablo başlığına tıklanarak büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe sıralanabilmesi

çelik tasarım sıralama1.PNG
çelik tasarım sıralama1.PNG (39.28 KiB) 12577 kere görüntülendi


16. Perde betonarme diyalogunda, kolon betonarme diyaloğunda olduğu gibi seç butonu eklendi.

perdebetonarmesec.png
perdebetonarmesec.png (57.19 KiB) 12577 kere görüntülendi


17. Merdiven kalıp planında seçenekli olarak gösterilmesi yapıldı. Kalıp planında bulunan merdivenlerin kesitleri alınabiliyor.

merdiven.PNG
merdiven.PNG (33.25 KiB) 12577 kere görüntülendi


18. 3B perspeftikte yapı taşıma olanağı eklendi.

19. Radye ve radye kenarı komutu eklendi.

20. Kiriş, döşeme kenarı, radye vb. girerken mimari mod-kalıp planı modu veya tam tersi mod değiştirme zorunluluğu kaldırıldı.

21. ideCAD Wrep olanakları geliştirildi.

22. Çizimler ve katlar arası geçişleri kolaylaştırıldı.

Giderilen sorunlar

1. Analizde sistem çözülemiyor mesajı alınıyor. Analiz sistemi doğru oluşması sağlanacak düzenlemeler yapıldı. (Nedim Yılmaz'in projesi)
2. Kesit konrolü ve hesap donatısı toleransı kullanılınca radye donatıları 14'lük çapta kurtarırken 16'lık çapta kurtarmıyor. Sorun giderildi. (Ahmet Yıldız'in projesi)
3. Kaset döşemeler kurtarmıyor. Kurtarmamaya yol açan durum düzeltildi. (Yusuf Tezcan'in projesi)
4. Ekteki projede analiz yapılamıyor. Yapıyı döndür yapılınca Rijit bağlantılar döndürülmüyor. Analiz yapılmamasının nedeni buydu. Rijit bağlantı girme olanağı kalktı, artık böyle sorunlar kalmayacak. Rijit bağlantı girilmesine ihtiyaç duyulan durumlarda projeye göre düzgün analiz sistemi oluşturma stratejisine geçildi. Çünkü rijit bağlantı girerek de zaten o sorunları sağlıklı bir şekilde aşılamıyordu, bu tip hatalar üzerine bir de sorun olarak geliyordu. (Erdemli'nin projesi)
5. Projemde hiç bir eleman kurtarmıyor. 9. kattaki ismiyle N08 ve n10 döşemelerinin bir tane nervür dişi K8-k10 kirişlerinin üzerine geliyor. İlgili nervürlerin ve sürekliliğindeki nervürlerin başlangıç diş genişliği 10 cm olarak düzenlenirse sorun çözülüyor. Ayrıca Analiz Durumu penceresinde 9. katta bazı katlarda "N27 döşemesinin çalışma şekli belirlenemedi" uyarısı çıkıyor. Rijt kollar hatalı oluşuyor. Hatalı oluşan durum giderildi. (İbrahim sarıdurmuşoğlu)
6. Döşeme kenarı ile bölünen eğimli döşemeler birbirine bağlanmıyor (forum-celikbey'in projesi)
7. Kiriş rijit kol uzunluğu hatalıydı. Projede K14 kirişinin rijit kolu çok uzun çiziliyor. Düzeltildi. (Özgür Tuncer).
8. Nonlineer analizde yükleme tanımlandığında program kırılıyordu. Düzeltildi.
9. Elemanların özelliklerine girip çıkarken program yavaşlamasıyla ilgili bildirilen durumlar düzeltildi.
10. Kolon düşey açılımı isme göre sıralı çalışmıyordu. Artık çalışıyor. (forum design_building)
11. Yay kiriş ile düz kiriş arasındaki trimleme ve analiz problemleri giderildi.
12. Kabuk olarak modellenen perdelerde sonlu elemanlarda düşey yönde oluşabilen bağlantı sorunları düzeltildi.
13. Nervür kiriş sehim hataları betonarme diyaloğunda ve yapı özet raporunda gösterilmiyordu. Düzeltildi. (forum design_building)
14. Bildirilen bir projede 1. bodrum kattaki döşeme dairesel kolonlara bağlanmıyordu ve yük aktarmıyordu. Düzeltildi.
15. Bildirilen bir projede analiz yapıldıktan sonra çatıdaki bazı kirişler bir alt kattaki elemanlar olarak görünüyordu. Düzeltildi.
16. Projede döşeme analizinde kilitlenme vardı. Kilitlenmeye neden olan sorun giderildi.
17. İskele projelerindeki yavaşlık sorunları için optimizasyon yapıldı.
18. Ekteki projeyi çalışır durumdayken normal bir şekilde kapattım. Tekrar açmayı denediğimde projeyi açamıyorum şeklinde gönderilen problem giderildi.
19. Döşeme momenti büyük çıkıyor. Düzeltildi. (forumdan kasky)
20. Yarı rijit diyaframa göre analizde sistem çözülemiyor uyarısı veriyordu. Döşeme ağlarında sorun vardı. Düzeltildi. (Mehmet Ali).
21. Bazı projelerde kiriş yükleri raporunda döşemeden gelen yük değeri "inf" görünüyordu. Düzeltildi.
22. 25/50 boyutundaki perde objesinde sonlu elemanlar oluşmuyordu. Düzeltildi.
23. Bazı koşullarda kiriş tabla genişliği hatalı hesaplanıyordu. Düzeltildi.
24. İskele raporlarının daha az basılmasını sağlayan düzenlemeler yapıldı. Rüzgar yükleri raporu ile eleman yükleri raporunu ortaklaştırıldı.
25. Perdeler kabuk olarak modellendiğinde zaman tanım alanında hesap tesirleri hesaplanmıyordu. Düzeltildi. (forum-siromar)
26. Bir projede modal analizde kütleler yanlış gözüküyordu. Düzeltildi.
27. Analiz yapılmış projede nervürlü döşeme plağa çevrildiğinde Döşeme As(-) uyarısı alınıyordu. Düzeltildi.
28. Bir projede analizde DB02 döşemesinde ağ oluşturulamıyordu. Düzeltildi.
29. Projede kaydedilip kapatıldıktan sonra tekrar açıldığında bazı katlarda nervür kirişlerinin yönü bozuluyordu. Düzeltildi.
30. Bildirilen bir projede kirişler kolona bağlanmamasına rağmen birleşim kesme güvenliği kontrolüne(B) dahil ediliyordu. Düzeltildi.
31. ideCAD Statik 7 de çizilen proje 8'de ile açılıp iskele çizildiğinde program kapanıyordu. Düzeltildi.
32. Kulllanıcı tanımlı yükleme durumuna bağlı kombinasyon kiriş açıklığında dikkate alınmıyordu. Artık alınıyor. (forumdan sdonder)
33. Perdelere kısa yönde bağlanan kirişlerde etriye sıklaştırması yapılmıyordu. Artık yapılıyor. (Erhan Mollaoğlu)
34. Projedeki bina tamamen simetrik olmasına rağmen S03 - S04 kolonlarının S.G. pursantajı farklı çıkıyordu. Döşemelerde oluşabilen ağ sorunu giderildi. (forum-proisa)
35. Bir projede aynı yatay kuvvet tanımlanan perdelerin dizayn yüklemeleri ve hesap As değerleri farklı çıkıyordu. Düzeltildi.
36. Farklı kalınlıktaki temellerin bağlantı yapılmıyordu. Artık yapılıyor.
37. Tek kat, rijit bodrum tanımlı projelerde performans analizi sonrası rapor oluşturmak istenildiğinde program kırılıyordu. Düzeltildi.
38. Birden fazla rijit diyafram olan katlarda kat genel ayarlarında hiç indis verilmemesin karşın isimlendirmede verilen indisleme sorunu giderildi.
39. Projede analiz yaparken. "(ab) kontrolü yapılıyor" mesajında kilitleniyordu. S44 Kolonunun uzun kenar boyu 45 cm yapılırsa veya kaçıklığı biraz değiştirilirse analiz tamamlanıyordu. Bu sorun düzeltildi.
40. Riskli Bina analizi 'kritik kat duvar etkileri değerlendirmesinde', yapı Alanı hatalı hesaplanıyordu. Düzeltildi.
41. Farklı kottaki kirişlerin koordinatları aynı, ancak 3b çerçevede aynı düğüm noktasına bağlanmıyordu. Düzeltildi. (Erdemli Proje-Sinem Hanım)
42. Demo programında proje yüklerken .ide85 uzantılı dosyalar görünmüyordu. Artık görünüyor.
43. Gönderilen bir projede betonarme hesabında kilitlenme oluyordu.(Yusuf Tezcan)
44. Projede döşeme tanımlama sorunu giderildi (Yusuf Tezcan)
45. İşlem yaparken yavaşlık söz konusu olan projede sorun giderildi. (Veysel Özkan)
46. Analiz ayarlarında rüzgar yükü kgf görünüyordu ama kat parametrelerin tf görünüyordu. Karışıklık giderildi.
47. Bodrum kat kalıp planlarının çiziminde, eleman numaralarının oluşmaması ile ilgili bir sorun giderildi.
48. Kalıp planı alındığında perde taramaları bozuluyordu. Giderildi.
49. Projede çelik eleman tasarımı sırasında kırılıyordu. Giderildi.
50. Bazı durumlarda döşeme kenarı objesi kirişleri bölüyor ve isimlendiriyordu. Düzeltildi.
51. Teknik desteğe gönderilen açılmayan proje dosyalarının açılmamasına neden olan sorunlar giderildi.
52. Yeni izolatör tanımlarken sönümleme oranına bir değer girdiğinizde bu değeri düşey rijitlik hanesine kaydediyordu. Düzeltildi. (Yusuf Tezcan)
53. Deprem izolatörlerinde düşey ve yatay rijitlik olması gerekenden 10^6 kat farklıydı. Düzeltildi. (Yusuf Tezcan)
54. Deprem izolatör raporunda satırlar arasında kaymalardan kaynaklanan hatalı gösterimler vardı. Düzeltildi.
55. Projede herhangi bir katta kalıp planı veya kolon aplikasyon planı alındığında program kırılıyordu. Düzeltildi. (Ozan Ceylan'ın projesi)
56. Kolon düşey açılımı tablo ayarlarında yapılan değişiklikler programı kapatıp, açtığımızda kayboluyordu. Artık kaybolmuyor. (Şükrü Şahin)
57. Yarı rijit diyafram kabulüne göre çözümde 2. bodrum katta ağ oluşma sorunu giderildi (MY-SA' nın projesi)
58. Kat silip analiz yapıldığında program kırılıyordu. Artık kırılmıyor.
59. İskele projesi açılmıyordu. Artık açılıyor. (Basri Akyıldız'ın projesi)
60. Proje dosyası açılamıyordu. Artık açılıyor (Emre Koç'un projesi)
61. Kubbe ve tonoz ayarlarında yük değerinin birimi anlaşılmıyordu. Birim değerini artık ekranda yazılıyor. (Forum Ammer)
62. Kiriş ayarlarında kaçıklığını ayarla planda space tuşuna basınca kaçıklık siliniyordu. Artık silinmiyor.
63. Projede radyede momentler sıfır görünüyordu. Düzeltildi. (forumdan mediniyetmuhendisi)
64. Bir projede birinci kat tavanında döşeme ağlarında boşluklar oluşması durumları giderildi.
65. 'Sürekli temel bilgileri ve statik sonuçları' raporunda bir çok sürekli temelde hangi kolona bağlandığı basılmıyordu. Artık basılıyor. (Yusuf Sönmez'in projesi)
66. Projede P04 perdeyi, P02'ye bağlanmıyordu. Artık bağlanıyor. (Basri Akyıldız' ın projesi)
67. Tünel kalıp bir sistemde bazı döşemeler perdelere bağlanmıyordu. Düzeltildi.
68. Üst yapı etkileşimde çözümde TK1-T2-T3 P01-02-P03 perdelerine bağlanmıyordu. Artık bağlanıyor (forumdan kasky'in projesi)
69. Yarı diyafram kabulüne göre çözümde D22 döşemesinde ağ oluşmuyordu. Artık oluşuyor (Suat Morkoç'un projesi)
70. Yarı rijit diyaframa göre analizde döşeme momentleri hesaplanmıyordu. Düzeltildi. (Yusuf Tezcan)
71. Proje dosyası açılmıyordu. Artık açılıyor. (Cihangir Erdoğan'ın projesi)
72. Analizde sistem çözülemiyordu. Artık çözülüyor.(Yusuf Tezcan)
73. Analiz görüntüleme seçeneklerinde Ex,Ey ve betonarme tasarım zarfı altında deformasyon değerleri çok büyük görünüyordu. Düzeltildi. (forum-Zeynep Serbest)
74. Perspektif ekranda aktif katı görmek istediğinizde tüm birleşimler görülüyordu. Artık sadece aktif katta görünüyor.
75. U perde çizim hataları, perde çizim hatası ve donatı sürekliliği ile ilgili bildirimler düzeltildi. (Yusuf Tezcan)
76. Perdelere kısa yönde bağlanan kirişlerde etriye sıklaştırması yapılmıyordu. Artık yapılıyor. (Erhan Mollaoğlu)
77. Döşeme üzerine tanımlanan çizgisel yük değerinin hatalı alınması ile ilgili durumlar düzeltildi.
78. Perde ayarlarında 'başlık etriyesini Vr hesabında kullan' seçeneğinin işareti kaldırılıp perde çizilmesi durumunda tekrar perde özelliklerine girilirse satır aktif geliyordu. Artık aktif gelmiyor. (Erhan Mollaoğlu)
79. Bir projede yapı etkileşimli durumda temel modellenmiyordu. Düzeltildi.
80. Bazı sürekli temeller çift etriyeli olmasına rağmen betonarme diyalogunda ve raporda tek etriyeliymiş gibi gösteriliyordu. Düzeltildi. (forum-emrahkoyuncu)
81. Sistem çözülemiyor sorunu olan proje düzeltildi. (Kubilay Yüksel'in projesi)
82. Yarı rijit diyafram seçeneğine göre analizde D04 döşemesinde çd uyarısı veriyordu. Düzeltildi. (Çağatay Özcan' ın projesi)
83. 4 kenarı perde olan bir sistemde yarı rijit diyafram yöntemine göre çözümde kat yatay kuvvetleri simetrik değildi. Artı simetrik çıkıyor.
84. 4 kolonlu döşeme sisteminde, 7 ile 8 arasında düşey yüklerde biraz fark vardı. Döşemeyi sil fark kalkıyordu. Döşeme üzerindeki çizgisel yükten kaynaklanan bu durum düzeltildi.
85. Bir projede K36-K44 arasına girilen K14 kirişinin sol mesnedi P04 perdesi görünüyordu. Düzeltildi.
86. Projede kiriş kolona bağlanmıyordu. Sorunu oluşturan durum düzeltildi.
87. 7 Versiyonda sorunsuz analiz yapılan proje 8.5 de analiz yapıldığında döşeme meshlerinde bozulma oluyordu. Düzeltildi.
88. Konsol döşeme ile kiriş bağlantısı sağlanmıyordu. Düzeltildi.
89. Projede yarı rijit diyaframa göre analiz yaptığımda Hasır Döşeme Betonarme diyaloğunda momentler hesaplanmamış görünüyordu. Artık hesaplanıyor.
90. Yarı rijit diyaframa göre analiz yapılması durumunda D190 döşemesi perde objesine bağlanmıyordu. Düzeltildi. (Eda Dilekçi-Erdemli Proje)
91. Sürekli temel bilgileri ve statik sonuçları raporunda temellerin bağlandığı kolonlar yazmıyordu. Düzeltildi. (forum-medeniyet mühendisi)
92. Perdelere kot verildiğinde sistem çözülemiyordu. Sorun giderildi.
93. Projede kiriş-perde birleşimi sorunluydu. Sorun giderildi. (forum-kasky)
94. Ekteki projede perde deformasyonları hatalı görünüyordu. Sorun giderildi. (Erhan Mollaoğlu'nun projesi)
95. 7 versiyonunda analiz yapılabilen projede 8.5 versiyonunda "sistem çözülemiyor" mesajı alınıyordu. Düzeltildi. (Beta gurup-İsa Sayın)
96. Kolon aplikasyon planında ve kolon düşey açılımındaki plan görüntüsünde her bir kolondaki ve her farklı tipteki çiroz sayısı veriliyor. (Hikmet İkiz)
97. Projede ver8.5'te analizde sistem çözülemiyor uyarısı veriyordu. Düzeltildi. (forum-H.YILDIZ)
98. Projede aşık birleşimleri kaldırılmadan analiz yapılamıyor.
99. Kolon-kiriş rijitleştirilmiş alın levhası birleşiminin bulonları yanlış oluşuyordu. Artık doğru oluşuyor.
100. Birleşik I profilde GKT'de tasarım yapmıyordu. Artık yapılıyor.
101. Projede TÇY 2016 seçilirse aşıklarda tasarım yapılamıyordu, sonuçlar inf. görünüyordu. Düzeltildi.
102. Fareyi poligon kolonun üzerine getirdiğimizde kolon bilgilerinde yazan kolon boyutları poligon kolon ile uyumlu değildi. Artık uyumlu. (Forum omurgune)
103. Alın levhalı kiriş eki birleşiminde grup 2 ve 3 ün bulon adedi sıfır olarak girilip modellendiğinde tasarım raporunda düşey kenar mesafe kontorlünde eksi değer okunuyordu. Düzeltilidi.
104. Kiriş kaçıklığı space bar tuşu ile değiştirilmek istendiğinde tanımlı değere göre değişmiyordu. Artık değişiyor. (Rasim Dündar)
105. Yarı rijit diyaframa göre analizde kolon üst ucundaki eksenel yük değeri hatalıydı. Düzeltildi. (Selahattin Bektaş)
106. Yarı rijit diyaframa göre analiz yapıldığında program kırılıyordu. Artık kırılmıyor (İbrahim Bozkurt'un projesi)
107. Yarı rijit diyaframa göre analizde jakobiyen uyarısı vardı. Düzeltildi. (forum bha'ın projesi)
108. Yarı rijit diyaframa göre analizde jakobiyen hatası vardı. Düzeltildi. (forum_prologic'in projesi)
109. Projede tam rijit diyafram çözümü yapılabiliyorken yarı rijit diyafram çözümü yapılamıyordu. Artık yapılıyor. (Erdemli)
110. Yarı rijit diyaframa göre analizde yapı periyodu 9 sn. gibi bir değer hesaplanıyordu. Düzeltildi. (forum_aozhan'ın projesi)
111. Kaset ve nervür kirişlerinin açıklık momentleri yarı rijit diyafram yöntemine göre çözümde betonarme diyaloğunda hatalı görünüyordu. Düzeltildi. (Ulaş Cemgil' in projesi)
112. Döşeme analizinde 3b de döşeme olmayan bölgede ağ oluşuyordu. Düzeltildi. (Mehmet Karasoy'un projesi)
113. Döşeme meshlerinde boşluklar oluşuyordu. Düzeltildi. (Erdemli'in projesi)
114. Yarı rijit diyaframa analizde yapı periyodu çok büyük çıkıyor. (Güneri Mühendislik)
115. Kaset döşemede iki yönde farklı kalınlıkta diş var ancak kalınlıklar yarı rijit diyafram çözümü sonrasında aynı alınıyordu. Düzeltildi. (forumdan serky ve cihanonarici)
116. Yarı rijit diyafram seçeneğine göre analizde eğimli döşemeler birbirine bağlanmıyordu. Artık bağlanıyor. (forum-miralay'ın projesi)
117. Nervür sistemde, yarı rijit çözümünde açıklık momenti hesaplanmıyordu. Artı hesaplanıyor.
118. Projede yarı rijit çözümde DB37 döşemesi KB34 kirine bağlanmıyordu.(Şükrü Şahin'in projesi)
119. Yarı rijit diyaframa göre analizde Bodrum katta D01 döşemesinin bir nervüründe rijit kol hatalı oluşuyordu. Düzeltildi. (forum-damlatpz'un projesi)
120. Yarı rijit diyaframa göre analizde program kapanıyordu. Artık kapanmıyor. (forum-serky'in projesi)
121. Yarı rijit diyafram seçeneğine göre analiz yapılınca döşeme kirişlere bağlanmıyordu. Artık bağlanıyor. (forum-siromar'ın projesi)
122. Bildirilen bir merdivende hesap aksı çizilmiyordu. Düzeltildi. (forum çelik bey'in projesi)
123. Rota komutuyla oluşturulan merdivende perspektif penceresinde katı modelde sahanlık üzerinde gölge oluşuyordu. Artık oluşmuyor. (Şükrü Şahin)
124. Yarı rijit diyaframa göre analizde kırılma vardı. Düzeltildi. (Yaşar Yılmaz'ın projesi)
125. Yarı rijit diyaframa göre analizde 1.ve 2.Bodrum kattaki döşeme ağları doğru oluşmuyordu. Artık oluşuyor. (forum brcsnt'in projesi)
126. Yarı rijit diyaframa göre analizde sistem çözülemiyor mesajı vardı. Düzeltildi. (forum-serky'in projesi)
127. Projede yarı rijit diyafram kabulüne göre çözümde işaretli bölgede bulunan D45-46-47 nolu döşemelerde ağlar oluşmuyordu. Düzeltildi. (forum_design_building 'in projesi)
128. Yarı rijit çözümde döşeme ağları oluşmuyordu. Artık oluşuyor (Murat Uçarman'ın projesi)
129. Ekteki projede yarı rijit diyafram kabulüne göre analizde döşeme plak döşemenin ağları oluşmuyordu. Düzeltildi. (forum-EmreT'nin projesi)
130. Yarı rijit diyafram kabulüne göre çözümde döşeme ağ oluşumunda hata vardı. Düzeltildi (Erhan Mollaoğlu'nu projesi)
131. Projede yarı rijit çözümde döşeme ağları hatalı oluşuyordu. Düzeltildi. (Emre Turutoğlu'un projesi)
132. Projede yarı rijit çözümde bazı döşemelerde ağlar oluşmuyordu. Düzeltildi. (İbrahim Bozkurt'un projesi)
133. Ekteki projede yarı rijit diyafram kabulüne göre çözümde bodrum katta KD23 döşemesine ait ağlar oluşmuyordu. Düzeltildi. (Mehmet Dindaş' ın projesi)
134. Projede perde detaylarında başlık bölgesindeki boyuna donatılar eksik çiziliyordu. Düzeltildi. (Yunus Açık'ın projesi)
135. Perde yatay donatısının kolon içine kenetlenme boyu ilgi ilgili düzeltme yapıldı. (forum EmreT)
136. E tipi asansör perdesinin kolon aplikasyon planındaki detay gösterimi hatalıydı. Düzeltildi.
137. TÇY 2016 ile yapma kesitlerin tasarımında kesme ve eğilme kapasiteleri hesaplanmamaktaydı. Artık hesaplanıyor.
138. Tali kirişler seçilen 2 elemandan biri eğrisel ise ana kirişlere düz oturmuyordu. Tali kirişe yerleşim bölümünde elemanlara dik olup olmaması ile ilgili seçenek konulabilir önerisi yapıldı (Güray Köse)
139. Projede stud çivileri gözükmüyordu. Artık görünüyor.
140. Projede 2. kez hol makrosu tanımlandıktan sonra ekranda zum yapıldığında son hol kayboluyordu, hemen ardından esc yapılırsa program kırılıyordu. Bu durum giderildi.
141. Hol makrosuyla yapılmış holü patlatmadan ön taraftaki aşıkların özelliklerine girilebiliyordu Artık girilemiyor.
142. Aşık ve mahyalarda sehim sınırı ile ilgili düzenleme yapıldı.
143. Makas özelliklerine tıkladığımda makasın konumu değişiyor. Artık değişmiyor.
144. Makas-kolon başlığı arasında alın levhalı birleşim, boru ve kutu profiller için modellenebiliniyor.
145. Projede örgü elemanı birleşimi orta kolonlarda görünmüyordu. Artık görünüyor.
146. Hol makrosu özelliklerine girmek istenmesi halinde program kırılması durumları giderildi.
147. Proje kırılıyor, açılamıyordu. Düzeltildi. (forum adil.ins'in projesi)
148. Hol makrosu kullanarak oluşturulan modelde tekrar hol özelliklerine girildiğinde projede hol sayısı 2 ye katlanıyordu. Düzeltildi.
149. Betonarme kolon ile kren kirişi arasında kren birleşimi tanımlanmak istenirse program kırılıyordu. Düzeltildi.
150. Makasa oluk mesafesi eklenirse son dikmelerin yönleri hatalı oluşuyordu ve dikme ile birleşim çakışıyordu. Düzeltildi.
151. Çapraz birleşimleri tasarım sonuçları diyalogda ve 3b'de gözükmüyordu. Düzeltildi.
152. Trapez saçlı kompozit döşemede yükler yanlış yönde gösteriliyordu. Düzeltildi.
153. Projede eğrisel kirişler arasında kullanılan bindirme levhalı kiriş eki birleşiminde tasarım raporuna girilmek istenirse program kırılıyordu. Artık kırılmıyor.
154. Tek kayma Levhalı birleşim levha eğilme burkulması kontrolünde birimler hep in ve ksi olarak görünüyordu. Seçilen birim sistemine göre görünmesi sağlandı.
155. Hol makrosu ile oluşturulan projede kaplama hareketli yükü sıfır olmasına rağmen raporlarda inf görünüyordu. Düzeltildi.
156. Tam penetrasyon kaynaklı birleşim eğimli elemanlar arasında tanımlanırsa kiriş kayma akması dayanımı TDY 2007 için sıfır görünüyor. Düzeltildi.
157. Bulonların levha kenarına mesafeleri için; AISC 360-10 ve TÇY 2016 'da tablolar ile minimum değerleri kontrolünde, programda tablodaki değerlerin büyük eşit olması gerekirken programda sadece büyük olursa yeterli olduğu görülüyordu. Büyük eşit olmasına göre düzeltildi.
158. Kompozit döşeme tanımlandıktan sonra döşeme tipi değiştirilirse analiz modeli görüntülemede tali kirişlerin pmm oranları görüntülenemiyordu. Düzeltildi.
159. Merkezi çaprazlarda narinlik hesabı ile ilgili düzeltmeler yapıldı.
160. Çelik Kiriş Sehim kontrollerinde problem giderildi.
161. Projede tüm kirişler silinmediği sürece analiz yapıldıktan sonra çelik tasarım sekmesinden kontrol yapılamıyor, program kırılıyor. Düzeltildi.
162. İstinat duvarında taban dişi olması durumunda moment kolu hatalıydı düzeltildi.(Selahattin Bektaş)
163. Plak döşemelerde, zımbalama kontrolünde kolon başlığının tablalı olarak tanımlanması durumundaki hata düzeltildi. (Erhan Mollaoğlu)
164. Perde kesme kapasitesi(Vr) kesme kuvveti değerinden(Ve) değerinden küçük olmasına rağmen Perde
165. Betonarme diyaloğunda hiç bir uyarı vermiyordu. forum-yunussacikk'ın ve Basri Akyıkdız projesi, Ömür Yüksel))
166. Raporlarda yapı özet raporunda Kolon bilgilerinde Tüm katlarda yanal ötelenme önlenmiş yazıyor fakat Kolon Burkulma Hesabı(Yanal Öteleme Kontrolü) raporunda önlenmemiş katlar mevcuttu. (forum (hydrkrmn))
167. Kolon aplikasyon planında Perde-perde bağlantısı hatalı görünüyor. Projede P04 perdesi P02 perdesine doğru şekilde bağlandığı halde P01 perdesine doğru bağlanmadığı görülmektedir. (forum-muratkanici)
168. Perdenin diğer bir perdeye bağlanması durumunda perde detayında hatalı etriye oluşumun giderildi (forum-kyuceturk)
169. Su basman perdeleri olması durumunda döşeme oluşturma sorunu giderildi (forum-ssesli)
170. Kalıp planı ve Temel Aplikasyon Planı Ayarları/Pafta sekmesinde ölçek değerini ne girersek girelim. Kalıp veya temel APlikasyon planı çizimi aldığımızda ölçek yazısı 1/50 çıkıyor. Düzeltildi. (İbrahim Sarıdurmuşoğlu)
171. Raporlarda basılan kalıp planlarına merdiveninde dahil edildi.
172. Döşeme çizgisel yüklerinin gösterimi bakış yönüne göre çizilsin. Artık çiziliyor (Şükrü Şahin)
173. Sürekli temel başka bir sürekli temele bağlanıyorsa Sürekli Temel bilgileri ve Statik sonuçları raporunda hangi temele bağlandığı yazılsın. (forum_sultanfatih'in mesajına istinaden)
174. Kesit konrolü ve hesap donatısı toleransı kullanılınca radye donatıları 14'lük çapta kurtarırken 16'lık çapta kurtarmıyor.(Ahmet Yıldız)
175. K18-19 Kirişleriyle oynadığım anda program kapanıyor. Trapez duvar girilmesi durumunda program kapanma sorunu giderildi. (forum-mkrts88)
176. Temel kolon filizlerinin pozları kolon aplikasyon planında ve temel aplikasyon planındaki donatı tablolarında farklı veriliyor. Düzeltildi(İbrahim Bozkurt)
177. Tarama yapılmış alan taşınamıyor. (Sarıdurmuş)
178. Ekteki projede dwg expot yapıldığında invalid line type mesajı geliyor. Ancak çizim aktarılıyor. (Yusuf Tezcan)
179. Radye döşeme ana donatılarında Alt ve Üst tanımlamaları yazılabilmeli. (Basri Akyıldız)
180. Kolon aplikasyonda aks arası ölçülerde buçuğun yuvarlanması (Şükrü Şahin)
181. Ekteki projede, katman aç kullanıldığında bazı katmanlar siliniyor. (Şükrü Şahin)
182. 60/30 kolonda ihtiyaç olmamasına rağmen kısa kenara dik yönde iki adet çiroz atıyor. Atmasın(Tahin Bey adına Feridun Yardımoğlu)
183. İstinat duvarı beton metrajında Yükseklik sütununda yazan değer hatalı. (Şükrü Şahin)
184. İstinat duvarı metrajında poz listesinde donatı çaplarında çok büyük rakamlar var.(Şükrü Şahin)
185. Döşeme kenarı, rota objesi ve ilkel objelerinin özelliklerine girildiğinde hangi diyaloğa girildiğinin anlaşılmasını istiyorum.(Nedim Yılmaz)
186. Çizimlerde boy alan ağırlık parametrelerinin birimleri verilmeli (BETA forum)
187. Perde Vr (kesme dayanımı) hesabında fi/10/10 donatı yeterli gelmesine rağmen program fi10/17 olarak seçip uyarı veriyor.(Erhan Mollaoğlu)
188. Merdiven çizimleri / çizim özellikleri / pafta / ölçek 1/20 yazmasına rağmen 1/50 çiziyor. Pafta altında isim yazısında ".... çizimleri Ö:1/50" yazıyor. (Nedim Yılmaz)
189. Komple projede belirli döşemeleri seçerek çizim ve metraj almak istiyorum ama donatılara gönye yapılıyor. (Erdemli)
190. Kolonda gereksiz çiroz atılıyor. (Faruk Bozkaya-Denizli Belediyesi)
191. Eğrisel / yay ve sürekli yay kirişlerin isimleri önceden ayarlanamıyordu. Artık ayarlanabiliyor.
192. Analiz sonrasında Betonarme Nervür sekmesinde herhangi bir yetersizlik görünmemesine rağmen Seçmeli raporlarda kurtarmayan nervürlerle karşılaşıyorum. Sorun giderildi. (forum-muhsin34)
193. İstinat duvarında, yatay donatılarda paspayı bırakmıyor program perde yatay boyu 6 m ise donatıda 6 m görünüyordu. Paspayı bırakılacak şekilde düzenleme yapıldı. (forum Erman Saygın)
194. İstinat duvarında, çizimde donatıların sayıları üzerine yazdıramıyorum. Metraj tablosu var ama her donatının çizim üzerinde sayı olarak belirtilmesini istiyorum. Yapıldı. (forum Erman Saygın)
195. İstinat duvarında, çizimde önceden tanımladığımız kotlandırmanın da gösterilmesi iyi olacaktır. Yapıldı. (forum Erman Saygın)
196. İstinat duvarında, çizime beton, kalıp metrajlarında otomatik eklenirse yine iyi olacaktır. Metraj oluşturma var ancak çizime direk aktarılsa daha güzel olacaktır. Yapıldı. (forum Erman Saygın)

İyi çalışmalar dileriz...
Kullanıcı avatarı
HakanŞahin
Site Admin
 
Mesajlar: 3126
Kayıt: 09 Eki 2008, 10:37
Konum:

Re: ideCAD Statik 8.61 *Demo Versiyon*

Mesajgönderen rulman » 22 Nis 2017, 12:43

Profil listesini ben mi bulamıyorum demo sürümde.
40 * 80 *3 mm profil ile hol oluşturmak ve makas tasarlamak istiyorum.
rulman
 
Mesajlar: 4
Kayıt: 10 Şub 2017, 00:18
Konum:

Re: ideCAD Statik 8.61 *Demo Versiyon*

Mesajgönderen HakanŞahin » 22 Nis 2017, 17:38

rulman yazdı:Profil listesini ben mi bulamıyorum demo sürümde.
40 * 80 *3 mm profil ile hol oluşturmak ve makas tasarlamak istiyorum.


Merhaba,

Yapı ağacında "Kesitler" klasörü üzerinde sağ tuş yapın ve "Yeni Kesit Ekle" seçin. "Kesit Ayarları" açılacaktır. Burada "Arşivden Yükle" tıklayın. "Kesit kütüphanesi" ekrane gelecek. İsteğiniz kesiti seçip Tamam" tıklayın.

Ekran Alıntısı6.PNG
Ekran Alıntısı6.PNG (229.71 KiB) 12391 kere görüntülendi


Ekran Alıntısı.PNG
Ekran Alıntısı.PNG (67.64 KiB) 12390 kere görüntülendi


Ekran Alıntısı7.PNG
Ekran Alıntısı7.PNG (48.49 KiB) 12390 kere görüntülendi


Ekran Alıntısı2.PNG
Ekran Alıntısı2.PNG (72.4 KiB) 12390 kere görüntülendi


Ardından makas veya hol ayarlarlarında isteiğiniz elemanda bu kesiti kullabilirsiniz.

Alternatif olarak Hol veya Makas veya herhangi bir çelik eleman ayarlarında da arşivden kesit yükleme işlemini yapabilirsiniz.

Ekran Alıntısı5.PNG
Ekran Alıntısı5.PNG (90.27 KiB) 12391 kere görüntülendi
Kullanıcı avatarı
HakanŞahin
Site Admin
 
Mesajlar: 3126
Kayıt: 09 Eki 2008, 10:37
Konum:

Re: ideCAD Statik 8.61 *Demo Versiyon*

Mesajgönderen rulman » 23 Nis 2017, 18:33

Öncelik ile ilginiz ve hızlı cevap vermeniz için teşekkür ederim.
Elle değer girdim 40 x 60 diye o yüzden sistem çekmemiş otomatik olarak. Sonradan fark ettim biraz geç olsa da..
Şuan Hol Makrosunu kullanmaya çalışıyorum ;

Üst Kısımlar / Tip'ler altında çatı tipini seçtiğimde mevcut sisteme yansıtamadım. Makas ayarlarını görsele çekmiyor.
Basit olarak projemi paylaşacak olursam mevcut bina da buna benzer bir çatı ile kapatmak istiyoruz. Yanlar yine tuğla kaplı olacak.
https://www.youtube.com/watch?v=RYN0dCDRh5o

Erdek / Kestanelik tarafında bir proje tabii aşısı rüzgar alan bir bölge. 40x80x3 mm profil ile yapmak istiyoruz.
Rüzgar kolonlarını koyunca döndürme açısı girince +45-45 herhangi bir işlem yapmadı. Programı kullanmayı çok bilmesemde aynı projeyi tekla ile çizdiğimde böyle sorun olmuyor.
rulman
 
Mesajlar: 4
Kayıt: 10 Şub 2017, 00:18
Konum:


Dön Çelik Tasarım

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 0 misafir